Tumma Nokia puhelin

Nokian osakekurssi

Historia

Helsingin pörssin suurin teknologiayhtiö Nokia on perustettu jo vuonna 1865. Yritys on tunnettu kaikkialla maailmassa erityisesti 2000-luvun vaihteen menestyksestään matkapuhelimissa. Nokia piti parhaimmillaan hallussaan noin 40% koko maailman matkapuhelinmarkkinoista, ja toi noin 25% koko Suomen talouskasvusta näinä vuosina.

Suomessa syntyi juuri noihin aikoihin useita Nokia-miljonäärejä osakkeen raketoidessa. Kuitenkin it-kuplan puhjetessa Nokia menetti yli 85% markkina-arvostaan neljän vuoden aikana. Huipulta ostaneet osakkeenomistajat ovat vielä 20 vuoden jälkeen yli 90% tappiolla.

Mainos

Nykyisin Nokia toimii pääosin tietoliikennealalla ja sen liiketoimintoihin kuuluu teknologiakehitys ja sen lisensointi. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen johtoasema kiinteiden- ja mobiiliverkkojen infrastruktuurissa. 

Yhtiön liiketoiminnot voidaan jakaa karkeasti neljään osaan, joiden arvioidaan tuovan tänä vuonna noin 2,49 miljardia tulosta ennen korkoja ja veroja. Vuoden 2023 2,375 miljardin tuloksesta 0,73 miljardia tuli teknologiayksiköstä, 0,72 miljardia matkapuhelinverkoista, 1,05 miljardia verkkoinfrastruktuurista ja 0,26 miljardia pilvi- ja verkkopalveluista sekä miinukselle Groupin osalta 0,39 miljardia.

Nykyinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark on onnistunut kääntämään yrityksen suunnan taas kannattavaksi. Hän aloitti yrityksen toimitusjohtajana elokuussa 2020. Yhtiön nettotulos ennen Lundmarkin aloitusta vuonna 2019 oli 14,4 miljoonaa euroa, kun vuotena 2023 se oli jo 1 623 miljoonaa euroa.

Analyytikoiden ennusteet

Analyytikot ovat säännöllisesti ennustaneet Nokian osakekohtaisen tuloksen (EPS, earnings per share) alakanttiin. Pitkän tauon jälkeen vuonna 2023 Nokia alitti analyytikoiden ennusteet.

Vuoden 2023 Nokian tulos oli 0,29€ EPS, joka on noin 34% lasku viime vuodesta. Vuodelle 2024 analyytikoiden konsensus on 0,35€ EPS, kun taas suomalainen Inderes on konservatiivisempi ja ennustaa vain 0,33€ EPS vuodelle 2024. 

Liikevaihdon osalta Nokia ei ole pystynyt yhtä vahvasti ylittämään analyytikoiden ennusteita, vaan liikevaihto on ollut 2014 vuodesta eteenpäin aina pari prosenttia yli tai alle ennusteiden. Vuodelle 2023 Nokian liikevaihto laski noin 11%, joka tarkoitti 22 258 miljoonan euron liikevaihtoa.

Vuoden 2024 liikevaihdoksi analyytikot ennustavat hienoista 0,4% laskua jolloin yhtiön liikevaihto olisi 22,19 miljardia euroa. Liikevaihdon osalta Inderes on jälleen konservatiivisempi vuodelle 2024 liikevaihdon laskua jopa 2,5%

Kassa ja velat

Nokia on selkeästi onnistunut kannattavuusparannuksessa, jonka ansiosta heillä on kertynyt valtava 4,3 miljardin euron nettokassa. Tämä kassa ei muuttunut merkittävästi viime vuodesta, vaan pysyin noin samana.

Yhtiö on palauttanut tästä kertyneitä voittoja osakkeenomistajille osinkojen ja omien osakkeiden ostojen muodossa. Kassaa voidaan käyttää myös investointeihin ja yritysostoihin, mutta vuoden 2017 jälkeen yritysostoja ei ole nähty. 

Nokian Osinko

Suomalaiset rakastavat osinkoja, ja niitä yritys on alkanut taas jakaa vuodesta 2021 alkaen. Vuonna 2023 Nokia jakoi 0,12€ osinkoa per osake. Tästä ei vielä tule massiivista osinkotuottoprosenttia, mutta tälle vuodelle odotetaan suurta parannusta. 

Hallitus ehdottaa vuoden 2024 Nokian osingoksi 0,13€ per osake, jolloin osinkotuottoprosentiksi tälle vuodelle muodostuu 4,24%. Vaikka yhtiön tulos ja kertoimet pysyisivät paikallaan, saa osakkeenomistaja jo melko hyvää osinkotuottoa yhtiön onnistuessa analyytikon ennustamalla tavalla. Nokia ei vielä lukeudu parhaisiin osinko-osakkeisiin Suomessa, mutta näin matalalla hinnoittelulla yhtiö pääsee tähän joukkoon parin vuoden sisällä.

Alustavat Nokian osinko maksupäivät ovat:
3.5.2024
1.8.2024
31.10.2024
13.2.2025

Takaisinosto-ohjelma

Yritys palauttaa osakkeenomistajille pääomia osingon lisäksi myös omien osakkeiden ostoilla. Käytännössä yhtiö ostaa kassassa olevilla varoilla Nokian osakkeita markkinoilta pienissä erissä ja jossain vaiheessa mitätöi ostamansa osakkeet. Näin yhtiön kokonaisosakemäärä laskee, joka nostaa muiden osakkeiden arvoa

Nokia aloitti 11.2.2022. takaisinosto-ohjelman, jossa heillä on oikeus ostaa omia osakkeitaan enintään 600 miljoonalla eurolla. Vuoden 2022 aikana yhtiö osti 63 963 583 omaa osakettaan keskihintaan 4,69€. Vuonna 2023 puolestaan yhtiö osti 78 301 011 omaa osakettaan noin 3,83 euron hintaan. Eli molemmat ostot aivan huomattavasti kalliimpaan hintaan, mitä osakkeen arvo on nyt.

