Outokumpu Oyj, suomalainen ruostumattoman teräksen valmistaja, on sijoittajille tuttu nimi, mutta samalla myös hieman arvoituksellinen kohde. Outokummun osake on kokenut suurta volatiliteettia, ja sen tulokset ovat olleet vuosien varrella vaihtelevia. Kuitenkin, viime vuosina laiva on kääntynyt: vuonna 2021 yhtiö teki yli miljardin euron käyttökatteen, ja vahva tuloskunto jatkui myös vuonna 2022. Mutta mikä on Outokummun tulevaisuus sijoituskohteena? Tutkitaan asiaa tarkemmin.

Liiketoiminnan kuvaus

Outokumpu on globaali ruostumattoman teräksen tuottaja. Yhtiö toimittaa monenlaisia terästuotteita useille eri teollisuudenaloille, kuten auto-, rakennus-, kuljetus- ja kodinkonealalle. Yhtiön tulos on vahvasti riippuvainen ruostumattoman teräksen kysynnästä ja hinnasta, jotka puolestaan ovat herkkiä suhdannevaihteluille sekä Aasian tuontiteräksen määrälle.

Mainos

Outokumpu toimii kolmella keskeisellä liiketoiminta-alueella: Europe, Americas ja Ferrochrome. Europe- ja Americas-liiketoiminta-alueet ovat vastuussa nauha- ja levytuotteiden valmistuksesta ja myynnistä omilla toiminta-alueillaan. Ferrochrome-alue puolestaan keskittyy kromin ja ferrokromin valmistukseen ja myyntiin. Tämän lisäksi Outokumpuun kuuluu talous- ja rahoitus-, henkilöstöhallinto- sekä teknologia- ja kestävä kehitys -toiminnot.

Europe-alue on Outokummun suurin liiketoiminta-alue, joka vastaa noin 60 prosentista yhtiön liikevaihdosta. Heidän tarjoamiinsa tuotteisiin kuuluu sekä standardi- että erikoisteräslajeja, ja he toimivat Euroopan, Lähi-idän, Aasian ja Afrikan markkinoilla. Outokumpu on kylmävalssattujen tuotteiden markkinajohtaja Euroopassa, ja heidän tuotantolaitoksensa sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Ruotsissa ja Hollannissa.

Americas-liiketoiminta-alue on erikoistunut ruostumattoman teräksen tuotantoon ja myyntiin. Heidän moderni tehtaansa Yhdysvalloissa ja kylmävalssaamo Meksikossa ovat merkittävä osa heidän toimintaansa. Outokummun osaaminen ja heidän laaja tuotevalikoimansa austeniittisista ja ferriittisistä teräslajeista antavat heille vahvan aseman markkinoilla. Outokumpu on toiseksi suurin ruostumattoman teräksen tuottaja Amerikoissa ja heillä on noin 24 prosentin markkinaosuus Pohjois- ja Väli-Amerikassa.

Ferrochrome-liiketoiminta-alue on erikoistunut kromiin ja ferrokromiin, jotka ovat keskeisiä raaka-aineita ruostumattoman teräksen tuotannossa. Outokumpu omistaa Euroopan suurimman tunnetun kromiesiintymän Kemin kaivoksen, mikä antaa heille suoran pääsyn näihin tärkeisiin raaka-aineisiin. Suurin osa tuotetusta ferrokromista käytetään Outokummun omassa tuotannossa, mutta noin 25 prosenttia myydään ulkopuolisille.

Outokummun toimintaan kuuluu myös muut toiminnot, jotka eivät suoraan kuulu mihinkään yllä mainituista liiketoiminta-alueista, sekä teolliset omistukset. Tähän sisältyy myös Degerforsin ja Stoforsin pitkien tuotteiden toiminnot Ruotsissa.

Toimintaympäristö

Outokummun tilanne vuonna 2023 on haastava, johtuen lähinnä energiakustannusten noususta ja geopoliittisista jännitteistä. Energiakustannusten nousu on seurausta fossiilisten polttoaineiden hinnan noususta ja päästökaupan kustannusten kasvusta. Tämä on heikentänyt terästeollisuuden kannattavuutta, mutta Outokumpu on vastannut tähän haasteeseen pyrkimällä parantamaan energiatehokkuuttaan ja vähentämään hiilidioksidipäästöjään. Yhtiö aikoo jatkaa investointeja energiatehokkuuteen ja vähähiiliseen tuotantoon.

