Päivitetty: 08/12/2023.


Euribor tänään

Euribor 12kk | 07/12/2023

3,727 %

Euribor 3kk | 07/12/2023

3,969 %

Euriborkorot ovat viivästetty 24 tuntia. EMMI päivittää ne yleensä joka arkipäivä (paitsi pyhäpäivinä) noin klo 12.00 Suomen aikaa. Tältä sivulta löydät aina uusimmat euribor korot päivittäin.


Euribor 12 kk ja 3 kk -viitekorkojen kehitys

Euriborkorot päivittäin

Mitä sinun tulee tietää – Euribor 12kk ja Euribor 3kk

Euribor-korot ovat olennainen osa monien ihmisten elämää, erityisesti silloin kun kyseessä ovat asuntolainat ja muut pitkäaikaiset lainat. Tässä artikkelissa syvennymme erityisesti kahteen suosituimpaan Euribor-korkoon: Euribor 12kk ja Euribor 3kk.

Mikä on Euribor?

Lyhenne Euribor tulee sanoista European Interbank Offered Rate. Se kuvaa keskimääräistä korkoa, jolla Euroopan pankit ovat valmiita lainaamaan rahaa toisilleen. Korko määritellään eri aikaväleille, kuten Euribor 3 kk, Euribor 6 kk ja Euribor 12 kk. Tässä artikkelissa keskitymme erityisesti termiin Euribor 12kk, joka tarkoittaa yhden vuoden mittaisen lainan korkoa.

Mitä eroa on Euribor 12kk vs. Euribor 3kk

  • Euribor 12kk: Kuten mainittu,12 kk Euribor kuvaa yhden vuoden mittaisen lainan keskimääräistä korkoa. Tämä korko on yleisesti ottaen vakaampi kuin lyhyemmät korot ja sitä käytetään usein asuntolainojen viitekorkona. Tämä johtuu siitä, että lainanottajat arvostavat ennustettavuutta ja vakautta.
  • Euribor 3kk: Toisaalta 3kk Euribor kuvaa kolmen kuukauden lainan korkoa. Tämä on nopeammin reagoiva korko, joka saattaa vaihdella enemmän lyhyellä aikavälillä. Tämän takia jotkut lainanottajat saattavat nähdä tämän riskialttiimpana, mutta samalla se voi tarjota alhaisemman koron tietyissä markkinaolosuhteissa.

Miten Euribor vaikuttaa lainoihisi?

Kun puhutaan asuntolainoista, erityisesti Euribor 12 ja Euribor 3kk, ovat usein niiden viitekorkoja. Jos viitekorko nousee, lainan kokonaiskustannukset kasvavat, ja päinvastoin. Siksi on tärkeää seurata euribor-korkojen kehitystä, jos sinulla on laina, johon ne vaikuttavat.

Loppusanat

Euribor-korot ovat olennainen osa rahoitusmarkkinoita ja vaikuttavat suoraan monien ihmisten talouteen. Olipa kyseessä sitten Euribor 12kk tai Euribor 3kk, on tärkeää ymmärtää, miten ne toimivat ja miten ne voivat vaikuttaa omaan talouteesi. Seuraamalla aktiivisesti Euribor-korkojen kehitystä voit tehdä informoituja päätöksiä ja suojautua mahdollisilta korkojen nousuilta.

Usein kysyttyä Euriborkoroista

Mikä on Euribor ja miksi se on tärkeä?

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) on Euroopan pankkien välisten lainojen keskimääräinen korko. Se on tärkeä, koska se vaikuttaa moniin finanssituotteisiin, mukaan lukien asuntolainat, luottokortit ja sijoitussopimukset.

Miten Euribor lasketaan?

Euribor lasketaan kokoamalla suurimpien Euroopan pankkien ilmoittamat korot, joilla ne olisivat valmiita lainaamaan toisille pankeille. Näistä luvuista poistetaan korkeimmat ja alhaisimmat, ja jäljelle jäävistä luvuista lasketaan keskiarvo.

Kuka määrittää Euribor-korot?

Euribor-korot määritellään Euroopan rahamarkkinakomitean (European Money Markets Institute, EMMI) toimesta. EMMI on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka vastaa Euriborin ja muiden euroalueen rahamarkkinakorkojen hallinnasta.

Mitä tarkoittavat eri Euribor-korkojen maturiteetit (Euribor 1kk, Euribor 3kk, Euribor 6kk ja Euribor 12kk) ja kuinka niitä käytetään?

Euriborin maturiteetit viittaavat aikaan, jonka laina on voimassa. Esimerkiksi Euribor 3kk viittaa korkoon, joka on voimassa seuraavat 3 kuukautta, Euribor 12kk taas korkoon joka on voimassa seuraavat 12 kuukautta jne. Eri maturiteettien korot käytetään erilaisten rahoitustuotteiden ja sopimusten hinnoitteluun.

Kuinka usein Euribor-korko päivitetään?

Euribor-korko päivitetään yleensä joka päivä (paitsi viikonloppuisin ja pyhäpäivinä) noin klo 11.00 Keski-Euroopan aikaa.

Miten Euribor vaikuttaa asuntolainani korkoon?

Jos asuntolainasi on sidottu esim. Euribor 12kk korkoon, lainasi korko muuttuu Euriborin muutoksen mukaisesti. Jos Euribor 12kk nousee, myös lainasi korko nousee, ja jos Euribor 12kk laskee, lainasi korko laskee.

Mitä tarkoittaa, kun Euribor on negatiivinen?

Negatiivinen Euribor tarkoittaa, että pankit maksavat lainatakseen rahaa toisilta pankeilta. Tämä voi tapahtua, kun pankit haluavat kannustaa toisiaan lainaamaan enemmän rahaa ja/tai keskuspankki haluaa rohkaista taloudellista toimintaa.

Miten Euribor vaikuttaa Euroopan talouteen?

Euribor vaikuttaa merkittävästi Euroopan talouteen, koska se määrittää lainaamisen kustannukset pankeille. Näin ollen se vaikuttaa myös yrityslainojen ja asuntolainojen korkoihin, mikä voi vaikuttaa talouden laajuisiin investointeihin ja kulutukseen.

Onko Euriboria koskaan manipuloitu, ja mitkä suojaukset ovat olemassa tämän estämiseksi?

Vuonna 2013 useita pankkeja syytettiin Euriborin manipuloinnista. Tämän seurauksena on otettu käyttöön uusia säädöksiä ja valvontamekanismeja, kuten rehellisyyden, läpinäkyvyyden ja sääntelyn lisääminen, varmistaakseen, että Euribor on luotettava ja reilu mittari.

Miten Euriborin muutokset voivat vaikuttaa säästöihini tai investointeihini?

Euriborin muutokset voivat vaikuttaa säästöihisi tai investointeihisi eri tavoin. Jos sinulla on esimerkiksi sijoitussopimus tai talletustili, joka on sidottu Euribor-korkoon, korkotuotto voi kasvaa tai laskea Euriborin mukaan.

Voiko Euribor ennustaa tulevia taloudellisia olosuhteita?

Euribor voi toimia indikaattorina taloudellisista olosuhteista, mutta sen ennustusvoima on rajallinen. Korkea Euribor voi viitata odotuksiin talouden kasvusta tai inflaatiosta, kun taas matala Euribor voi viitata odotuksiin talouden hidastumisesta. Kuitenkin monia muita tekijöitä on otettava huomioon talouden tulevien olosuhteiden ennustamisessa.