Kokoushuoneessa juhlistetaan parhaiden ETF-rahastojen selviämistä.

Jos tunnet ETF-rahastojen toiminnan ja niiden tuomat edut, voit suoraan hypätä artikkelin keskikohdille, jossa esitellään parhaat ETF-rahastot vuonna 2024.

Osakeomistusten hajauttaminen on yhä helpompaa. Ohi ovat ajat, kun sijoitusvalinta omassa pankissa oli sen välillä haluaako laittaa rahansa Ruotsiin vai Suomeen sijoittavaan rahastoon. Vähänkään erikoisempiin rahastoihin minimisijoitus oli vähintään viisinumeroinen – mutta usein jopa seitsemännumeroinen.

Mainos

ETF-rahastot mahdollistavat piensijoittajallekin säästämisen uskomattoman kustannustehokkaisiin, erinomaisesti hajautettuihin ja tärkeimpänä hyvää tuottoa mahdollistaviin sijoituskohteisiin

Parhaan ETF rahaston valinta ei kuitenkaan ole helppo. Sijoittaminen kyseisiin instrumentteihin on trendannut jo useamman vuoden ajan ja tarjontaa alkaa olla paljon. Sijoittajalle tämä on sekä siunaus että kirous. 

Piensijoittajallekin vaihtoehtoja on niin paljon, että oman tyylinen rahasto todennäköisesti on jo olemassa, mutta sen löytäminen valintojen paljoudesta voi olla kuitenkin vaikeaa. 

Jotta osaa valita itselle parhaan vaihtoehdon, on ymmärrettävä perusteet. Tärkeää ei ole pelkästään tuotto, vaan kuluilla, volatiliteetilla tai sillä onko rahasto fyysinen vai synteettinen on lähes yhtä paljon merkitystä. Jos nämä termit ovat sinulle vieraita, kannattaa lukea tämä kirjoitus kokonaisuudessaan.

Tiivistetysti sijoitusrahasto koostuu arvopapereista, kuten osakkeista tai korkoinstrumenteista. Sijoitettuja varoja vastaan saadaan rahasto-osuuksia. Rahastolla on salkunhoitaja, joka sijoittaa rahastoon sijoitetut varat rahaston sijoituspolitiikan mukaisesti. Ei siis ole väliä onko rahasto ETF-rahasto vai ihan tavallinen rahasto – samat periaatteet pätevät.

Jos kuitenkin olet jo vanha sijoittajakonkari ja haluat vain tietää parhaat parhaat ETF-rahastot, linkkiä painamalla hyppäät suoraan artikkelin oikeaan kohtaan, tai voit selata noin artikkelin puoleen väliin.

Mikä on ETF?

Pörssinoteerattu rahasto eli ETF-rahasto (eng. Exchange-Traded Fund) toimii monella tapaa kuten tavallinen sijoitusrahasto. Exchange-traded tarkoittaa pörssissä vaihdettavaa, joka onkin tavallisen ja ETF-rahaston merkittävin ero. Yleensä ne ovat indeksirahastoja, mikä tarkoittaa, että ne sijoittavat vertailuindeksin mukaiseen osakekoriin.

ETF-rahastoja voidaan ostaa ja myydä pörssissä kuin tavallisia osakkeita. Tämä tarkoittaa, että jos osakevälittäjä tarjoaa mahdollisuuden kaupankäyntiin esimerkiksi Saksan ja Yhdysvaltojen pörsseissä, on saatavilla silloin jokainen ETF-rahasto, joilla kauppaa kyseisissä pörsseissä käydään.

Vuonna 2021 ETF-rahastoja oli maailmanlaajuisesti Statistan mukaan jo yli 8500. Vertailun vuoksi esimerkiksi OP:lla on tämän jutun kirjoittamisen hetkellä tarjolla 54 rahastoa. 

Kun ymmärtää miten tavallinen sijoitusrahasto toimii, ymmärtää jo 70 % ETF-rahaston toiminnasta.

ETF-rahasto vs sijoitusrahasto

Rahastojen vieminen pörssiin on johtanut kovempaan kilpailuun ja sitä kautta sijoittajille parempiin mahdollisuuksiin. ETF-rahastot sopivat niin päivittäistä kauppaa tekevälle kuin pidempiaikaisellekin säästäjälle.

