Vuokratuottolaskuri

Päivitetty vuodelle 2024!

Syötä vain oman kohteesi tiedot. Tulokset päivittyvät automaattisesti.

Vuokratuottolaskuri

1. Kohteen perustiedot

2 % kerros- ja rivitalolle (lisätietoa varainsiirtoverosta)


€/kk
€/kk
%
0kk
0kk12kk

Remontit


Remontit

%

Tulokset


Tuotto


Kassavirtalaskelma


Arvonnousu


Hinnat

2. Yhtiölaina

%
v

(Rahoitusvastike)

3. Rahoitus


(Velaton hinta + varainsiirtovero + lainan muut kulut) - omarahoitusosuus - yhtiölainan määrä
%
Nimellinen korko + marginaali
v
Järjestelypalkkiot, vuosimaksu yms.

%

Todellinen korko (sis. lainan muut kulut)

Vuokratuotto

Vuokratuotto

Vuokratuottolaskuri on asuntosijoittajan tärkeimpiä yksittäisiä työkaluja, sillä sijoitusasunnon oikein laskettu vuokratuotto ja kattava kassavirtalaskelma ovat menetyksekkään asuntosijoittamisen ehdottomia edellytyksiä. Sijoituskohteet.fi tarjoaa käyttöösi simppelin ja ilmaisen vuokratuottolaskurin, jonka avulla lasket sijoitusasunnon vuokratuoton sekä tärkeimmät tunnusluvut helposti.

Miten vuokratuotto lasketaan?

Vuokratuoton laskukaava on yksinkertainen, etenkin mikäli vuokratuotto lasketaan ilman mahdollisia remonttikuluja sekä varainsiirtoveroa. Tässä tapauksessa vuokratuoton laskemisen matemaattinen kaava näyttää seuraavalta:

(Vuokra – hoitovastike) * 12 / (Velaton hinta) * 100

Tämä yksinkertaistettu laskukaava antaa vuokratuotosta kuitenkin hyvin pitkälti pelkän yleiskuvan, ja sen avulla voit tehdä hyvin nopeaa vertailua eri sijoitusasuntojen välillä pintapuolisesti. Tarkempaan vuokratuottolaskelmaan kannattaa kuitenkin sisältää myös varainsiirtovero sekä remonttikustannukset mukaan. Näin ollen lopulliseksi vuokratuoton laskukaavaksi saadaankin…

(Vuokra – hoitovastike) * 0–12 (kuukaudet, jolloin asunto on vuokrattuna) / (Velaton hinta + varainsiirtovero + remontit + muut kulut) * 100

Laskentakaavassa huomioidaan myös ”tyhjien kuukausien” vaikutus vuokratuottoon.

Vuokratuottolaskurissamme remonttikustannukset ovat huomioitu, sillä niiden avulla asuntosijoittaja saa tarkemman ja realistisemman kuvan sijoituskohteen vuokratuotosta.

Taustat:

Asuntosijoittaminen on houkutteleva tapa kasvattaa varallisuutta ja luoda passiivista tuloa. Menestyksekäs asuntosijoittaminen vaatii kuitenkin tarkkaa analysointia ja laskelmia, jotta potentiaaliset sijoituskohteet voidaan arvioida kannattaviksi. Tässä artikkelissa esittelemme vuokratuottolaskurin, joka on olennainen työkalu asuntosijoittajan arsenaalissa. Käymme läpi sen toiminnallisuudet ja selitämme, miksi se on tärkeä osa asuntosijoittajan työkalupakkia.

Vuokratuottolaskurin perusteet:

Vuokratuottolaskuri on työkalu, joka auttaa asuntosijoittajia arvioimaan sijoituskohteen tuottoa ja kannattavuutta. Laskuri ottaa huomioon erilaisia tekijöitä, kuten asunnon hankintahinnan, vuokratulot, lainan määrän ja ehdot, sekä hoito- ja ylläpitokulut. Tuloksena saadaan arvio sijoitusasunnon vuokratuotosta, joka kertoo, kuinka paljon sijoitetusta pääomasta saa vuokratulojen muodossa prosentuaalisesti.

