Kuluttajien luottamus pitkästä aikaa laskussa

Elokuussa EU-kuluttajien talousluottamus heikentyi ensimmäistä kertaa sitten edellisen syyskuun, Euroopan komissio raportoi. Katsauksen mukaan kuluttajat olivat huolestuneita sekä henkilökohtaisen taloutensa tulevaisuudesta että kotimaansa talouden näkymistä.

Kuluttajaluottamusindeksi laski elokuussa 0,9 pistettä edelliskuusta, sijoittuen 16 pistettä alle EU:n pitkäaikaisen keskiarvon.

Mainos

Vuonna 2022 EU-kuluttajien talousluottamus koki kovan pudotuksen, saavuttaen matalimman pisteen viime syyskuussa vuosien aikana. Syynä olivat korkea inflaatio ja nousevat korot. Tämän jälkeen luottamus alkoi kohentua, kunnes viimeisin raportti osoitti luottamuksen taas heikentyneen.

Pääpointit:

 • Kuluttajien luottamus laski.
 • Pessimismi lisääntyi kotitalouksien tulevan taloudellisen tilanteen ja maan taloudellisen tilanteen suhteen.

Talous- ja työllisyysodotukset heikentyvät edelleen EU:ssa ja euroalueella

Elokuussa 2023 EU:n taloussentimentti-indikaattori (ESI) jatkoi laskuaan EU:ssa ja euroalueella. Myös Työllisyysodotusindikaattori (EEI) laski edelleen. EU:ssa ESI laski 0,6 pistettä ja asettui arvoon 92,9, kun taas euroalueella laskua oli 1,2 pistettä, minkä myötä arvoksi tuli 93,3. EEI laski EU:ssa 1,0 pistettä (101,7) ja euroalueella 1,3 pistettä (102,1).

 • ESI:
  • EU: -0,6 pistettä, arvo 92,9
  • Euroalue: -1,2 pistettä, arvo 93,3
 • EEI:
  • EU: -1,0 pistettä, arvo 101,7
  • Euroalue: -1,3 pistettä, arvo 102,1

Luottamus EU:ssa

EU:ssa lasku talouden odotusten suhteen johtui kuluttajien, palvelualan, vähittäiskaupan ja rakennusalan luottamuksen heikentymisestä. Teollisuuden luottamus laski vain vähäisesti. Suurista EU-maista talousodotukset heikkenivät Ranskassa (-2,5), Saksassa (-2,4) ja Italiassa (-1,1), mutta paranivat Espanjassa (+1,5) ja Puolassa (+1,2). Hollannissa odotukset pysyivät lähes ennallaan (+0,2).

Suuret EU-maat:

 • Talousodotukset heikkenivät:
  • Ranska (-2,5)
  • Saksa (-2,4)
  • Italia (-1,1)
 • Talousodotukset paranivat:
  • Espanja (+1,5)
  • Puola (+1,2)
 • Muutos vähäinen:
  • Hollanti (+0,2)

Toimialojen luottamus ja odotukset

 • Teollisuus: Luottamus laski hieman (-0.3) kuuden kuukauden selvän laskutrendin jälkeen. Johtajien tuotanto-odotukset paranivat, mutta viennin tilauskirjat ja aiempi tuotanto arvioitiin selvästi negatiivisemmin.
 • Palvelut: Luottamus laski hieman (-0.8). Käsitykset aiemmasta kysynnästä ja menneestä liiketoimintatilanteesta olivat heikompia, kun taas kysynnän odotukset pysyivät suunnilleen ennallaan.
 • Vähittäiskauppa: Luottamus laski hieman (-0.6) huonompien arvioiden vuoksi menneestä liiketoimintatilanteesta.
 • Rakentaminen: Luottamus jatkoi laskuaan (-1.1). Rakennusmateriaalien ja/tai laitteiden puute sekä työvoiman puute eivät olleet yhtä merkittäviä esteitä kuin aiemmin.
Vain vähittäiskauppa ja rakentaminen sinnittelevät enää pitkän ajan keski-arvon yläpuolella

Teollisuus

Teollisuuden luottamus pysyi suhteellisen ennallaan, laskien vain 0,3 yksikköä. Vaikka johtajien näkemykset yleisten tilauskirjojen nykytilasta jatkoivat heikkenemistään ja valmiiden tuotteiden varastojen arviot pysyivät muuttumattomina, tuotanto-odotukset parantuivat. Ulkomaisten tilauskirjojen ja aikaisemman tuotannon suhteen arviot olivat huomattavasti negatiivisempia.