Toinen merkittävä haaste on geopoliittiset jännitteet, jotka voivat vaikuttaa raaka-aineiden hintoihin ja saatavuuteen sekä aiheuttaa epävarmuutta markkinoilla. Outokumpu on keskittynyt omiin toimintoihinsa, kuten hankintaan ja toimitusketjuun, varmistaakseen tehokkaan toiminnan myös epävarmoina aikoina.

Kaikesta tästä huolimatta, ruostumattoman teräksen pitkän aikavälin näkymät ovat positiiviset. Globaalit megatrendit, kuten kaupungistuminen, liikkuvuuden lisääntyminen, talouden ja väestön kasvu sekä ilmastonmuutos, ohjaavat kysyntää kestäviin ratkaisuihin. Näin ollen ruostumattoman teräksen käyttö eri teollisuudenaloilla todennäköisesti jatkuu kasvavana.

Outokumpu, vahvana toimijana markkinoilla, laajalla tuotevalikoimallaan ja sitoutumisellaan kestävään kehitykseen, on hyvin varustettu navigoimaan haastavassa toimintaympäristössä. Terästeollisuuden historia osoittaa, että se on kyennyt sopeutumaan ja selviämään erilaisista haasteista, ja Outokumpu aikoo jatkaa tätä perinnettä tulevaisuudessa.

Taloudellinen suoritus ja näkymät

Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä Outokummun tulos jäi odotettua heikommaksi, mutta yhtiön johto arvioi kustannusinflaation jatkuvan ja ruostumattoman teräksen toimitusten kasvavan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä lupaa positiivisia näkymiä tulevaisuuteen, vaikka yhtiön pitkän aikavälin suorituskykyyn liittyykin epävarmuuksia.

Outokumpu 2022 tulosminuutti

Outokumpu tulosjulkistukset tänä vuonna:

09.05.2023Osavuosikatsaus Q1
03.08.2023Osavuosikatsaus Q2
07.11.2023Osavuosikatsaus Q3
Outokumpu tulosjulkistukset 2023

Kestävän kehityksen sitoumukset

Outokummun tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 14% vuoden 2025 loppuun mennessä Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Tämä osoittaa yhtiön sitoutumisen kestävän kehityksen tavoitteisiin, mikä voi houkutella yhä enemmän sijoittajia, jotka arvostavat yritysten ympäristövastuullisuutta.

Outokumpu osingot ja osinkohistoria

Yhtiö on ylläpitänyt erilaista osinkopolitiikkaa vuosien varrella. On ollut vuosia, jolloin Outokumpu ei ole maksanut osinkoa lainkaan, kuten vuosina 2013-2016 sekä 2020-2021, ja toisaalta on ollut vuosia, jolloin osinko on ollut huomattavan suuri, kuten 1,20 euroa vuonna 2008.

Outokumpu Oyj:n hallitus päätti 16.6.2022 uudesta osinkopolitiikasta, jonka mukaan yhtiö pyrkii maksamaan tasaista ja kasvavaa osinkoa vuosittain. Tämä on merkittävä muutos aiempaan, ja se heijastaa yhtiön vahvaa taloudellista asemaa sekä halua palkita omistajiaan.

Osinkopolitiikka on vaihdellut merkittävästi vuosien saatossa. Alla oleva taulukko kuvaa Outokummun osinkohistoriaa vuodesta 2007 vuoteen 2023:

VuosiOsinkoLisäosinkoYhteensä
20230,25€0,10€0,35€
20220,15€0,15€
20210,00€0,00€
20200,00€0,00€
20190,15€0,15€
20180,25€0,25€
20170,10€0,10€
20160,00€0,00€0,00€
20150,00€0,00€0,00€
20140,00€0,00€0,00€
20130,00€0,00€0,00€
20120,00€0,00€0,00€
20110,25€0,00€0,25€
20100,35€0,00€0,35€
20090,50€0,00€0,50€
20081,20€0,00€1,20€
20071,10€0,00€1,10€
Outokumpu osinkohistoria

Taulukko kuvaa selvästi Outokummun osinkohistoriaa viimeisten vuosien ajalta. Vuodesta 2007 alkaen yhtiö on maksanut osinkoa vaihtelevasti, mutta yleisesti ottaen osinkosumma on ollut laskussa. Vuoden 2008 jälkeen Outokumpu osinko laski jyrkästi, ja vuosina 2013-2016 sekä 2020-2021 osinkoa ei maksettu lainkaan. Vuonna 2022 Outokummun osinkoa maksettiin jälleen, ja vuonna 2023 yhtiö maksaa lisäosinkoa ensimmäistä kertaa.

