Fortum on saavuttanut paluun normaalimpaan arkeen Uniperin ja Venäjän tapahtumien jälkeen. Yhtiö on tehnyt alaskirjaukset Venäjän toiminnoistaan ja ilmoitti toukokuussa palaavansa velkakirjamarkkinoille. Energiayhtiö onnistui laskemaan liikkeelle nimellisarvoltaan 1,15 miljardin euron viiden ja kymmenen vuoden joukkovelkakirjalainat osana Euro Medium Term Note (EMTN) -ohjelmaansa.

Yhtiön velkamarkkinat häiriintyivät viime vuonna, kun energiakriisi ja Uniper-sotku sotkivat yhtiön taloutta.

Mainos

Fortumin isojen liikkeiden, kuten Uniperin myynnin, Venäjän toimintojen lopettamisen ja strategiansa uudistamisen jälkeen, yhtiö keskittyy nyt puhtaaseen sähköntuotantoon Pohjoismaissa.

Ensimmäisen puolivuoden aikana yhtiön liikevaihto nousi 3,6 miljardiin euroon verrattuna aikaisempaan 3,5 miljardiin euroon, pääosin sähkön hintojen nousun vuoksi.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi viime vuoden 588 miljoonasta eurosta 960 miljoonaan euroon. Generation-segmentin korkeammat sähkön hinnat vaikuttivat positiivisesti tulokseen, mutta Consumer Solutions -segmentin tuloksen lasku taas vaikutti negatiivisesti.

Korkeaa Fortum osinkotuottoa tukevat useat tekijät

Vaikka Fortumilla ei ole selkeitä kasvusuuntia, se saattaa silti maksaa runsaita osinkoja. Tämän taustalla on usko yhtiön vahvaan taloudelliseen asemaan ja tuloskuntoon tulevina vuosina, mahdollinen taseen keveneminen sekä antelias osinkopolitiikka.

Lisäksi Fortumilla on mahdollisuus saada tuloja yrityskaupoista. Yhtiö on ilmoittanut, että se harkitsee Circular Solutions -liiketoimintojensa tulevaisuutta ja yksi vaihtoehto on toimintojen myyminen. Fortum mainitsi aiemmin, maaliskuussa 2023, että nämä liiketoiminnot eivät ole yhtiön strategian ytimessä.

Circular Solutions keskittyy Fortumin kierrätys- ja jätepalveluihin sekä muihin erikoispalveluihin, kuten laitosyölläpitoon ja biopohjaisiin ratkaisuihin.

Fortum haluaa jakaa kasvavaa osinkoa. Yhtiön tavoitteena on jakaa 60–90% vertailukelpoisista osakekohtaisista tuloksista osinkoina. Viime vuonna yhtiö jakoi 75% tuloksestaan osinkoina, joka vastasi 1,21 euroa per osake.

Markkinoiden yleinen näkemys on, että Fortum jakaa vuonna 2023 0,95 euron osingon. Fortum osinko 2024 on 1,15€ euroa ja vuonna 2025 1,02€ euroa osinkoa.

Nykyisillä ennusteilla ja 11,84 euron osakekurssilla Fortumin osinkotuotto on 8,0% tänä vuonna. Vuodelle 2024 osinkotuoton ennustetaan olevan 9,17% ja vuodelle 2025 7,6%.

Inderesin asiantuntija Juha Kinnunen uskoo, että Fortumin keskeinen liiketoiminta on kannattavaa ja rahavirta kasvaa, kun tasetta kevennetään. Kinnunen korostaa erityisesti Fortumin vesivoimaa ja katsoo, että yhtiön noin 10 miljardin euron markkina-arvo on matala ottaen huomioon energiateollisuuden säätövoiman kasvavan tarpeen ja vesivoiman kannattavuuden.

Tulos Generation-segmentistä

Fortumin liiketoiminta-alueista tulosta takoo Generation-segmentti. Tämä osa teki tammi-maaliskuussa 589 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton. Consumer Solutions, joka vastaa energiaratkaisujen tarjoamisesta kuluttajille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, teki puolestaan vain 56 miljoonan euron vertailukelpoisen liikevoiton. Muiden toimintojen vertailukelpoinen liikevoitto oli tappiolla -57 miljoonaa euroa.

