Käyttöehdot

Sijoituskohteet.fi tarjoaa käyttäjilleen alustan erinäisten sijoituskohteiden helppoon ja yksinkertaiseen myyntiin, ostoon ja vaihdantaan. Sivusto tarjoaa myös sijoitusmaailmaan sijoittuvia, asiantuntevia kolumneja, artikkeleja, blogeja sekä uutisia, joiden tuotannosta vastaavat Sijoituskohteet.fi -verkkosivujen oma ylläpito, ulkopuoliset kolumnistit, sivustolle rekisteröityneet käyttäjät tai muut yhteistyökumppanit.

Sijoituskohteet.fi -verkkosivuston käyttäjien tulee hyväksyä ja noudattaa sivustoon ja palveluun liittyvät käyttöehdot. Käyttämällä Sijoituskohteet.fi -sivustoa sitoudut noudattamaan voimassa olevia käyttöehtoja.

Sijoituskohteet.fi -palvelun tiettyjen osien käyttö ja hyödyntäminen vaatii käyttäjältä rekisteröitymistä. Rekisteröitymistä edellyttävät esimerkiksi myynti- ja osto-ilmoitusten jättäminen palveluun sekä muut tietyt osa-alueet, jotka sivustolla on erikseen kerrottu. Rekisteröityessään sivustolle käyttäjä antaa samalla suostumuksensa siihen, että hänen rekisteröitymisessä käytetyt tietonsa rekisteröidään Sijoituskohteet.fi -käyttäjärekisteriin.

Sijoituskohteet.fi -palvelu koostuu monien eri sisällöntuottajien toimittamasta sisällöstä. Sivuston ylläpitäjänä toimii Sijoituskohteet.fi -ylläpito.

1. Sijoituskohteet.fi sivuston tehtävät ja vastuu palvelusta

Sijoituskohteet.fi -verkkosivusto ja -palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Sijoituskohteet.fi pidättää itsellään kuitenkin oikeuden ottaa palvelu tilapäisesti pois käytöstä esimerkiksi sivuston huollon, yleisen tietoturvallisuuden tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Sijoituskohteet.fi ei anna suoranaisia takuita sivuston ja palvelun katkottomasta ja virheettömästä toiminnasta.

Sivuston ylläpidolla ja sisällöntuottajilla on oikeus parantaa tai muulla tavoin muuttaa sivuston sisältöä, ulkoasua tai rakennetta sekä muita palvelun osia.

Sijoituskohteet.fi ei vastaa sivustolla julkaistavasta, kolmannen osapuolen tuottamasta sisällöstä, eikä sivuston ylläpito takaa näiden kolmensien osapuolten tuottamien tietojen oikeellisuutta. Sivuston ylläpidolla on oikeus poistaa tai olla julkaisematta sivustolta ja palvelusta sellainen aineisto, joka on ylläpidon näkemyksen mukaan hyvän tavan tai lain vastaista, tai vahingollista/vahingollista Sijoituskohteet.fi -palvelulle, sivuston käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille.

Sijoituskohteet.fi ei myöskään vastaa käyttäjien välisestä viestinnästä, tai muusta keskinäisestä toiminnasta toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai haitoista.

2. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Jos käyttäjä rekisteröityy Sijoituskohteet.fi -palveluun, tulee hänen antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Palvelun käyttämiseen käyttäjä saa oman käyttäjätunnuksen ja salasanan, joiden avulla sivustolle kirjautuminen on mahdollista. Käyttäjällä ei ole lupaa luovuttaa tai kertoa näitä kirjautumiseen käytettäviä tietoja (käyttäjätunnus ja salasana) kolmansille osapuolille, sillä käyttäjätunnus ja salasana ovat aina henkilökohtaisia.

Mikäli käyttäjän salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tahojen tietoisuuteen, tulee käyttäjän ilmoittaa asia Sijoituskohteet.fi -ylläpitoon viipymättä.

Käyttäjä vastaa itse siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet sekä muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijan suostumukset sivustolla ja palvelussa julkaistavaan materiaaliin sekä kaikkeen muuhun materiaaliin, jota käyttäjä itse välittää, tallentaa tai lähettää sivustolle ja palveluun. Käyttäjä myös sitoutuu olemaan lähettämättä ja/tai välittämättä sivuston ja palvelun kautta sellaista aineistoa, materiaalia tai viestejä, jotka ovat loukkaavia, solvaavia, rikolliseen toimintaan liittyviä tai jotka ovat muutoin hyvän tavan/lain vastaisia, tai jotka rikkovat kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, omistusoikeuksia ja/tai muita oikeuksia.