Kootusti ja yleistäen ETF-rahaston edut ovat:

 • Alhaisemmat kulut
 • Monipuolisemmat sijoitusvaihtoehdot
 • Ei minimiostoa
 • Ei kaupankäyntirajoituksia
 • Kuka vain pääsee omistajaksi
 • Läpinäkyvyys

Kootusti ja yleistäen ETF-rahaston haittapuolet ovat:

 • Monipuolisemmat sijoitusvaihtoehdot (mahdollisuus syyllistyä ylisijoittamiseen)
 • Vain kokonaiset osuudet

Kun tavalliseen sijoitusrahastoon tehdään sijoitus, se joutuu ostamaan lisää osakekorissaan olevia osakkeita markkinoilta.

Kun ETF-rahastoon tehdään sijoitus, rahasto ei joudu ostamaan lisää osakkeita, vaan rahasto-osuuksien omistajuus vaihtuu ostajan ja myyjän kesken. 

Esimerkki on todella yksinkertaistettu, mutta esimerkiksi pitkäaikaisen sijoittajan ei tarvitse enempää ymmärtääkään. Investopedia on kirjoittanut erinomaisen vertailun, jossa käsitellään syvemmin mistä merkittävimmät erot rahastojen välillä käytännössä muodostuvat.

Millainen on hyvä ETF-rahasto?

Pidempiaikaiselle sijoittajalle tärkeintä valinnassa on kasvuosuus, pienet kulut ja fyysinen replikointi. Kasvuosuus tarkoittaa, että osingot sijoitetaan uudestaan rahaston sijoittamiin osakkeisiin. Pienet kulut taas mahdollistavat pitkäaikaiselle säästäjälle merkittävää lisätuottoa. Fyysinen replikointi tarkoittaa, että osakkeet oikeasti omistetaan. Martin Paasi avaa tekstissään “Miten valita ETF-indeksirahasto oikein?” hyvin fyysisen replikoinnin etuja. 

Tärkeitä seikkoja ovat myös:

 • Koko: Nettovarallisuudesta voidaan päätellä, kauanko rahaston toiminta on jatkumassa.
 • Volyymi / likviditeetti: Kaupankäyntivolyymi tietyn aikavälin sisällä kertoo kuinka suosittu rahasto on. (Eli kuinka helposti löydät ostajan, jos haluat myydä)
 • Tuotto: Vaikka menneisyyden tuotto ei ole tae tulevasta, käytetään sitä tavallisesti sijoitusinstrumenttien vertailussa.
 • Omistukset: Mihin rahasto on oikeasti sijoittanut – esimerkiksi rahaston liikkeellelaskijan sivuilta näkee millä painoilla ja mihin yrityksiin rahaston varat on sijoitettu.

Pidempiaikaisen sijoittajan kannattaa ottaa myös huomioon, että omistukset on hajautettu hyvin. Lähes kaikki ETF-rahastot tarjoavat jo itsessään merkittävää etua hajautukseen yksittäisiin osakkeisiin verrattuna. Rahastossa voi esimerkiksi olla sääntö, että yksittäinen osake ei voi ylittää 10% osuutta rahaston omistuksissa.

Parhaat ETF-rahastot 2024

Paras pitkäjänteiselle sijoittajalle: iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Paras turvallisuutta hakevalle sijoittajalle: iShares Core MSCI World UCITS ETF
Paras tuottohakuiselle sijoittajalle: TBD
Paras hajautusta hakevalle sijoittajalle: iShares MSCI ACWI UCITS ETF
Paras osinkosijoittajalle: WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc
Paras vastuulliselle sijoittajalle: Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Valinnoissa on painotettu hyvän ETF-rahaston ominaisuuksia. iShares ei ole sponsoroinut tätä kirjoitusta. Heidän ETF-rahastovalikoimansa on vain erittäin hyvä.

Paras pitkäjänteiselle sijoittajalle

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

(SXR8)
Kokonaiskulut: 0,07 %
Kasvuosuus: Kyllä
Fyysinen replikointi: Kyllä
Nettovarallisuus: Yli 50 miljardia USD

Miksi suosittelemme

Paras pitkän aikavälin ETF-rahasto sijoittaa Yhdysvaltoihin. Talousnäkymät esimerkiksi Euroopassa ja Kiinassa ovat heikentyneet, mutta Yhdysvaltojen tulevaisuus näyttää hyvältä.

