Päivitetty: 26/09/2023.


Kurssit tänään

Euribor 12kk | 25/09/2023

4,208 %

Euribor 3kk | 25/09/2023

3,977 %

Euriborkorot ovat viivästetty 24 tuntia. EMMI päivittää ne yleensä joka arkipäivä (paitsi pyhäpäivinä) noin klo 12.00 Suomen aikaa. Tältä sivulta löydät aina uusimmat kurssit reaaliajassa.


Euribor 12 kk ja 3 kk -viitekorkojen kehitys

Euriborkorot päivittäin

Mikä on Euriborkorko?

Euribor, lyhenne sanoista Euro Interbank Offered Rate, on eurooppalaisten pankkien välinen viitekorko. Se on keskimääräinen korko, jonka mukaan Euroopan suurimmat pankit ovat valmiita myöntämään toisilleen lyhytaikaisia lainoja.

Euribor on tärkeä indikaattori rahoitusmarkkinoilla ja sillä on merkittävä rooli esimerkiksi asuntolainojen koroissa.

Euribor määritetään päivittäin noin kello 11 Keski-Euroopan aikaa, ja se perustuu edellisen päivän markkinaolosuhteisiin. Tämä tarkoittaa, että kun puhutaan ”tämän päivän” Euribor-korosta, viitataan todellisuudessa korkoon, joka määritettiin 24 tuntia sitten.

Euribor-korkoja on useita erilaisia, joissa laina-ajat vaihtelevat päivästä 12 kuukauteen. Erilaisia Euribor-korkoja ovat muun muassa yhden viikon, yhden kuukauden, kolmen kuukauden, kuuden kuukauden ja 12 kuukauden Euribor. Korkoja käytetään viitekorkoina erilaisissa rahoitustuotteissa, kuten asuntolainoissa.

Esimerkiksi jos otat asuntolainan, jossa viitekorkona on 12 kuukauden Euribor, lainan korko tarkistetaan ja säädetään kerran vuodessa Euribor-koron mukaan.

Euribor-korkojen seuraaminen antaa tärkeää tietoa markkinakorkojen kehityksestä ja odotuksista Euroopan talouden suhteen. Esimerkiksi korkeampi Euribor-korko voi viitata siihen, että pankit näkevät suuremman riskin lainata toisilleen, mikä voi olla merkki taloudellisista vaikeuksista. Toisaalta matalampi korko voi viitata siihen, että rahoitusolot ovat suotuisammat.

Aiemmin käytössä oli myös yhden päivän Euribor, Eonia, mutta se poistettiin käytöstä vuoden 2022 alussa. Eonian korvasi €STR, joka on Euroopan keskuspankin määrittelemä lyhyen aikavälin korko.

Usein kysyttyä Euriborkoroista

Mikä on Euribor ja miksi se on tärkeä?

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on Euroopan pankkien välisten lainojen keskimääräinen korko. Se on tärkeä, koska se vaikuttaa moniin finanssituotteisiin, mukaan lukien asuntolainat, luottokortit ja sijoitussopimukset.

Miten Euribor lasketaan?

Euribor lasketaan kokoamalla suurimpien Euroopan pankkien ilmoittamat korot, joilla ne olisivat valmiita lainaamaan toisille pankeille. Näistä luvuista poistetaan korkeimmat ja alhaisimmat, ja jäljelle jäävistä luvuista lasketaan keskiarvo.

Kuka määrittää Euribor-korot?

Euribor-korot määritellään Euroopan rahamarkkinakomitean (European Money Markets Institute, EMMI) toimesta. EMMI on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka vastaa Euriborin ja muiden euroalueen rahamarkkinakorkojen hallinnasta.

Mitä tarkoittavat eri Euribor-korkojen maturiteetit (esim. 1 kuukausi, 3 kuukautta, 6 kuukautta, 12 kuukautta) ja kuinka niitä käytetään?

Euriborin maturiteetit viittaavat aikaan, jonka laina on voimassa. Esimerkiksi 3 kuukauden Euribor viittaa korkoon, joka on voimassa seuraavat 3 kuukautta. Eri maturiteettien korot käytetään erilaisten rahoitustuotteiden ja sopimusten hinnoitteluun.

Kuinka usein Euribor-korko päivitetään?

Euribor-korko päivitetään yleensä joka päivä (paitsi viikonloppuisin ja pyhäpäivinä) noin klo 11.00 Keski-Euroopan aikaa.

Miten Euribor vaikuttaa asuntolainani korkoon?

Jos asuntolainasi on sidottu Euribor-korkoon, lainasi korko muuttuu Euriborin muutoksen mukaisesti. Jos Euribor nousee, myös lainasi korko nousee, ja jos Euribor laskee, lainasi korko laskee.

Mitä tarkoittaa, kun Euribor on negatiivinen?

Negatiivinen Euribor tarkoittaa, että pankit maksavat lainatakseen rahaa toisilta pankeilta. Tämä voi tapahtua, kun pankit haluavat kannustaa toisiaan lainaamaan enemmän rahaa ja/tai keskuspankki haluaa rohkaista taloudellista toimintaa.

Miten Euribor vaikuttaa Euroopan talouteen?

Euribor vaikuttaa merkittävästi Euroopan talouteen, koska se määrittää lainaamisen kustannukset pankeille. Näin ollen se vaikuttaa myös yrityslainojen ja asuntolainojen korkoihin, mikä voi vaikuttaa talouden laajuisiin investointeihin ja kulutukseen.

Onko Euriboria koskaan manipuloitu, ja mitkä suojaukset ovat olemassa tämän estämiseksi?

Vuonna 2013 useita pankkeja syytettiin Euriborin manipuloinnista. Tämän seurauksena on otettu käyttöön uusia säädöksiä ja valvontamekanismeja, kuten rehellisyyden, läpinäkyvyyden ja sääntelyn lisääminen, varmistaakseen, että Euribor on luotettava ja reilu mittari.

Miten Euriborin muutokset voivat vaikuttaa säästöihini tai investointeihini?

Euriborin muutokset voivat vaikuttaa säästöihisi tai investointeihisi eri tavoin. Jos sinulla on esimerkiksi sijoitussopimus tai talletustili, joka on sidottu Euribor-korkoon, korkotuotto voi kasvaa tai laskea Euriborin mukaan.

Voiko Euribor ennustaa tulevia taloudellisia olosuhteita?

Euribor voi toimia indikaattorina taloudellisista olosuhteista, mutta sen ennustusvoima on rajallinen. Korkea Euribor voi viitata odotuksiin talouden kasvusta tai inflaatiosta, kun taas matala Euribor voi viitata odotuksiin talouden hidastumisesta. Kuitenkin monia muita tekijöitä on otettava huomioon talouden tulevien olosuhteiden ennustamisessa.