Käyttäjä vastaa itse omatoimisesti kaikista toiminnallaan aiheuttamistaan vahingoista sekä palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömästi ja/tai välittömästi kuluista ja kustannuksista.

3. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Sijoituskohteet.fi pidättää itsellään oikeudet sivustolla ja palvelussa julkaistuun sisältöön, ellei toisin ole erikseen mainittu. Käyttäjä on tietoinen siitä, että Sijoituskohteet.fi -sivuston ja -palvelun omistusoikeudet, tekijänoikeudet, tavaramerkki- sekä muut immateriaalioikeudet ovat Sijoituskohteet.fi’llä sekä sen sisällöntuottajilla, eikä käyttäjille siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa kerrotut käyttäoikeudet.

4. Oikeudet käyttäjän toimittamaan sisältöön

Käyttäjä luovuttaa Sijoituskohteet.fi -verkkosivustolle ja sen ylläpidolle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet sivustolle ja palveluun toimittamaansa materiaaliin. Sijoituskohteet.fi voi luovuttaa nämä oikeudet edelleen, tai muokata palvelun sisältämää sisältämää aineistoa ja materiaalia oman harkintansa mukaan esimerkiksi mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi.

5. Linkitys sivustolle ja palveluun

Sijoituskohteet.fi -sivustolla esiintyvä sisältö on tekijänoikeuden alaista materiaalia, ja tämän sisällön levittäminen ja uudelleenjulkaiseminen ilman sivuston ylläpidon erillistä lupaa on kielletty. Sivuston käyttäjillä on kuitenkin lupa jakaa Sijoituskohteet.fi -sivuston sisältöä sekä sosiaalisessa mediassa että muilla verkkosivustoilla lisäämällä sisältöön suoria linkkejä Sijoituskohteet.fi -sivuille.

6. Ilmoituksen julkaiseminen Sijoituskohteet.fi -sivustolle

Käyttäjien julkaisemat ilmoitukset pyritään julkaisemaan Sijoituskohteet.fi -palvelussa aina mahdollisimman pian ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Palvelu sisältää tietoja erinäisistä sijoituskohteista, jotka ovat tai ovat olleet myynnissä joko yksityisten toimijoiden tai Sijoituskohteet.fi -sivuston yhteistyökumppanien toimesta. Näiden myynti- ja osto-ilmoitusten sisällöstä vastaavat ilmoitusten laatijat itse.

Sijoituskohteet.fi pidätään itsellään oikeuden julkaista käyttäjän jättämä ilmoitus myös jossakin palvelun muussa osiossa, kuin siinä mihin ilmoitus on jätetty. Sijoituskohteet.fi’llä on oikeus myös käyttää palveluun jätettyä ilmoitusta vapaasti muissa markkinointitoimissaan toteutustavasta riippumatta.

Sijoituskohteet.fi ylläpidolla on oikeus olla julkaisematta palveluun jätettyä ilmoitusta tai muokata sitä, mikäli ylläpito katsoo, että ilmoitus on loukkaava, virheellinen, harhaanjohtava tai julkaisuun kelpaamaton, mikäli ilmoitus sisältää muutoin asiaankuulumatonta aineistoa tai materiaalia, tai jos ilmoitus on muutoin esitettyjen käyttöehtojen vastainen.

Käyttäjä myöntää Sijoituskohteet.fi’lle oikeuden muokata, julkaista osittain, kopioida tai olla kokonaan julkaisematta sellaista aineistoa ja materiaalia, jonka käyttäjä on itse omatoimisesti sivustolle ja palveluun laatinut ja julkaissut. Käyttäjä on itse Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kommenttiensa sekä muun julkaisemansa materiaalin sisällöstä.

Sijoituskohteet.fi voi luovuttaa käyttäjä- ja tunnistetietoja poliisille tai muille viranomaisille, mikäli on syytä epäillä, että rikos on tapahtunut, ja mikäli asian selvittäminen vaatii, tai selvittämistä voidaan edistää nämä käyttäjä- ja tunnistetiedot luovuttamalla, ja mikäli viranomaistaho esittää tätä tietojen luovutusta koskevan, perustellun pyynnön.

7. Maksulliset palvelun ja laskutus

Sijoituskohteet.fi -sivusto ja palvelu sisältää sekä maksuttomia että maksullisia osia. Sivuston peruspalvelut ovat käyttäjille maksuttomia. Maksullisten palvelu-osien hinnastot ja hintoihin liittyvät maksuehdot kerrotaan kunkin maksullisen osion kohdalla erikseen.