Tämä rahasto sijoittaa 500 suurimpaan Yhdysvaltalaiseen yritykseen, joista isolla osalla on laadukasta liiketoimintaa ja vahva markkina-asema.

Vertailuindeksinä toimii S&P 500 Index. Sijoitukset tehdään indeksin mukaisesti passiivisesti.

Rahaston sivu
Avaintietoesite
Morningstar

Paras turvallisuutta hakevalle sijoittajalle

iShares Core MSCI World UCITS ETF

(EUNL)
Kokonaiskulut: 0,20 %
Kasvuosuus: Kyllä
Fyysinen replikointi: Kyllä
Nettovarallisuus: Yli 39 miljardia USD

Miksi suosittelemme

Tämä ETF-rahasto sijoittaa 23 kehittyneen maan osakkeisiin. Hajautus on siis merkittävä ja näin ollen riski pienempi. Rahastossa ei kuitenkaan ole mukana kehittyviä maita, joka parantaisi hajautusta, mutta lisäisi riskiä.

Omistukset painottuvat Yhdysvaltoihin, Eurooppaan ja Japaniin, joissa korruptio on vähäisempää ja talousnäkymät tasaisemmat kuin kehittyvissä maissa.

Vertailuindeksinä toimii MSCI World Index. Sijoitukset tehdään indeksin mukaisesti passiivisesti.

Rahaston sivu
Avaintietoesite
Morningstar

Vaihtoehto: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (0,30 % kulut)

Paras hajautusta hakevalle sijoittajalle

iShares MSCI ACWI UCITS ETF

(IUSQ)
Kokonaiskulut: 0,20 %
Kasvuosuus: Kyllä
Fyysinen replikointi: Kyllä
Nettovarallisuus: Yli 5 miljardia USD

Miksi suosittelemme

Yleensä kehittyville markkinoille sijoittaminen on kalliimpaa kuin kehittyneille markkinoille, josta johtuen hajautukselle on tullut hintaa. Tämän rahaston kulut ovat kuitenkin vähän aikaa sitten tippuneet 0,60 %:sta 0,20 %:iin.

Omistukset painottuvat vahvasti Yhdysvaltoihin, mutta omistuksia on myös Euroopassa ja Aasiassa.

Vertailuindeksinä toimii MSCI All Countries World Index Net USD. Sijoitukset tehdään indeksin mukaisesti passiivisesti.

Rahaston sivu
Avaintietoesite
Morningstar

Vaihtoehto jos haluat nähdä hieman vaivaa

iShares MSCI ACWI UCITS ETF on hyvä vaihtoehto, jos haluaa ostaa vain yhtä rahastoa. Paremman hajautuksen takaamiseksi suosittelemme kuitenkin miettimään rahaston hankkimista kehittyviltä markkinoilta ja kehittyneiltä markkinoilta erikseen.

Kehittyvät markkinat: iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (huomattavasti parempi hajautus mm. Aasia, Afrikka ja Latinalainen amerikka)

Avaintietoesite (suomeksi)

Kehittyneet markkinat: iShares Core MSCI World UCITS ETF (arvostelu yllä)

Sijoittamalla molempiin pystyt itse säätelemään kehittyneiden ja kehittyvien markkinoiden painotusta porfoliossasi. Tämän lisäksi saat huomattavasti paremman hajautuksen kehittyville markkinoille.

Paras osinkosijoittajalle

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc

Wisdomtree logo

(WTDM)
Kokonaiskulut: 0,33 %
Kasvuosuus: Kyllä
Fyysinen replikointi: Kyllä
Nettovarallisuus: Yli 400 miljoonaa USD

Miksi suosittelemme

Yhdysvaltalaisia laatuyhtiöitä, jotka maksavat korkeaa osinkoa. Ennen tämän rahaston valintaa kannattaa kuitenkin tutustua osinkosijoittamisen tuottoihin pitkällä aikavälillä.

