Vuokrasopimuspohja

Huolella tehty vuokrasopimus on avainasemassa tuottavassa asuntosijoittamisessa. Hyvin tehty ja toteutettu vuokrasopimus ei turvaa pelkästään vuokranantajan asemaa, vaan on pohjana pitkäaikaisen vuokrasuhteen luomisessa.

Olemmekin luoneet sivustollemme ladattavaksi ilmaisen vuokrasopimuspohjan, jonka voit ladata käyttöösi niin mallitäytettynä kuin myös tyhjänä sopimuspohjana.

Ilmainen vuokrasopimuspohja (Määräaikainen sopimus)

Ilmainen vuokrasopimuspohja (Toistaiseksi voimassaoleva sopimus)

Muut asiakirjat

Katso myös muut hyödylliset asiakirjat ja mallit asiakirjapankista.

Asuinhuoneiston vuokrasopimus

Millaisista seikoista laadukkaasti laadittu vuokrasopimuspohja sitten oikein koostuu, ja mitä seikkoja vuokranantajan kannattaa ylipäätään vuokrasopimusta solmittaessa kiinnittää huomiota? Kokosimmekin tälle sivustolle kymmenen tärkeintä seikkaa, jotka vuokranantajan kannattaa muistaa vuokrasopimusta lukkoon lyödessä.

Olemmekin sisältäneet kaikki näistä kymmenestä avainseikasta myös omaan ammattilaisten avustuksella laadittuun, ja ilmaiseksi ladattavaan vuokrasopimuspohjaamme.

1. Yhteystiedot ja vuokrattava kohde

Yhteenvedon ensimmäinen seikka on varsin itsestään selvä. Vuokrasopimukseen tuleekin siis aina kirjata selkeästi sekä vuokranantajan että vuokralaisen yhteystiedot. Vuokralaiselta tulisi myös sisällyttää oma henkilötunnus tunnistettavuuden vuoksi.

Samaten normaaliin vuokrasopimukseen sopii myös kirjata selvästi ylös se, mitä asuntoa tai muuta kohdetta kyseinen vuokrasopimus oikein koskee. Vuokrattavan kohteen oheen on sopivaa eritellä myös asunnon huoneiden lukumäärä, asunnon pinta-ala ja muut vuokralaisen käytössä olevat tilat sekä huoneiston yleiskunto.

2. Määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus?

Vuokrasopimus on mahdollista solmia vain joko määräaikaisena tai toistaiseksi voimassaolevana, joten tehtävään sopimukseen on siis valittava jompikumpi näistä vuokra-aika -vaihtoehdoista. Näiden kahden vaihtoehdon välillä onkin huomattavia eroja etenkin vuokrasopimuksen irtisanomisen suhteen, joten valintaa kannattaa puntaroida huolellisesti.

Määräaikainen vuokrasopimus on voimassa kirjaimellisesti tiettyyn ennalta määriteltyyn aikamääreeseen saakka, jolloin sopimus päättyy ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli määräaikaisen sopimuksen halutaankin jatkuvan päättymisen sijaan, on sopimus uusittava molempien osapuolten välillä.

Toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset ovat taasen voimassa aina niin pitkään, kunnes jompikumpi osapuolista päättää sopimuksen irtisanoa. Vuokralaiselle irtisanomisaika on yksi kuukausi, kun taasen vuokranantajan irtisanomisaika vaihtelee kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen riippuen siitä, kuinka pitkään toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus on kestänyt.

Irtisanomisehdot erilaiset eri vuokrasopimustyypeissä

Määräaikainen vuokrasopimus on mahdollista purkaa ja irtisanoa ilman molemminpuolista suostumusta vain tuomioistuimen luvalla. Tällaisen määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen onkin sopimusrikkomus, josta vuokrasopimukseen voidaan merkata maksettavaksi toiselle osapuolelle jokin sopimussakko (yleensä 1-2 kuukauden vuokra).

Yli vuoden kestäneissä, toistaiseksi voimassaolevissa vuokrasopimuksissa, vuokranantajan irtisanomisaika on aina kuusi kuukautta, mutta mikäli vuokralainen on asunut vuokrakohteessa alle vuoden, on tämä vuokranantajan irtisanomisaika kolme kuukautta.

3. Vuokran määrä ja mitä se sisältää?

Vuokrasopimukseen tulee eritellä maksettavan vuokran suuruus, vuokran maksun eräpäivä sekä se tili, jolle vuokranmaksu tulee suorittaa. Maksuohjeisiin kannattaa sisällyttää myös maininta siitä, että viivästyskoron perintä tapahtuu nykyisellään voimassaolevan korkolain mukaan.

