Polttohommia Konecranes työmiehellä

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista. Liiketoimintaa löytyy yli 50 maasta, joissa yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluja. 

Liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen – kunnossapitoon, teollisuuslaitteisiin ja satamaratkaisuihin. Asiakkaita löytyy useilta aloilta kuten valmistus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit.

Mainos

Konecranesin liiketoimintasegmentit

Yritys jakaa liiketoimintansa kolmeen eri segmenttiin: kunnossapito, teollisuuslaitteet ja satamaratkaisut. Nämä segmentit tuottivat liikevaihtoa seuraavasti: 

(2021)

 • Kunnossapito: 1 205,3 MEUR
 • Teollisuuslaitteet: 1 088,7 MEUR
 • Satamaratkaisut: 1 072,9 MEUR

(2022)

 • Kunnossapito: 1 343,3 MEUR (Kasvu 11,5 %)
 • Teollisuuslaitteet: 1 205,6 MEUR (Kasvu 10,7 %)
 • Satamaratkaisut: 1 015,0 MEUR (Kasvu -5,4 %)

Kunnossapito segmentti tarjoaa kunnossapitopalveluja kaikentyyppisiin ja -merkkisiin teollisuusnostureihin ja nostimiin. Liiketoiminta on vakaasti kannattavaa ja oikaistu EBITA-kateprosentti oli 18,6 prosenttia vuonna 2023.

Teollisuuslaitteet tuottaa nostimia, nostureita ja materiaalinkäsittelyratkaisuja eri teollisuudenaloille. Oikaistu EBITA-kateprosentti laski 3,5 prosentista (2021) 2,7 prosenttiin (2022), johtuen pääasiassa kustannusinflaatiosta ja alhaisemmasta myyntivolyymista. Kannattavuuden ero edellisvuoteen supistui vuoden kahdella viimeisellä kvartaalilla hinnankorotusten ansiosta.

Satamaratkaisut tuottavat kontinkäsittelylaitteita, telakkanostureita, siirrettäviä satamanostureita ja raskaita trukkeja. Oikaistu EBITA-kateprosentti oli 6,3 prosenttia (7,4 % 2021), jonka laskun Konecranes kertoo johtuuneen pääasiassa liikevaihdon vähenemisestä asiakastoimitusten ajoituksen seurauksena.

Konecranes liikevaihto segmenteittäin 2022 kuvaaja
Konecranes Oikaistu EBITA segmenteittäin 2022 kuvaaja
Konecranes Henkilöstö segmenteittäin 2022 kuvaaja

Konsernin taloudellinen tilanne ja osakkeen arvostus

Vuonna 2023 markkinoiden epävakauden ja epävarmuuden odotetaan jatkuvan ja vaikutusten näkyvän myös Konecranesin liiketoiminnassa. Samalla kuitenkin hinnoittelun positiivisten vaikutusten odotetaan kantavan myös vuonna 2023.

Konsernin sisällä kuin analyytikoidenkin ennusteissa liikevaihdon odotetaan kasvavan vuoteen 2022 verrattuna ja koko vuoden oikaistun EBITA-kateprosentin paranevan. Vaikka Konecranesin toimintakyky on kohentunut, vaikuttavat materiaalien saatavuusongelmat ja toimitusketjujeen rajoitteet edelleen.

Konekranesilla on kuitenkin suuri 2 901,7 MEUR tilauskanta kauden 2022 lopussa, joka luo varmuutta markkinoiden ollessa epävakaat.

Tase ja velat

Konsernin tase oli joulukuun lopussa 4 340,6 miljoonaa euroa (3 845,8 2021), josta omaa pääomaa oli 1 433,0 miljoonaa euroa (1 360,6 2021).

Velkoja on yhteensä 2 907,6 MEUR, josta 1 480,8 MEUR on lyhytaikaista velkaa.

Tulos 2023

Vuoden 2022 tulos oli 138,5 MEUR verrattuna vuoden 2021 147,4 MEUR tulokseen, josta laskua oli 6 prosenttia. 

Inderesin ennusteen mukaan vuoden 2023 tulos saattaisi ylittää jopa 300 MEUR.

Osinko 2023

Konecranes on pitkään ollut tasainen osingon maksaja ja vuonna 2023 sen osingoksi on ehdotettu 1,25 euroa, joka maksetaan 12.4.2023.

Odotusten mukaan Konecranes tekee hyvän tulosvuoden vuonna 2023, jolloin osinko Inderesin ennusteen mukaan vuonna 2024 on 1,35 euroa.

Konecranesin vuosi 2023

Vahva tilauskanta ja talouden odotettua nopeampi kasvu vuoden 2023 alussa vaikuttavat todennäköisesti positiivisesti konsernin liikevaihtoon. 

Menestykseen vaikuttaa kuitenkin merkittävästi, miten eri liiketoiminta-alueet pystyvät hallitsemaan saatavuusongelmia ja toimitusketjujen rajoitteita.

Konecranesin taloudelliset tavoitteet ovat kasvun sekä kannattavuuden parantaminen ja omistaja-arvon lisääminen.

Konecranesin pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin kuuluvat mm.:

 • Oikaistun EBITA-katteen 11% tavoitetason saavuttaminen
  • Kustannussäästöt ja tehostamistoimet etenkin teollisuuslaitteissa katteiden parantamiseksi.
  • Kohentunut operatiivisen toiminnan vipuvaikutus kunnossapidossa ja satamaratkaisuissa.
 • 5% liikevaihdon kasvu vuositasolla
 • Nettovelkaantumisaste pysyminen alle 2,5-kertaisena
 • Oman pääoman tuotto vähintään 15% (ROE)

Tämän lisäksi konsernissa on vahva sitoutuminen vastuullisuuteen.

Lue tästä koko Konecranesin vuosikatsaus 2022

FAQ

Mikä oli Konecranesin osinko vuonna 2022?

Konecranes maksoi vuonna 2022 osinkoa 1,25 euroa osaketta kohden.

Mikä on Konecranesin osinko vuonna 2023?

Hallitus ehdottaa osinkoa 1,25 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan 12.4.2023.

Mikä on Konecranesin osingon maksupäivä 2023?

Konecranesin osingon maksupäivä vuonna 2023 on 12.4.2023.

Yhdistyyko Konecranes ja Cargotec?

Yhdistyminen peruuntui maaliskuussa 2022. Yhdistyneen Kuningaskunnan kilpailu- ja markkinaviranomainen (“CMA”) on estänyt Cargotecin ja Konecranesin sulautumisen.

Saatat pitää myös näistä

EKP nostaa ohjauskorot korkeimmalle tasolle sitten vuoden 2001

EKP:n koronnostopäätös odotettu Keskuspankki esittää, että pohjainflaation ollessa edelleen korkealla ovat ohjauskorkojen…

Rahapelaamisen uusi aikakausi: Miten lisenssimarkkina avaa ovia sijoittajille

Suomen rahapelimarkkinat ovat suurten ja merkittävien muutosten kynnyksellä, kun maassa siirrytään kovaa…

Nokian osake: näkymät vuodelle 2024

Mikäli yhtiö onnistuu yllättämään ja pääsee tavoitteisiinsa, pitää analyytikoiden nostaa reilusti omia ennusteita ja tavoitehintoja Nokian osakkeelle