Rahasto käyttää yritysten valitsemiseen laadun lisäksi yritysten momentumia (mihin suuntaan ja miten paljon osakkeet ovat viimeaikoina kehittyneet). Joidenkin mielestä tämä saattaa olla hyvä asia, kun taas toisten ei.

Omistukset ovat pelkästään Yhdysvaltalaisia yrityksiä.

Vertailuindeksinä toimii WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Sijoitukset tehdään indeksin mukaisesti passiivisesti.

Rahaston sivu
Avaintietoesite
Morningstar

Paras vastuulliselle sijoittajalle

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco logo

(ESGW)
Kokonaiskulut: 0,19 %
Kasvuosuus: Kyllä
Fyysinen replikointi: Kyllä
Nettovarallisuus: Yli 162 miljoonaa USD

Miksi suosittelemme

Tämä edullinen kehittyneille markkinoille sijoittava ETF-rahasto painottaa yrityksiä, joilla on hyvä ESG-pisteytys. Se tarkoittaa, että omistuksessa olevat yritykset hoitavat asiansa kunnolla niin ympäristöön, ihmisiin, kuin hallintoonkin koskevissa asioissa.

ESG-rahastojen määrä on tasaisesti lisääntynyt ja syystä. On olemassa alustavaa näyttöä, että ESG-sijoittaminen luo lisätuottoa

Omistukset ovat painottuneet vahvasti Yhdysvaltoihin, mutta mukana on myös Japania ja muita kehittyneitä talouksia.

Vertailuindeksinä toimii MSCI World ESG Universal Select Business Screens Index. Sijoitukset tehdään indeksin mukaisesti passiivisesti.

Rahaston sivu
Avaintietoesite
Morningstar

Vertaa parhaita ETF-rahastoja

ETF-rahastoKulut (TER)Fyysinen replikointiKasvuosuus
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Paras pitkäjänteiselle sijoittajalle
0,07 %KylläKyllä
iShares Core MSCI World UCITS ETF
Paras turvallisuutta hakevalle sijoittajalle
0,20 %KylläKyllä
iShares MSCI ACWI UCITS ETF
Paras hajautusta hakevalle sijoittajalle
0,20 %KylläKyllä
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF – USD Acc
Paras osinkosijoittajalle
0,33 %KylläKyllä
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
Paras vastuulliselle sijoittajalle
0,19 %KylläKyllä

Yhteenveto

Valinta itselle parhaasta ETF-rahastosta ei ole helppo. On otettava esimerkiksi huomioon mihin maihin rahasto sijoittaa, mitkä ovat rahaston kulut tai omistaako rahasto ylipäätään oikeasti osakkeita. 

Yllämainitut vaihtoehdot ovat vain pintaraapaisu erittäin laajaa valikoimaa. Kokeneemmille sijoittajille on tarjolla esimerkiksi pieniin ja halpoihin yrityksiin painottuvia rahastoja. Onneksi pitämällä sijoittaminen yksinkertaisena päästään yleensä parhaisiin tuottoihin.

Jos et löytänyt vielä sinulle sopivaa vaihtoehtoa, suosittelemme tarkastamaan muutaman hyvän työkalun parhaiden ETF-rahastojen vertailuun.

Saatat pitää myös näistä

Rakennusalan kriisi syvenee: Kesälahden Rakennus ja Siklatilat konkurssiin

Rakennusala on ollut viime aikoina Suomen talousuutisten kärjessä, jokseenkaan ei myönteisessä valossa.…

Sijoittaminen fossiilisiin polttoaineisiin – ylituottoa tarjolla?

Öljyn kysyntä ennätyslukemissa Tänä kesänä sään ääri-ilmiöt ovat jälleen näyttäneet voimansa tulvien…

Nokian osake: näkymät vuodelle 2024

Mikäli yhtiö onnistuu yllättämään ja pääsee tavoitteisiinsa, pitää analyytikoiden nostaa reilusti omia ennusteita ja tavoitehintoja Nokian osakkeelle

BloombergGPT: Rahoitusalan erikoistunut tekoälymalli

Bloomberg julkaisi BloombergGPT-mallin, joka on suunniteltu erityisesti rahoitusalalle. Tämä suuren mittakaavan generatiivinen…