Vuokran maksun sisältävään sopimuskohtaan on syytä eritellä myös se, sisältääkö kyseinen maksettava vuokra esimerkiksi autopaikan tai veden/sähkön käytöstä koituvat maksut. Eli, mikäli vuokralaisen on määrä solmia itse oma sähkösopimus, on tästäkin syytä sisällyttää oma maininta sopimukseen.

4. Vuokravakuus / Vakuus

Vuokravakuus, takuuvuokra ja vakuus -termit sekoittuvat keskenään vuokrasopimuksista puhuttaessa.

Näiden termien osalta onkin erittäin tärkeää huomioida se, että mikäli vuokrasopimuksessa määrätään, että vuokralainen maksaa vuokrasuhteen alussa vuokranantajalle esimerkiksi yhden kuukauden takuuvuokran tai vuokravakuuden, pystyy vuokranantaja käyttämään näitä rahasummia vain ja ainoastaan maksamatta jääneiden vuokrien kattamiseen. Vuokravakuus- ja takuuvuokra-maksuja ei siis voida käyttää vuokralaisen mahdollisesti aiheuttamien vahinkojen kattamiseen!

Tästä syystä vuokrasopimuksessa onkin järkevää käyttää pelkkää termiä ”Vakuus”, jonka avulla vuokranantaja pystyy käyttämään kyseistä rahamäärää myös asunnolle koituvien vahinkojen ja vikojen korjaukseen.

5. Vuokran korottaminen

Vuokran määrää ei ole mahdollista korottaa, ellei tästä korotuksesta ole omaa mainintaa vuokrasopimuksessa. Tämän vuoksi vuokrankorotukseen liittyvät seikat onkin tärkeää ottaa mukaan vuokrasopimuspohjaan. Tällä tavoin varmistat sen, ettei oman sijoitusasuntosi vuokra jää laahaamaan jälkeen asuinalueen yleisen vuokratason mahdollisen kasvun myötä.

Vuokrankorotusehto on määriteltävä kuitenkin vuokrasopimukseen tarkasti ja yksiselitteisesti. Yleisimpiä korotusperusteita ovat mm. vuokran sitominen elinkustannusindeksiin, määrätty prosenttikorotus vuosittain ja vuokran kasvu hoitovastikkeen kasvun mukaan. Korotusehdon lisäksi vuokrasopimuksessa on mainittava myös selvästi se ajankohta, jolloin vuokrankorotus on mahdollista suorittaa.

6. Kotivakuutus

Vuokrasopimukseen on aina hyvä sisällyttää kirjaus siitä, että vuokralainen on velvoitettu ottamaan oman kotivakuutuksen koko vuokrasopimuksen voimassaolon ajalle vastuuvakuutusosineen. Vuokralaisen voikin muun muassa velvoittaa esittämään vuokranantajalle kuitti maksetusta kotivakuutuksesta vuokrasuhteen alussa tai vaikkapa vuosittain, sillä muutoin kotivakuutuksen voimassa oloa on käytännössä mahdotonta valvoa.

Vuokralaiselle kannattaakin kertoa viimeistään vuokrasopimusta solmittaessa voimassa olevan kotivakuutuksen tarjoamat edut, sillä se toimii omana turvana sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle itselleen. Esimerkiksi mahdollinen vesivahinko saattaa koitua todella kalliiksi vuokralaiselle ilman voimassa olevaa kotivakuutusta.

7. Tupakointi ja lemmikit – sallittua vai ei?

Tupakoinnista ja lemmikkieläimistä kannattaa aina kirjata omat säädökset vuokrasopimuksessa. Erityisesti tupakoinnin erikseen kieltäminen onkin vuokrasopimuksessa tärkeää, sillä mikäli tupakointia (tai lemmikkejä) ei vuokrasopimuksessa varta vasten kielletä, ovat ne vuokralaiselle lähtökohtaisesti sallittuja.

Lemmikkieläimien sallimisesta kannattaa vuokrasopimukseen kirjaus, jonka perusteella asuntoon otettavista lemmikkieläimistä tulisi aina sopia vuokranantajan kanssa. Näin ollen

Tupakoinnin ja lemmikkieläimien ohella muita vastaavanlaisia erikoisehtoja voi olla kannattavaa sisällyttää vuokrasopimukseen, sillä näillä turvaat oman asemasi vuokranantajana mahdollisissa ongelmatapauksissa. Tällaiset muut vuokrasopimukseen sijoitettavat ehdot ja linjaukset voivat liittyä muun muassa avainten luovutukseen, loppusiivoukseen ja/tai asunnon edelleen vuokraamiseen.