Vuokratuottolaskurin toiminnallisuudet:

Vuokratuottolaskurit voivat olla yksinkertaisia tai monimutkaisempia, riippuen käyttäjän tarpeista. Tyypillisesti vuokratuottolaskuri sisältää seuraavat toiminnot:

  • Hankintahinnan ja rahoituksen laskeminen: Asunnon hankintahintaan voi sisältyä kauppahinta, varainsiirtovero, lainhuuto- ja kiinnityskulut sekä mahdolliset remonttikustannukset. Laskurissa voidaan myös ottaa huomioon lainan määrä, korko ja maksuaika.
  • Vuokratulot ja vuokrausaste: Laskurissa voidaan arvioida asunnon vuokratuloja ja ottaa huomioon mahdollinen vuokrausaste, joka kuvaa kuinka suuren osan vuodesta asunto on vuokrattuna.
  • Hoito- ja ylläpitokulut: Asuntosijoittajan tulee ottaa huomioon esimerkiksi yhtiövastike, kiinteistövero, vakuutusmaksut, huolto- ja korjauskulut sekä mahdolliset vuokranvälityskustannukset.
  • Tuottolaskenta: Laskuri laskee erilaisia tuottolukuja, kuten bruttovuokratuoton, nettovuokratuoton ja oman pääoman tuoton, joiden avulla sijoittaja voi arvioida sijoituskohteen kannattavuutta.

Miksi vuokratuottolaskuri on olennainen osa asuntosijoittajan työkalupakkia:

  • Objektiivinen arvio sijoituskohteesta: Vuokratuottolaskurin avulla asuntosijoittaja voi tehdä objektiivisia ja perusteltuja päätöksiä sijoituskohteiden valinnassa, mikä vähentää tunneperäisen sijoittamisen riskiä.
  • Vertailtavuus: Vuokratuottolaskurilla saadut luvut mahdollistavat eri sijoituskohteiden vertailun helposti ja nopeasti, mikä auttaa löytämään parhaat sijoitusmahdollisuudet.
  • Taloudellisten tavoitteiden asettaminen ja seuranta: Laskurin avulla sijoittaja voi asettaa itselleen tavoitteita esimerkiksi tuottoasteen suhteen ja seurata, miten hyvin hän on onnistunut saavuttamaan ne.
  • Ennakointi ja suunnittelu: Vuokratuottolaskuri auttaa asuntosijoittajaa ennakoimaan tulevia kuluja ja tuottoja, mikä parantaa sijoitussuunnitelman laatua ja auttaa varautumaan mahdollisiin riskeihin.

Vuokratuottolaskurin käyttö esimerkkitapauksessa:

Tarkastellaan esimerkkitapausta, jossa asuntosijoittaja harkitsee kahden eri sijoitusasunnon ostamista. Molemmat asunnot maksavat 150 000 euroa, mutta niiden vuokratulot ja kulut eroavat toisistaan. Käyttämällä vuokratuottolaskuria sijoittaja voi arvioida kummankin asunnon vuokratuottoa ja päättää, kumpi asunto on parempi sijoitus.

Asunto A: Vuokratulot 800 €/kk, yhtiövastike 250 €/kk, kiinteistövero 300 €/vuosi, vakuutus 150 €/vuosi.

Asunto B: Vuokratulot 900 €/kk, yhtiövastike 300 €/kk, kiinteistövero 350 €/vuosi, vakuutus 200 €/vuosi.

Laskurin avulla sijoittaja voi laskea molempien asuntojen brutto- ja nettovuokratuoton sekä oman pääoman tuoton. Näiden tietojen perusteella sijoittaja voi vertailla asuntojen kannattavuutta ja valita itselleen parhaan sijoituskohteen.

Yhteenveto:

Vuokratuottolaskuri on asuntosijoittajan tärkeä työkalu, joka auttaa arvioimaan sijoituskohteiden kannattavuutta ja tuottoa. Laskurin avulla sijoittaja voi tehdä objektiivisia päätöksiä, vertailla eri sijoituskohteita, asettaa ja seurata taloudellisia tavoitteita sekä ennakoimaan tulevia kuluja ja tuottoja. Vuokratuottolaskurin käyttö on olennainen osa asuntosijoittajan työkalupakkia, joka auttaa saavuttamaan menestyksen asuntosijoittamisessa.

On tärkeää huomata, että vuokratuottolaskuri antaa vain arvioita ja perustuu käyttäjän syöttämiin tietoihin. Todelliset luvut voivat vaihdella, joten sijoittajan kannattaa pitää mielessä, että laskurin tulokset ovat vain suuntaa-antavia. Asuntosijoittajan onkin hyvä käyttää vuokratuottolaskuria yhdessä muiden analyysimenetelmien ja työkalujen kanssa saadakseen kokonaisvaltaisen kuvan sijoituskohteen kannattavuudesta.

Asuntosijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa, jossa onnistuminen edellyttää huolellista suunnittelua ja laskelmia. Vuokratuottolaskurin avulla asuntosijoittaja voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja parantaa mahdollisuuksiaan saavuttaa menestys sijoitustoiminnassaan.