Sivuston ja palvelun ylläpitäjällä on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelu- ja laskutusperusteita oman harkinnan mukaan. Näistä muutoksista ilmoitetaan palvelussa käyttäjille hyvissä ajoin etukäteen.

Mikäli arvonlisäverotukseen tai muuhun palvelua koskevaan veroon, julkisoikeudellisiin maksuihin tai niitä koskeviin, viranomaisten soveltamiskäytänteihin tulee muutoksia, Sijoituskohteet.fi ylläpidolla on oikeus muuttaa palvelun hintoja vastaavalla tapaa välittömästi.

8. Reklamaatiot

Mikäli käyttäjän hyödyntämän, maksullisen palvelun käyttö estyy kokonaan tai olennaisin osin sellaisen palveluun liittyvän, Sijoituskohteet.fi’n vastuulla olevan häiriön vuoksi, tai mikäli häiriö on muutoin Sijoituskohteet.fi -ylläpidon vaikutuspiirissä, on käyttäjällä oikeus maksullisen palvelun käyttöoikeuden pidentämiseen hyvityksenä keskeytystä vastaavalla aikajaksolla.

Käyttäjän on tällaisessa tapauksessa reklamoida häiriöstä Sijoituskohteet.fi ylläpitoa kohtuullisessa ajassa häiriön havaitsemisesta.

9. Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen

Sijoituskohteet.fi käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa palvelun käyttöoikeutta – mukaanlukien käyttäjätunnusta ja salasanaa – kolmannelle osapuolelle. Mikäli käyttäjä on toiminut tai on nähty toimivan käyttöehtojen, hyvän tavan tai lain vastaisesti, Sijoituskohteet.fi voi peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen tai kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta kokonaan.

Myös Sijoituskohteet.fi sivuston maksullisiin palveluihin liittyvien maksujen laiminlyönti voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen ja peruuttamiseen.

Sijoituskohteet.fi -ylläpidolla on myös oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun tilapäisesti, mikäli tämä nähdään palvelun toiminnan kannalta tarpeelliseksi. Sijoituskohteet.fi voi harkintansa mukaan myös peruuttaa käyttäjän käyttäjätunnuksen ja salasanan, jos käyttäjä ei ole käyttänyt palvelua 12 kuukauteen. Tämän tapahtuessa käyttäjä voi rekisteröityä palveluun kuitenkin uudestaan milloin vain. Käyttäjän omistama käyttäjätunnus sekä salasana poistetaan automaattisesti, mikäli käyttöoikeus päättyy.

Näissä käyttöehdoissa esitetyt omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännöt ja säännökset jäävät voimaan käyttöoikeuden ja -sopimuksen mahdollisesta päättymisestä huolimatta aina niin kauan kuin niillä on merkitystä. Käyttöoikeuden lakkaaminen ja peruutus ei myöskään vapauta käyttäjää sivuston maksullisiin palveluosiin tai muihin suoritteisiin liittyvistä maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista.

Mikäli käyttöoikeus lakkautuu käyttäjän suorittaman sopimusrikkomuksen vuoksi, on Sijoituskohteet.fi -ylläpidolla oikeus olla myöntämättä käyttäjälle uutta käyttöoikeutta uudelleenrekisteröitymisen yhteydessä.

Sijoituskohteet.fi’llä on jatkuva oikeus päättää ja lopettaa sivuston sisältämien palveluiden tarjonta osittain tai kokonaan. Tällaisessa tapauksessa Sijoituskohteet.fi pyrkii ilmoittamaan näistä muutoksista mahdollisuuksien mukaisesti sopivaksi katsomallaan tavalla.

10. Vastuunrajoitus

Sivuston ja palvelun sisältö esitetään sellaisenaan kun se on, ja käyttäjä käyttää Sijoituskohteet.fi ylläpidon ja sisällöntuottajien tuottamia ja/tai välittämiä palveluita täysin omalla vastuullaan. Sijoituskohteet.fi ja sivuston sisällöntuottajat eivät vastaa sivuston ja palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai sivuston ja palvelun sisällön oikeellisuudesta – eikä sisällön sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen muutoin kuin pakottavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sijoituskohteet.fi tai sivuston sisällöntuottajat eivät vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineettomasta tai aineellisesta vahingosta, joka syntyy käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle viivästyksistä, virheistä, palveluun tai sivuston sisältöön liittyvistä puutteista tai keskeytyksistä, ellei pakottava lainsäädäntö muuta edellytä.