Osingot viime vuosina 2023, 2022, 2021 ja 2020

Outokumpu osinko 2023 on yhteensä 0,35 euroa osakkeelta. Osinko koostuu 0,25 euron perusosingosta sekä 0,1 euron lisäosingosta osaketta kohden. Vuoden 2023 osinko maksetaan 12.4.2023 ja se irtoaa 31.3.2023

Vuoden 2021 tuloksesta Outokumpu maksoi vuonna 2022 osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Osinko maksettiin 11.4.2022 ja sen irtoamispäivä oli 1.4.2022. 

Outokumpu ei maksanut osinkoa ollenkaan vuosina 2021 ja 2020. 

Outokumpu osinkonäkymät 2024 ja siitä eteenpäin

Yhtiön uusi osinkopolitiikka lupailee tasaista ja kasvavaa osinkoa tulevaisuudessa. Tämä on hyvä uutinen sijoittajille, jotka etsivät sijoituskohteita, jotka tarjoavat säännöllistä tuottoa osingon muodossa. Uusi osinkopolitiikka heijastaa yhtiön uskoa vahvaan taloudelliseen tulevaisuuteen.

Analyytikot ennustavat vuoden 2024 Outokummun osingon olevan 0,28€ osaketta kohden. Vuosilta 2025 ja 2026 konsensus Outokummun osingosta on 0,3€ osaketta kohden, kun analyysitalo Inderes puolestaan ennustaa vuodelle 2024 0,26€ osinkoa, 2025 0,26€ osinkoa ja 2026 0,26€ osinkoa. 

Kuitenkin, kuten aina sijoituspäätöksiä tehtäessä, on tärkeää muistaa, että menneisyys ei ole tae tulevaisuudesta. Vaikka Outokummun uusi osinkopolitiikka lupailee tasaista ja kasvavaa osinkoa, osinko riippuu yhtiön taloudellisesta tuloksesta ja hallituksen päätöksistä. Sijoittajien on syytä seurata näitä tekijöitä tarkasti.

Outokumpu arvostus

Osake on tunnettu volatiliteetistaan ja sen kurssi on vuosien saatossa liikkunut merkittävästi. Vuoden 2022 alussa osake kävi jo lähes 6,50 eurossa, mutta kurssi suli muun markkinan mukana. Osake on sittemmin toipunut, ja alkuvuodesta 2023 Outokummun osakekurssi on ollut nosteessa.

Vaikka vuosi 2022 oli yhtiölle ennätyksellinen, on Outokummun ollut alamaissa viime vuoden aikana. Syy tähän ovat taantumapelot. Teräsyhtiöiden liiketoiminnot ovat suhdanneherkkiä, eikä sijoittajat halua omistaa teräsosakkeita taantuman vaaniessa nurkan takana. Outokumpu lähtee kuitenkin vuoteen vahvalta pohjalta: yhtiö on nyt nettovelaton, ja sen jatkuvat omien osakkeiden takaisinostot kielivät vahvasta kassatilanteesta.

Outokumpu sopii arvosijoittajalle, joka uskoo, että yhtiö pystyy tuloksentekoon myös vuosina 2023 ja 2024. Outokumpu aikoo maksaa nousevaa osinkoa, ja siihen vahva tase antaa mahdollisuuden. Ilmoitetulla osinkoehdotuksella sekä huhtikuun lopun 5 euron kurssilla laskettuna Outokumpu osakkeen osinkotuottoprosentti vahva 7,4%. P/E-luku vuodelle 2022 laimennetulle EPS:llä laskettuna on 2,6. Näiden arvostuslukujen perusteella Outokummun osake on halpa.

Vuoden 2023 tulosennusteella laskettuna Outokumpu osakkeen P/E-luku on kuitenkin noin 15,1. Analyytikot odottavat taantuman iskevän Outokummun osakkeeseen kovaa, ja tuloskehityksen ottavan takapakkia. Sijoittajan onkin syytä punnita, uskooko hän yhtiön pystyvän selviytymään mahdollisesta taantumasta ja jatkamaan vahvaa tuloksentekoa tulevina vuosina.

Johtopäätös

Arvioidessamme Outokumpua sijoituskohteena, on tärkeää ottaa huomioon sekä yhtiön taloudellinen suoritus että sen toimialan näkymät. Yhtiö on osoittanut merkittävää parannusta taloudellisessa suorituskyvyssä viime vuosina, ja sen uusi osinkopolitiikka lupailee tasaista ja kasvavaa osinkoa tulevaisuudessa. Tämä on positiivinen signaali sijoittajille, jotka etsivät säännöllistä tuottoa osingon muodossa.