Generation-segmentti vastaa Fortumin sähköntuotannosta pääasiassa Pohjoismaissa. Segmenttiin kuuluvat hiilidioksidivapaa vesi-, ydin-, tuuli- ja aurinkovoimatuotanto sekä kaukolämpö- ja kaukokylmäliiketoiminta sekähiilidioksidipäästöjen vähentäminen lämpöliiketoiminnassa. 

Generation-segmentti vastaa myös suojauksista ja arvonluonnista sekä sähkön fyysisillä että finanssimarkkinoilla sekä palvelee teollisuus- ja kunnallisia asiakkuuksia vauhdittaen teollisuuden dekarbonisaatiota suuressa mittakaavassa. Lisäksi segmentti kehittää uusiutuvan energiatuotannon, ydinvoiman ja puhtaan vedyn osaamista ja projekteja.

Fortum ennakoi sähkön käytön lisääntyvän huomattavasti Pohjoismaissa tulevaisuudessa. Kuitenkin lyhyellä tähtäimellä energia-alaan vaikuttaa monet tekijät, kuten poliittiset jännitteet, talouden epävarmuus, inflaation ja korkojen nousu sekä sääntöjen tiukentuminen ja hintojen vaihtelut markkinoilla.

Yhtiö näkee vahvuutenaan sen, että se toimittaa puhdasta energiaa luotettavasti suurelle joukolle asiakkaita Pohjoismaissa.

Yhtiön toimitusjohtaja Markus Rauramo uskoo, että TVO:n Olkiluoto 3-ydinvoimalan käynnistyminen vahvistaa Fortumin kykyä toimittaa energiaa varmasti.

Ennusteet eivät tue kasvua

Asiantuntija ovat kuitenkin epävarmoja Fortumin tulevaisuuden kasvusta uuden strategian myötä. He odottavat yhtiön liikevaihdon laskevan seuraavina vuosina.

Analyytikoiden mukaan yhtiön osakekohtainen tulos ei myöskään näytä kasvavan tulevaisuudessa. He ennustavat tuloksen olevan laskussa seuraavien vuosien aikana.

Konsensusennuste odottaa tälle vuodelle vajaan 7,4 miljardin euron, ensi vuodelle 6,8 miljardin ja vuodelle 2025 6,4 miljardin euron liikevaihtoa. 

Osakekohtaisessa tuloksessa ei myöskään ole odotettavissa kasvua, mikäli analyytikoita on uskominen. Tälle vuodelle konsensusodotus on 1,4 euron, ensi vuodelle 1,17 euron ja vuodelle 2025 1,13 euron osakekohtainen tulos.

Uusia hankkeita kuitenkin tulossa

Kesäkuussa Fortum ilmoitti useista hankkeista, jotka ovat suunnitteluvaiheessa tai joihin sijoituspäätös on jo tehty.

Fortum yhdessä teräsyhtiö SSAB:n kanssa käynnistivät 5.6.2023 yhteisen kaupallisen selvityksen sekä FEED-tutkimuksen (Front-End Engineering Design). Tutkimuksissa keskitytään fossiilivapaan rautasienen tuotantoon vedyn avulla Raahessa. Fortum tarkastelee jopa 700 megawatin vetylaitoksen teknisiä ja taloudellisia näkökohtia. 

Selvityksessä paneudutaan yhteistyömalleihin, rahoituksen rakenteeseen, operointiin sekä turvallisuuskysymyksiin. Selvityksen rinnalla käynnistyy myös ympäristövaikutusten arviointi vedyn tuotannolle. Tulokset odotetaan valmistuvan vuoden 2024 alkukuukausina, ja ne ohjaavat mahdollisia tulevia investointipäätöksiä.

Kesäkuun puolivälissä, tarkemmin 15.6.2023, Fortum ilmoitti aloittavansa suunnitelmat pienimuotoisen vetypilottilaitoksen rakentamiseksi teollisuuden tarpeisiin. 