Käyttäjä on itse velvollinen korvaamaan kaikki Sijoituskohteet.fi -sivustolle ja sen sisällöntuottajille sekä mahdollisille kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot, jotka ovat seurausta käyttäjän omasta lain, viranomaisten kertomien ohjeiden ja/tai määräysten tai tällä sivulla esitettyjen käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

11. Henkilötietojen käsittely ja evästeiden käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja Sijoituskohteet.fi -palvelun tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Sivustolla ja palvelussa käytetään evästeitä (cookies) tietosuojaselosteessa kerrotuin tavoin.

12. Muut ehdot

Sijoituskohteet.fi -sivusto ja -palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen hallinoimille verkkosivustoille. Näihin kolmannen osapuolen tarjoamiin sivustoihin ja palveluihin sovelletaan kyseessä olevan kolmannen osapuolen käyttöehtoja sekä muita ehtoja, eikä Sijoituskohteet.fi täten vastaa näiden kolmannen osapuolen verkkosivustojen yksityisyydensuojakäytänteistä tai sivustojen tarjoamasta sisällöstä.

Palvelun tarjoaja pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja oman harkinnan mukaan milloin tahansa. Kaikista käyttöehtoihin kohdistuneista muutoksista tiedotetaan rekisteröityneille käyttäjille jälkikäteen sähköpostitse siihen sähköpostiosoitteeseen, jota käyttäjä on sivustolle rekisteröityessään ilmoittanut.

Palveluun ja sen käyttöehtoinen sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset.

Vastuuvapauslauseke

Sijoituskohteet.fi ei ole sijoituspalvelulain määrittelemä tai Finanssivalvonnan valvoma sijoituspalveluyritys, eli verkkosivuston ylläpitoon ei vaadita erillistä toimintalupaa. Sijoituskohteet.fi ei hallinnoi sivuston ja palvelun käyttäjien omaisuutta vaan sivusto toimii ulkopuolisena, riippumattomana toimijana asiantuntijan roolissa.

Sijoituskohteet.fi’ssä julkaistut artikkelit, kolumnit ja muut tekstit ovat sivuston ylläpidon, kolumnistien tai kolmannen osapuolen tuottamia artikkeleita, ja ne ovat pelkästään informaatiotarkoitukseen julkaistuja teksteja. Mitään sivustolla julkaistuja tekstejä ei ole tarkoitettu suoriksi sijoitusneuvoiksi, eikä sivuston sisältämät tiedot ja julkaisut ole tarkoitettu kehotuksiksi käymään kauppaa erilaisilla sijoitustuotteilla ja/tai -palveluilla.

Suosittelemme kaikille sijoittamisesta ja sijoitustoiminnasta kiinnostuneita lukijoitamme ja käyttäjiemme tutustumaan aina niin erinäisiä sijoituspalveluita tarjoaviin yhtiöiden ja toimijoiden toimintaan ja riskinsietokykyyn, kuin myös muuhun sijoittamiseen liittyvään informaatioon ennen mahdollisen sijoituspäätöksen tekemistä.

Sijoituskohteet.fi ei vastaa sivuston mahdollisista puutteista tai virheistä, eikä sivuston sisällön tai muun sivuston tiedon perusteelle tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välillisistä ja/tai välittömistä vahingoista. Sijoituskohteet.fi ei myöskään vastaa sivuston käyttäjien tuottamasta sisällöstä, kommenteista tai muista teksteistä, ja mahdollisesti näiden perusteella tehdyistä tai tekemättä jätetyistä sijoitus- tai muista toimenpiteistä aiheutuneista välillisistä ja/tai välittömistä vahingoista.

Jokainen sijoittaja tekee sijoituspäätöksensä omatoimisesti, jolloin sijoittaja kantaa aina myös itse vastuun kaikista Sijoituskohteet.fi -sivustollää julkaistujen artikkelien, kolumnien tai muiden tietojen perusteella tehdyistä sijoituksista, sekä näiden sijoitusten mahdollisista tappioista.

Mikäli sinulla on jotakin kysyttävää Sijoituskohteet.fi -sivuston vastuuvapauslausekkeesta tai käyttöehdoista, voit ottaa sivuston ylläpitoon yhteyttä joko sähköpostitse tai sivustolta löytyvää yhteydenottolomaketta hyödyntäen.