Arvosijoittaminen taulukoiden ja kaavioiden avulla paperilla

Mitä on arvosijoittaminen?

Yksittäisiin osakkeisiin sijoittaminen on harrastus, joka vaatii kovaa itsekuria. Sijoittajan pitää pystyä hallitsemaan hermonsa, kun muun panikoivat tai hypettävät. Ylituottoa on mahdollista saada, kun pystyy toimimaan eri tavalla kuin muut. 

Omien tunteiden hallitseminen onnistuu paremmin, kun on sijoitussuunnitelma tai strategia. Yksi tällaisista laajalle levinneistä strategioista on arvosijoittaminen. Nimensä mukaisesti arvosijoittajat hakevat arvoa, eli pyrkivät ostamaan osakkeita alle niiden todellisen arvon. 

Mainos

Yrityksen todellisen arvon määrittäminen on haastavaa, sillä monella meistä on eri näkemys mitä eri yrityksistä kannattaa maksaa. Arvosijoittamisen strategia perustuukin juuri siihen, että seulotaan pörssiyrityksistä hyljeksittyjä yksilöitä, joiden todellinen arvo on korkeampi, kuin muut ovat siitä valmiita maksamaan. Tällaisia hyljeksittyjä yksilöitä löytyy yleensä sektoreilta, jotka ovat suuren yleisön epäsuosiossa.

Esimerkiksi tällä hetkellä sijoittajat hyljeksivät perinteisiä autovalmistajia, koska sähköautot ovat ainakin osittain syrjäyttämässä niitä. Korkean inflaation takia myöskään vähittäistavarakaupat eivät ole sijoittajien suosiossa. 

Strategia vaatii pitkäjänteisyyttä, sillä todellisen arvon purkautumisessa saattaa mennä vuosia. Kun aliarvostus vihdoin purkautuu, se saattaa tapahtua hyvinkin nopeasti, kuten esimerkiksi energiasektorin osakkeille on käynyt vuonna 2022. Arvosijoittaja on saattanut odottaa tämän aliarvostuksen purkautumista jo vuosia, sillä energiasektori on ollut yksin huonoiten tuottaneista sektoreista finanssikriisin jälkeen. 

Tässä artikkelissa käymme läpi yrityksen arvonmäärittämistä, eri työkaluja, kuuluisia arvosijoittajia ja heidän strategioitaan sekä niin sanottuja arvoansoja.  

Todellisen arvon määrittäminen

Yrityksen todellista arvoa yritetään haarukoida pörssissä joka päivä. Mielipiteet muuttuvat päivittäin ja siksi pörssikurssitkin heiluvat suuntaan tai toiseen lähes joka päivä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yrityksen liiketoiminnassa tapahtuisi mitään merkittävää päivittäin. 

Yksi arvosijoittamisen käytetyimmistä tavoista määrittää yrityksen arvoa on eri tunnuslukujen avulla. Tunnusluvut kuvaavat eri tavoin yrityksestä maksettavaa hintaa. Tunnuslukuja löytyy monia erilaisia ja tietyt tunnusluvut sopivat vain tietynlaisille yhtiöille. Esimerkiksi alkuvaiheen yritykset tekevät usein tappioita, joten niille ei voi määrittää tulospohjaisia tunnuslukuja. 

Arvosijoittajat suosivat kypsässä vaiheessa olevia yrityksiä, jotka tekevät jo hyvää tulosta ja ehkä maksavat omistajilleen jopa osinkoa. Yhtiöillä on yleensä myös vahva tase ja vähän velkaa. Tällaisia yhtiöitä voidaan yksinkertaisimmillaan vertailla P/E ja P/B lukujen avulla. 

P/E eli price / earnings kuvaa osakkeen hinnan ja tuloksen suhdetta. Jos yrityksen P/E luku on 10, tekee yritys 10 vuodessa markkina-arvoaan vastaavan verran tulosta, jos tulos ja yrityksen hinta pysyisivät ennallaan. Yksinkertaistettuna pieni P/E luku kuvaa halpaa yritystä ja suuri P/E luku kallista yritystä. 

Toinen tunnusluku P/B eli price / book kuvaa osakkeen hinnan ja oman pääoman suhdetta. P/E luvun tavoin pieni P/B luku ajatellaan halvaksi yritykseksi ja korkea luku kalliiksi. P/B luku ei sovi kevyen pääoman yrityksille, joihin lukeutuu mm. softafirmat. 