Pääpointit:

 • Teollisuuden luottamus laski hieman.
 • Johtajien näkemykset tilauskirjoista heikkenivät.
 • Tuotanto-odotukset parantuivat.
 • Ulkomaisten tilauskirjojen ja aikaisemman tuotannon arviot olivat negatiivisia.

Palvelut

Palvelualan luottamus laski 0,8 yksikköä. Arviot aikaisemmasta kysynnästä ja liiketoimintatilanteesta olivat pessimistisempiä, mutta kysynnän odotukset säilyivät ennallaan.

Pääpointit:

 • Palvelualan luottamus laski.
 • Arviot aikaisemmasta kysynnästä ja liiketoimintatilanteesta olivat pessimistisempiä.
 • Kysynnän odotukset pysyivät samoina.

Vähittäiskauppa

Vähittäiskaupan luottamus laski 0,6 yksikköä. Arviot menneestä liiketoimintatilanteesta huononivat ja varastojen määrää pidettiin yhä useammin liian suurena/tavanomaista suurempana. Johtajat kuitenkin muuttuivat hieman optimistisemmiksi odotetun liiketoimintatilanteen suhteen.

Pääpointit:

 • Vähittäiskaupan luottamus laski.
 • Mennyt liiketoimintatilanne arvioitiin heikommaksi.
 • Varastoja pidettiin liian suurina.
 • Optimismi odotetun liiketoimintatilanteen suhteen kasvoi.

Rakennusala

Elokuussa 2023 rakennusalan luottamus Euroopassa osoitti laskusuuntaa. Luottamusindeksi laski 1,1 yksiköllä, mikä heijasteli erityisesti tilauskirjojen tason ja työllisyysodotusten heikkenemistä. 

Mielenkiintoista on huomata, että materiaali- ja laitepulasta raportoivien johtajien määrä väheni, ja se laski 9,1%:iin, mikä on 0,8 yksikköä vähemmän kuin edellisenä kuukautena. Työvoimapulan osalta luku laski myös 0,5 yksiköllä 28,2%:iin. 

Rahoitusrajoitusten osalta rakennusalan yritysten osuus pysyi melko samana, kasvaen vain hieman 10,6%:iin. Samalla rakentajien arvioissa riittämättömän kysynnän merkitys nousi 27,8%:iin, kasvaen 1,1 yksiköllä.

Pääpointit:

 • Rakennusalan luottamus laski 1,1 yksiköllä.
 • Lasku johtui pääasiassa tilauskirjojen tason ja työllisyysodotusten heikkenemisestä.
 • Materiaali- ja laitepulan raportoivien johtajien osuus laski 0,8 yksiköllä 9,1%:iin.
 • Työvoimapulan raportoivien johtajien osuus laski 0,5 yksiköllä 28,2%:iin.
 • Rahoitusrajoitusten osalta muutos oli vähäistä, kasvua 0,2 yksikköä 10,6%:iin.
 • Rakentajien arvioissa riittämättömän kysynnän merkitys kasvoi 1,1 yksiköllä 27,8%:iin.

Hintakehitys

 • Palvelu- ja vähittäiskauppa-alan odotukset hinnan muutosten suhteen stabiloituivat, eli nopea lasku näiden alojen hinnanmuutos odotuksissa päättyi.
 • Teollisuudessa ja rakentamisessa odotukset hinnan muutosten suhteen kasvoivat hieman.
 • Kuluttajien odotukset hinnan muutosten suhteen seuraavan kahdentoista kuukauden ajalle kääntyivät nousuun elokuussa.
 • Kuluttajien arviot hinnan muutoksista edellisen kahdentoista kuukauden ajalta jatkoivat laskuaan, mutta ne pysyivät silti korkealla tasolla.
Saatat pitää myös näistä

100 sijoitusasuntoa parissa vuodessa ostanut pariskunta hajauttaa nyt osakkeisiin

Asuntosijoittaminen on kasvattanut Suomessa suosiotaan erityisesti viimeisen vuosikymmenien ajan. Yksi asuntosijoittamiseen todenteolla…

Mihin viitekorko asettuu vielä tänä vuonna? Ekonomistit arvioivat laskua

Kolme pääekonomistia odottavat lähiaikoina korkojen laskua uutisoi Talouselämä. Juhana Brotherus, Suomen Yrittäjien…