Yhtiö jatkaa omien osakkeiden ostojaan samalla tahdilla, vaikka aikaisemmilla ostoilla ollaan onnistuttu vain tuhoamaan omistaja-arvoa. Tällöin Nokian osakekanta pienenee jälleen 300 miljoonan euron edestä vuoden 2024 aikana.

Hinnoittelu ja verrokit

IT-kuplan raju lasku sekä epäonnistuneet matkapuhelin yhteistyöt Microsoftin kanssa vaikuttavat vieläkin sijoittajien mielikuvaan yhtiöstä. Yhtiö on monta vuotta ollut kroonisesti aliarvostettu eikä sijoittajien luottamus näytä vieläkään palanneen, vaikka yhtiö on onnistunut parantamaan kannattavuuttaan. 

Yhtiöllä on kirjoitushetkellä tavoitehinta 25 eri analyysitalolta ja heidän tavoitehintansa Nokian osakkeelle vaihtelevat 2,7€ ja 6,5€ välillä. Keskiarvo tavoitehinnoista on kirjoitushetkellä 3,92€ per osake. Viime vuonna kukaan analyytikko ei antanut osakkeella ”myy” suositusta, mutta tällä hetkellä 31 analyytikosta 10 antaa vahva osta suosituksen, 3 osta suosituksen ja 10 pidä suosituksen. Myy suosituksen antaa 1 analyytikko ja vahva myy suosituksia on 2. 

Tunnettu suomalainen analyysitalo Inderes antaa osakkeelle vähennä suosituksen ja 3,1€ tavoitehinnan. Inderesin analyytikolla oli vuosi sitten lisää suositus ja 5,3€ tavoitehinta. Inderes ennustaa Nokian tuloksen pysyvän suunnilleen tämän vuoden tasolla myös vuonna 2024, joka antaa nykyisellä hinnalla Nokian osakkeen P/E kertoimeksi 15,4.

Yhtiön kilpailijoita ovat ruotsalainen Ericsson sekä kiinalainen Samsung. Ericsson on ottanut isoja harppauksia vuoden 2023 aikana ja sen liikevaihto vuodelta 2023 oli hieman Nokiaa suurempi. Samsung on toistaiseksi vielä pieni tekijä 5G segmentissä ja sen liikevaihto on noin 10% Nokiasta.

Vuosi 2024

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark odottaa Nokialta vuonna 2024 vertailukelpoista liikevoittoa 2,3-2,9 miljardin euron väliin. Lisäksi yhtiö odottaa sen vapaan kassavirran olevan 30-60% liikevaihdosta. Ennustuksien haarukat ovat todella isoja ja jäävät vielä kauas yhtiön pitkän aikavälin tavoitteista, jotka on listattu alle.

Nokian 2023 Q4 julkistuksen yhteydessä julkaisemat tavoitteet vuoteen 2026 mennessä ovat:

  • markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu 
  • vertailukelpoinen liikevoittoprosentti vähintään 13%
  • vapaa kassavirta 55-85% vertailukelpoisesta liikevoitosta

Yhtiön tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja analyytikot eivät usko yhtiön pääsevän näihin lukuihin. Mikäli yhtiö onnistuu yllättämään ja pääsee tavoitteisiinsa, pitää analyytikoiden nostaa reilusti Nokian osake ennusteita ja tavoitehintoja. 

Yhtiö vaikutti vuonna 2023 olevan todella halpa, mutta reilusti laskeneen tuloksen takia Nokian osake ei vaikuta enää kovinkaan houkuttelevalta. Lisäksi yhtiön ennusteita ollaan laskettu ja niihin pääseminen vaikuttaa kokoajan vaan kaukaisemmalta.

Omien osakkeiden ostoilla on tarkoitus luoda omistaja-arvoa, mutta jälleen Nokian tapauksessa nämä ostot ovat tapahtuneet nykyistä osakkeen hintaa korkeammilta tasoilta. Tällöin omien osakkeiden ostoista on ollut vain haittaa. Nokian osinko kasvaa viime vuodesta, vaikka yhtiön tulos laski.

Nokia aikoo vähentää kokonaiskustannuksiaan, laskettuna ilman inflaation vaikutusta, 800-1 200 miljoonaa euroa vuoden 2026 loppuun mennessä verrattuna vuoteen 2023. Tämä vastaa noin 10-15 prosentin leikkausta henkilöstökustannuksissa, mikä johtaa siihen, että yhtiön työntekijämäärä putoaa 72 000-77 000 henkilöön. Ohjelman aloitushetkellä yhtiössä oli 85 000 työntekijää.

Saatat pitää myös näistä

Suomalaiset puhelinyhtiöt osinkosijoittajan silmin: 2024 katsaus

Vuosi 2024 tuo mukanaan jännittäviä mahdollisuuksia sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisten puhelinyhtiöiden…

Suomen parhaat osinko-osakkeet 2024

Tässä artikkelissa käymme läpi parhaat osingonmaksajat 2024 Helsingin pörssistä (päivitetty 7.2.24). Osakkeet…

Käyttötilien korot nollissa – pankit syyttävät asiakkaita

Vaikka käyttötileillä lepää yli 80 miljardia euroa, useimmat pankit eivät tarjoa niille…