Tammikuu 2020.

Ohessa henkilötietolain (523/99) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

  • LeadFellas OÜ

2. Rekisteriä koskevien asioiden yhteyshenkilö

Vastaamme rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

3. Rekisterin nimi

Sijoituskohteet.fi -käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sijoituskohteet.fi tarjoaa käyttäjilleen sijoittajatietopalveluiden ohessa mahdollisuuden sijoituskohteiden tarkasteluun, kauppaamiseen ja vaihdantaan. Palvelun käyttämiseksi käyttäjän tulee rekisteröidä oma käyttäjätunnus sivustolle sähköpostiosoitettaan käyttäen. Rekisteriin sisältyy siis käyttäjätunnukset ja sähköpostiosoitteet käyttäjäkohtaisesti.

Käyttäjän sähköpostisoitetta käytetään Sijoituskohteet.fi -sivustoon liittyvien, ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen sekä markkinoinnillisiin toimenpiteisiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Kyseinen rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja käyttäjästä:

  • Sivuston käyttäjätunnus
  • Sähköpostiosoite

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan LeadFellas OÜ :n omistaman www.sijoituskohteet.fi -verkkosivustolla käyttäjien rekisteröitymisen yhteydessä kerättävistä tiedoista. Manuaalista käyttäjärekisteriä ei pidetä.

Kaikki käyttäjätiedot säilötään suojatulle palvelimelle, jonne pääsevät vain salasanan omistavat, yhtiön omat työntekijät sekä muut yhtiöön palvelusuhteessa olevat toimijat.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterin sisältämiä käyttäjätietoja ulkopuolisille tahoille, ellei Suomen viranomaistoimet näin varta vasten edellytä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle, mikäli tämä ei ole palvelun teknisen toteutuksen vuoksi pakollista. Tässä muutostapauksessa rekisterinpitäjä huolehtii kaikista riittävistä, tietojensuojaamiseen liittyvistä toimenpiteistä lainsäädännön mukaisesti.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki rekisteriin kuuluvat henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina suojatuilla palvelimilla. Nämä rekisteriin ylläpitämiseen liittyvät palvelimet on suojattu asianmuokaisin, teknisin ja fyysisin toimenpitein. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tietojen kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen, sekä näiden tietojen käsittely suoramainontaa tai muita markkinointitoimia varten. Käyttäjillä on myös oikeus vaatia tietojensa poistoa rekisteristä halutessaan. Mikäli käyttäjä haluaa poistaa oman käyttäjätunnuksensa sekä käyttäjäprofiilin liittyvät muut tiedot, käyttäjä voi olla yhteydessä Sijoituskohteet.fi -sivuston ylläpitoon kirjallisesti.

25.toukokuuta 2018 uusitun tietosuoja-asetuksen mukaisesti käyttäjällä on oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista. Asetuksen mukaisesti käyttäjillä on myös mahdollisuus tehdä valitus henkilötietojen käsittelyä koskien valvontaviranomaiselle.

11. Tietojen säilytys

Käyttäjien kirjoittamat kommentit sivustolle säilytetään toistaiseksi. Sijoituskohteet.fi -sivustolle rekisteröityneiden käyttäjien profiilit säilötään sivuston palvelimelle. Käyttäjä voi katsella ja muokata kaikkia oman profiilinsa tietoja – käyttäjätunnusta lukuunottamatta – omatoimisesti mihin kellonaikaan tahansa.

Verkkosivuston omat ylläpitäjät voivat myös katsella ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja, mikäli tarve näin vaatii.

12. Muutokset tietosuojakäytäntöön

LeadFellas OÜ voi tehdä muutoksia tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin palvelun kehittämiseksi. Suosittelemme, että rekisteröityvät käyttäjämme käyvät katsomassa tältä sivulta tietosuojaselosteen säännöllisesti.

Evästeet & evästeiden käyttö

Sijoituskohteet.fi kerää sivustolla vierailevista käyttäjistä automaattisesti tiettyjä käyttäjäkohteisia tietoja evästeitä (cookies) käyttämällä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka käyttämäsi Internet-selain tallentaa koneellesi tai mobiililaitteellesi automaattisesti verkkosivun vierailun yhteydessä. Evästeet ovat aina joko pysyviä tai istuntokohtaisia.

Kuhunkin eväste-tekstitiedostoon sisältyy erilaisia tietoja, joita verkkosivut – kuten myös Sijoituskohteet.fi – käyttävät sekä sivuston toimivuuden varmistamiseen että käyttökokemuksen helpottamiseen, kuin myös sivuston yleiseen kehittämiseen. Evästeiden käyttö myös nopeuttaa sivuston toimintaa vierailijoiden perspektiivistä. Evästeet sisältävät myös tietoa siitä, miten kukin käyttäjä sivustollamme vieraillessa tekee.

Sijoituskohteet.fi käyttää verkkosivuston eväste-tietojen analysoimiseen muun muassa muun muassa Google Analytics -palvelua, jonka avulla saamme parempaa kuvaa esimerkiksi siitä, minkä aihealueiden parissa sivustollamme vierailevat kävijät parhaiten viihtyvät. Evästeisiin liittyvät tiedot kertovat myös muun muassa sivustovierailijan käyttämän laitteen, verkkosivustovierailuun käytetyn kokonaisajan sekä kävijän maantieteellisen sijainnin vierailun aikana.

Sivustollamme voi myös olla kolmannen osapuolen julkaisemaa sisältöä, jotka voivat sisältää näiden kolmannen osapuolen hallinnoimia evästeitä.

Evästeet eivät voi vahingoittaa käyttäjän tietokonetta tai mobiililaitetta, eivätkä ne sisällä ikinä mitään henkilökohtaisia tietoja käyttäjästä. Mikäli kuitenkin haluat, voit estää evästeiden käytön omatoimisesti milloin vain käyttämäsi Internet-selaimen asetuksista. Emme voi kuitenkaan taata Sijoituskohteet.fi -sivuston toimivuutta ilman evästeiden käyttöä, sillä evästeiden esto voikin vaikuttaa sivuston käytettävyyteen negatiivisesti.L