8. Asunnon hoito & remontit

Vuokrasopimukseen on syytä myös aina kirjata, ettei vuokralaisella ole oikeutta remontoida asuntoa ilman vuokranantajan myöntämää lupaa. Näin ollen varmistat vuokranantajana sen, ettei asuntoon tehdä mittavia muutoksia vuokrasuhteen aikana. Vuokralaisella tulisi olla myös kirjattu velvollisuus ilmoittaa mahdollisesti sattuvat vahingot viipymättä vuokranantajalle.

Normaali kuluma kuuluu osana vuokralla asumiseen, ja vuokralaisella on oikeus asua vuokralla asunnossa ilman erillistä velvollisuutta esimerkiksi viikoittaiseen siivoamiseen. Mikäli kuitenkin asunnon hoitoon liittyy joitakin erityisiä, huomionarvoisia seikkoja, on niistä aina sovittava erikseen vuokralaisen kanssa ennakkoon – ja täten kirjata myös nämä seikat ylös vuokrasopimukseen.

Tästä asunnon hoitamisesta pääsemme myös johdonmukaisesti kahteen viimeiseen huomioon vuokrasopimuksen laatimisessa.

9. Muuttopäivä, avainten palautus ja loppusiivous

Asuinhuonevuokralaki (AHVL) on kirjattu, että poismuuttopäivä on aina kuun viimeistä päivää seuraava arkipäivä. Poismuuttavan vuokralaisen onkin luovutettava AHVL:n mukaan avaimet vuokranantajalle vasta tätä seuraavana päivänä, ja mikäli vuokrasopimuksen on kirjattu AHVL:n mukainen poismuuttojärjestely, voi tämä koitua seuraavan vuokralaisen sisäänmuuton kannalta oikukkaaksi.

Jos nimittäin kuun viimeinen osuu viikonlopulle, voi vanhan vuokralaisen poismuutto venyä järjestelyn myötä aina maanantaille ja tiistaille saakka. Ja mikäli uusi vuokralainen haluaa suorittaa sisäänmuuttonsa jo kuun 1. päivä, voi vuokranantajalle olla käsissään ongelmallinen tilanne. Näin ollen vuokrasopimukseen kannattaakin kirjata suoraan, että vuokralaisen on luovutettava asunto vuokrasuhteen päättymispäivänä.

Vuokrasopimukseen on syytä myös kirjata kuinka monta avainta vuokralaiselle on vuokrasuhteen alussa luovutettu sekä se, että vuokralaisen tulee luovuttaa vuokrasuhteen päättyessä kaikki avaimet vuokranantajalle sopimussakon nojalla. Loppusiivouksen kattavuudesta voi myös kirjata omat maininnat vuokrasopimukseen epäselvyyksien välttämiseksi.

10. Asunnon kuntotarkastus vuokrasuhteen alussa ja lopussa

Kuten jo artikkelin 8. kohta kertoo, kuuluu normaaliin asumiseen liittyvä asunnon kuluminen vuokrasopimukseen. Vuokralaisen taakkaan ei myöskään kuulu ne asunnon virheet, puutteet ja viat, jotka olivat nähtävillä jo vuokrasopimuksen alkajaisiksi. Näistä syistä onkin erittäin tärkeää suorittaa asunnossa oma kuntotarkastus vuokralaisen kanssa sekä vuokrasuhteen alkajaisiksi että sopimuksen päättyessä.

Näin ollen vuokranantaja saa paremman kuvan siitä, mikä asunnossa on nykyisen asukkaan mahdollisesti aiheuttamaa vahinkoa, ja mitkä viat ovat taasen olleet osana asuntoa ja kyseistä vuokrasuhdetta aiemmin. Asunnon kuntotarkastus kannattaakin suorittaa läpi kuvien kera, jolloin kaikki mahdolliset puutteet ja viat tulee dokumentoitua kattavasti. Kuntotarkistukset onkin siis hyvä kirjata myös osaksi vuokrasopimusta.

Vuokrasopimuspohja – Lataa ilmaiseksi!

Vuokrasopimusten luominen alusta asti itse ei siis ole suinkaan mitään mahdotonta puuhaa, mutta Sijoituskohteet.fi’n suositus on kuitenkin ammattilaisten luomiin vuokrasopimuspohjiin luottaminen. Tällaisen ammattilaisten avustuksella huolellisesti laaditun, ja heti valmiina käytettävän, vuokrasopimusmallin hyödyntäminen luokin vuokranantajalle vakaan pohjan mutkattomaan vuokrasuhteeseen!

Voit ladata ammattilaisten laatiman, lainmukaisen vuokrasopimuspohjan helposti asiakirjapankistamme.

Kaikki asiakirjapankista löytyvät sopimuspohjat ja lomakkeet ovat tarjolla kaikille palveluun rekisteröityneille käyttäjille, joten pääset siis lataamaan asiakirjamallit täysin ilmaiseks