Myöhemmin kuussa, 20.6.2023, yhtiö kertoi aikeistaan kehittää 80 megawatin aurinkovoimaprojektia Virolahdella. Tämä on yhtiön ensimmäinen aurinkoenergiaprojekti Suomessa. Visionsa mukaisesti Fortum haluaa laajentua aurinkovoimasektorilla Pohjoismaissa. Yleisesti aurinkovoimaprojektien kehitys Suomessa vie 1-2 vuotta, jonka jälkeen rakennuslupia haetaan ja investointipäätöksiä tehdään. Tällainen suurikokoinen aurinkoenergiapuisto vaatii rakentamiseen noin vuoden.

21.6.2023, Fortum tiedotti sijoittavansa noin 225 miljoonaa euroa Espoo Clean Heat -ohjelmaan vuosina 2023–2027. Hankkeet tukevat hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ja edistävät hukkalämpöön pohjautuvia ratkaisuja Helsingin metropolialueella. 

Fortum pyrkii tuottamaan kaukolämpöä Suomessa ilman hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2025 mennessä ja hiilineutraalisti ennen 2030. Merkittävä osa ohjelman tavoitteista voidaan saavuttaa hyödyntämällä Microsoftin Espoossa ja Kirkkonummella sijaitsevien datakeskusten hukkalämpöä.

Uutta ydinvoimaa

Jo lokakuussa 2022 Fortum aloitti kaksivuotisen selvityksen ydinvoiman tulevaisuuden mahdollisuuksista Suomessa ja Ruotsissa. Selvitys keskittyy sekä pieniin ydinreaktoreihin (SMR) että perinteisiin suuriin ydinreaktoreihin, ottaen huomioon niiden tekniset, kaupalliset ja yhteiskunnalliset edellytykset.

Lisäksi Fortum tarkastelee ydinvoiman poliittisia, lainsäädännöllisiä ja sääntelyyn liittyviä näkökohtia. Yhtiön mukaan on todennäköistä, että tulevat ydinvoimahankkeet perustuvat erilaisiin yhteistyömalleihin.

Fortum arvioi myös uusien ydinvoimahankkeiden liiketoimintamahdollisuuksia Euroopassa sekä mahdollisuuksia vedyn teollisessa käytössä. Tämä tutkimus osoittaa Fortumin sitoutumista vähentämään teollisuuden hiilipäästöjä ja etsimään keinoja auttaa strategisia kumppaneita pienentämään omia päästöjään.

Vuoden 2022 loppupuolella ja vuonna 2023 Fortum on kertonut selvittävänsä yhteistyövaihtoehtoja useiden kansainvälisten ja kotimaisten yhtiöiden kanssa ydinenergian alalla. Näitä yhtiöitä ovat muun muassa suomalainen Helen, ranskalainen Electricité de France (EDF), ruotsalainen Kärnfull Next AB, brittiläinen Rolls-Royce SMR, suomalainen teräksen tuottaja Outokumpu sekä korealainen KHNP ja yhdysvaltalainen Westinghouse Electric Company. Kaikki mahdolliset investoinnit päätetään tulevaisuudessa.

Saatat pitää myös näistä

Sijoittaminen fossiilisiin polttoaineisiin – ylituottoa tarjolla?

Öljyn kysyntä ennätyslukemissa Tänä kesänä sään ääri-ilmiöt ovat jälleen näyttäneet voimansa tulvien…

Elektroniikkasopimusvalmistajat: Sijoittajan katsaus Incapiin ja Scanfiliin

Elektroniikkasopimusvalmistus on nopeasti kasvava toimiala, joka on saanut runsaasti huomiota sijoittajilta viime…

Suomalaisten rahat tuskin kotiutumassa Venäjältä, ainakaan vielä

Suomalaiset rahastoyhtiöt ovat ilmaisseet varauksensa Moskovan viimeaikaisista ehdotuksista vaihtaa omaisuutta länsivaltioiden ja…

Suomi inflaatiotaistelun merkittävimpiä häviäjiä – ”inflaatiotaistelussa menty jo yli”

Pääekonomisti Juhana Brotherus huolissaan Euroopan keskuspankin (EKP) päätökset ovat aiheuttaneet huolta monissa…