Tunnuslukuja löytyy niin monta, että kirjoitamme niistä myöhemmin oman artikkelin. Kokeneemmat arvosijoittamisen konkarit saattavat tunnuslukujen lisäksi käyttää kassavirtalaskelmaa yrityksen arvosta, eli DCF-mallia. Pyrimme pitämään artikkelimme helppolukuisina, joten emme avaa DCF-mallia ainakaan tässä artikkelissa.

Työkalut ja legendat

Tärkeimmät työkalut arvosijoittamisessa ovat yhtiöiden omat sivut sekä palvelut, jossa voi verrata yritysten tunnuslukuja keskenään. Näiden avulla pääset jo todella pitkälle.

Alkuun kannattaa lähteä etsimään potentiaalisia yrityksiä vertailemalla tunnuslukuja. Osakkeita voi verrata monessa eri palvelussa, mutta suosittelemme Tradingviewin Screener-työkalua. Palvelussa on paljon ominaisuuksia, joita voi muokata haluamallaan tavalla. Käyttäjä voi esimerkiksi valita itse haluamansa tunnusluvut tai rajata yhtiöitä monella eri tapaa esimerkiksi koon, kotimaan, valuutan tai sektorin mukaan. 

Klikkaamalla houkuttelevaa yritystä saa myös nopeasti yleiskuvan sen toiminnasta, kassavirrasta sekä velkaisuudesta. Jos yritys vaikuttaa edelleen hyvältä, on aika suunnata yrityksen omille sivuille. 

Yhtiöiden omilta sivuilta löytyy yhtiön tulosraportit, yhtiökokoukset sekä sijoittajille suunnatut yritysesittelyt. Suosittelemme lähtemään liikkeelle yritysesittelyistä, sillä niistä saa hyvän kuvan firman liiketoiminnasta. 

Yritysesittelyissä vastataan tärkeimpiin kysymyksiin, kuten: millä sektorilla yritys toimii, tekeekö se tulosta ja kuinka paljon, mikä on potentiaalisen markkinan koko, ketkä ovat tärkeimmät kilpailijat ja mikä on yrityksen kilpailukyky kilpailijoihin nähden?

Benjamin Graham

Arvosijoittamisen isänä pidetään The Intelligent Investor -kirjan kirjoittajaa Benjamin Grahamia. Graham (1894-1976) saavutti vuosina 1936-1956 noin 20% vuosituoton. Hänen periaatteensa ja vinkkinsä olivat pitää riittävä turvamarginaali, hyödyntää volatiliteettia sekä tuntea itsensä eli tietää millainen arvosijoittaminen sopii itselle. Grahamin alkuperäinen hinnoittelu osakkeille tehtiin kaavalla:

A = EPS * (8.5 + 2g)

Missä:

A = todellinen arvo

EPS = yrityksen 12kk juokseva tulos per osake

8.5 = P/E-luku (0% kasvulle)

g = yrityksen pitkän ajan kasvuvauhti​

Warren Buffet

Graham opetti yliopistossa aikamme menestyneintä sijoittajalegendaa, Warren Buffettia. Buffet omistaa yhdessä yhtiökumppaninsa Charlie Mungerin kanssa merkittävän osuuden Berkshire Hathaway yhtiöstä, joka on listattu pörssiin. Berkshire on konglomeraatti, eli se omistaa monelta eri alalta toisistaan riippumattomia yrityksiä. 

Berkshire on onnistunut saamaan vuodesta 1965 lähtien jopa 20% vuosittaisen tuoton osakkeelle, joka on lähes kaksinkertainen SP500 indeksiin nähden. Buffet onkin tällä hetkellä Forbesin listan mukaan maailman viidenneksi rikkain ihminen. 

Buffet listasi vuoden 1977 yhtiökokouksessa 4 kriteeriä, joita he Mungerin kanssa etsivät yrityksestä:

  1. Liiketoimintamalli, jota he ymmärtävät
  2. Suotuisat kasvunäkymät tulevaisuuteen
  3. Rehellinen ja kyvykäs johto
  4. Houkutteleva hinta

Joel Greenblatt

Niin sanotusta Taikakaavasta tunnettu Joel Greenblatt on mielenkiintoinen henkilö. Hänen perustama Gotham Capital tuotti ensimmäisen 20 vuoden aikana käsittämättömät 40% vuodessa. Rahastoon sijoitettu 1000€ olisi kasvanut 20 vuodessa jo 836 000€:n. Näitä käsittämättömiä tuottoja voit hahmotella esimerkiksi tässä korkoa korolle laskurissa!

Greenblatt pyrkii pitämään asiat yksinkertaisena ja on luonut tämän aiemmin mainitun Taikakaavan. Kaavaa voi kokeilla joko hänen omilla sivuillaan tai itse excelissä. 