Toisaalta Outokummun toimiala on haastava, jossa hinta- ja kysyntävaihtelut sekä geopoliittiset jännitteet voivat aiheuttaa merkittäviä riskejä. Vaikka yhtiö on keskittynyt parantamaan energiatehokkuuttaan ja vähentämään hiilidioksidipäästöjään, on sen kyky navigoida näissä haasteissa jatkuvan tarkkailun alla.

Ruostumattoman teräksen kysynnän odotetaan kuitenkin kasvavan pitkällä aikavälillä, johtuen globaaleista megatrendeistä, kuten kaupungistuminen, liikkuvuuden lisääntyminen ja ilmastonmuutos. Outokumpu, jolla on laaja tuotevalikoima ja vahva asema markkinoilla, on hyvin sijoittunut hyödyntämään näitä mahdollisuuksia.

Sijoittajien tulisi ottaa huomioon Outokumpu osakkeen riskiprofiili, joka sisältää sekä toimialan haasteet että taloudelliset tekijät. Vaikka yhtiöllä on positiivisia merkkejä, kuten kasvava osinko ja kestävän kehityksen sitoumukset, Outokumpu osakkeen hinta on ollut erittäin volatiili viime vuosina. Tämä tarkoittaa, että sijoittajien tulee olla valmiita kestämään merkittäviä kurssivaihteluita.

Lopullinen päätös sijoittaa Outokumpuun tulisi perustua yksityiskohtaiseen analyysiin yhtiöstä, sen toimialasta ja taloudellisista näkymistä. Vaikka yhtiöllä on positiivisia merkkejä, sijoittajien on tarkasteltava huolellisesti sekä mahdollisuuksia että riskejä ennen päätöksentekoa.

Yhteenveto Outokummun osakkeesta

Suomalainen ruostumattoman teräksen valmistaja Outokumpu, on herättänyt suomalaisten lisäksi myös ulkomaalaisten sijoittajien kiinnostusta. Yhtiö on viime vuosina kääntynyt parempaan suuntaan, mutta Outokumpu on ollut aikaisempina vuosina melko volatiili. Outokumpu toimittaa terästuotteita useille teollisuudenaloille ja sen tulos riippuu teräksen kysynnästä ja hinnasta.

Outokumpu toimii kolmella liiketoiminta-alueella: Europe, Americas ja Ferrochrome. Europe-alue on yhtiön suurin ja vastaa noin 60 prosentista liikevaihdosta. Americas-alue on toiseksi suurin ruostumattoman teräksen tuottaja Amerikoissa. Ferrochrome-alue keskittyy kromin ja ferrokromin valmistukseen ja myyntiin.

Yhtiön toimintaympäristö on haastava energiakustannusten nousun ja geopoliittisten jännitteiden vuoksi. Kuitenkin ruostumattoman teräksen pitkän aikavälin näkymät ovat positiiviset, ja Outokumpu on hyvin varustettu navigoimaan haastavassa ympäristössä.

Outokummun taloudellinen suoritus on viime aikoina ollut vaihteleva, mutta yhtiön johto arvioi kustannusinflaation jatkuvan ja teräksen toimitusten kasvavan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö on myös sitoutunut kestävän kehityksen tavoitteisiin, mikä voi houkutella ympäristövastuullisuutta arvostavia sijoittajia. Osingon suhteen yhtiön uusi osinkopolitiikka lupaa tasaista ja kasvavaa osinkoa tulevaisuudessa.

Vaikka Outokumpu on tunnettu volatiliteetistaan, sen kurssi on ollut nosteessa alkuvuodesta 2023. Sijoittajien tulee huomioida osakkeeseen liittyvät riskit ja tehdä oma analyysinsä yhtiöstä.

Saatat pitää myös näistä

Kuluttajien luottamus laskussa EU-alueella

Kuluttajien luottamus pitkästä aikaa laskussa Elokuussa EU-kuluttajien talousluottamus heikentyi ensimmäistä kertaa sitten…

Fortum edelleen vahva osinko-osake

Fortum on saavuttanut paluun normaalimpaan arkeen Uniperin ja Venäjän tapahtumien jälkeen. Yhtiö…

Metan Threads-sovellus vaikeuksissa

Threads, Metan kehittämä Twitter-kilpailija, kamppailee säilyttääkseen käyttäjiä noin kuukausi julkisuudessa paljon huomiota…

Halvimmat sähkösopimukset tällä hetkellä – katso tarjonta

Viimeisen viikon aikana pörssisähkön hinta on kokenut merkittäviä heilahduksia.  Viime viikolla se…