Kaavassa käytetään kahta yksinkertaista tunnuslukua: Ev/Ebit eli yrityksen velaton arvo / tulos ennen veroja ja velkojen korkoja sekä ROIC eli sijoitetun pääoman tuotto. Kaavassa pisteytetään eri yritykset näiden kahden tunnusluvun mukaan ja valitaan yhteispisteiltään parhaat yhtiöt. Parhaimmat pisteet saa halpa yritys korkealla pääomantuotolla. Eli pieni Ev/Ebit ja korkea ROIC. 

Arvoansat

Yleensä aliarvostetuilla osakkeilla on joku syy, miksi ne ovat niin halpoja. Arvosijoittajan pitää olla erittäin varma omasta analyysistään, ettei astu arvoansaan. 

Erityisesti sykliset osakkeet voivat vaikuttaa todella halvoilta syklin huipulla. Esimerkiksi terästä valmistavan SSAB:n liikevaihto ja tulos tulevat tippumaan, jos rakennustahti hiipuu ja teräksen tarve laskee. 

Toinen hyvä esimerkki arvoansasta on koronasta hyötyneet yhtiöt. Rajoitusten aikaan ihmiset panostivat koteihin, jolloin esimerkiksi saunayhtiö Harvian tulos nousi suuresti. Yhtiön osakekurssi nousi yli 700%, jonka jälkeen se on tippunut yli 75% huipuistaan. Harvia ei missään vaiheessa ollut P/E-luvuilla mitattuna tajuttoman kallis, mutta kun tulos laskee ja sijoittajat hyväksyvät yhtiölle pienemmän P/E-luvun, on vipuvaikutus kurssiin melkoinen.

Sijoittajan on siis hyvä ymmärtää mistä yhtiön tulos koostuu ja mikä tulokseen vaikuttaa. Tällä hetkellä nousseet korot ja kalliit energiahinnat nostavat yritysten kustannuksia, joita osa pystyy siirtämään hintoihin ja osa ei. Esimerkiksi Harvia on pystynyt nostamaan kiukaiden hintoja, koska heidän kohdemarkkinalla on vähän kilpailua, ja heidän tuotteet ovat kilpailijoita parempia. 

Yhteenveto

Yhtiöiden arvonmääritykseen on todella monia tapoja, joista edellä kuvattiin vain muutama. Monimutkaisen arvonmäärityksen ansiosta arvosijoittamisella on mahdollista löytää markkinalta väärin hinnoiteltuja yhtiöitä.

Helpoiten etulyöntiaseman voi saavuttaa keskittymällä parhaiten tuntemaansa markkinaan, joka suomalaisille on yleensä Helsingin pörssi. Toinen loistava tapa on keskittyä vain pienyhtiöihin, joihin isoilla rahastoilla ei ole järkeä sijoittaa kokonsa puolesta.

Arvosijoittaminen vaatii indeksisijoittamista enemmän vaivaa, mutta se on myös loistava harrastus, jossa oppii tuntemaan yritysten toimintaa ja ansaintamalleja paremmin. Nämä sivistävät opit saattavat nosta arvoon arvaamattomaan myös työelämässä.

Sijoittajan pitää olla valmis tunkemaan päänsä sinne, minne kukaan muu ei halua, sillä todelliset helmet löytyvät hyljeksittyjen yhtiöiden joukosta. Arvosijoittajan pitää todella tuntea yhtiönsä tarkkaan, sillä hän on usein näkemyksensä kanssa muita vastaan.

Kuitenkin todennäköisyydet ovat aina osakepoimijaa vastaan, sillä matalakuluiset indeksirahastot rökittävät yli 92% kaikista osakepoimijoista pitkällä aikavälillä. Tietenkin aina on pieni mahdollisuus saavuttaa myös indeksiä parempaa tuottoa, kuten aiemmin esitellyt arvosijoittamisen legendat ovat tehneet.

Saatat pitää myös näistä

Crocs Osake: Muovista Muodostettu Muodin Sijoitusmahdollisuus

Crocs, Inc. (NASDAQ: CROX), alun perin tunnettu kirkkaista väreistä ja ilmavista muovikengistään.…

Nokian osake: näkymät vuodelle 2024

Mikäli yhtiö onnistuu yllättämään ja pääsee tavoitteisiinsa, pitää analyytikoiden nostaa reilusti omia ennusteita ja tavoitehintoja Nokian osakkeelle

Elektroniikkasopimusvalmistajat: Sijoittajan katsaus Incapiin ja Scanfiliin

Elektroniikkasopimusvalmistus on nopeasti kasvava toimiala, joka on saanut runsaasti huomiota sijoittajilta viime…