Vuokrasopimuksen purku

Siinä missä vuokrasopimuksen irtisanominen onnistuu aina vasta irtisanomisajan päättymisen jälkeen, päättää vuokrasopimuksen purkaminen vuokrasuhteen aina välittömästi. Vuokrasopimuksen purku onnistuu kuitenkin aina vain, mikäli sopimuksen purkamiselle on olemassa painavat syyt tai perusteet.

Mikäli tällaiset perusteet vuokrasopimuksen purkamiseen löytyy, on sopimuksen purkamisilmoitus toimitettava toiselle osapuolella aina sekä kirjallisesti että todistetusti. Tämä kirjallinen vuokrasopimuksen purkamisilmoitus tuleekin sisältää sekä sopimuksen purkamisen perusteen että sen päivämäärän, jolloin vuokrasuhde katsotaan päättyneeksi purkamisen myötä.

Vuokrasopimuksen purku - Lataa ilmainen lomake

Rekisteröityneet käyttäjät voivat ladata käyttöönsä kahdet erilaiset vuokrasopimuksen purkamislomakkeet. Tarjolla on sekä käsintäytettävä versio, jonka käyttäjä voi muokata pääpiirteittäin sopimaan omaan tilanteeseensa omin käsin tulostamisen jälkeen. Käsintäytettävä vuokrasopimuksen purkamisilmoitus on tarjolla sekä PDF- että DOCX-tiedostomuodoissa.

Toinen vaihtoehto on koneella täytettävä purkamisilmoitus-lomake, joka on mahdollista täyttää ja räätälöidä valmiiseen muotoon Microsoft Word tai Open Office -ohjelmistoilla. Täten koneella täytettävä purkilmoitus onkin ladattavissa vain DOCX-tiedostomuodossa.

Vuokrasopimuksen purkamislomake (käsin täytettävä):

Vuokrasopimuksen purkamislomake (koneella täytettävä):

Muut asiakirjat

Katso myös muut hyödylliset asiakirjat ja mallit asiakirjapankista.

Vuokrasopimuksen purkaminen yleisesti

Useimmiten vuokrasopimukset päättyvät siis hyvässä yhteisymmärryksessä suoritettuun irtisanomiseen, mutta toisinaan asiat voivat ajautua oikukkaammille poluille, jolloin vuokrasopimus täytyy purkaa. Vuokrasopimuksen purkaminen onnistuu tarvittaessa kummalta tahansa vuokrasopimuksen osapuolelta, joskin purku vaatii aina jommalta kummalta osapuolelta merkittäviä sopimusrikkomuksia tai muita laiminlyöntejä.

Vuokrasopimuksen purkaminen on siis mahdollista, mikäli purulle löytyy lain mukainen peruste. Purkuilmoituksessa vuokrasopimus voidaan nimetä puretuksi joko välittömästi tai jostakin myöhemmästä päivämäärästä lähtien.

Vuokranantajan osalta vuokrasopimuksen purkamiseen voidaan päätyä monien erilaisten syiden vuoksi, mutta näissä tapauksissa täytyy huomioida mahdollinen varoitusvelvollisuus. Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus ilman erillistä ilmoitusta vain silloin, mikäli vuokralainen jättää kahtena peräkkäisenä kuukautena vuokran maksamatta, luovuttaa vuokratun huoneiston toisen käyttöön lain vastaisesti tai jättää sovitun vakuussumman maksamatta.

Maksamatta jääneistä vuokrista on toki hyvän tavan mukaista muistuttaa vuokralaista maksumuistutuksella tai -kehotuksella viipymättä, mikäli vuokrat jäävät maksamatta.

Muissa tapauksissa vuokranantajalla on mahdollisuus purkaa vuokrasopimus vasta todistetusti vuokralaiselle esitetyn, kirjallisen varoituksen jälkeen. Varoituksella on tarkoitus antaa vuokralaiselle mahdollisuus toimintansa ja käytöksensä muuttamiseen.

Seuraavat vuokrasopimuksen purkamiseen oikeuttavat syyt löytyvät siis asuinhuonevuokralaista (AHVL), joka löytyy kaikessa kattavuudessaan Finlexin sivustolta.

Vuokrasopimuksen purkamiseen oikeuttavat syyt vuokranantajan kannalta:

 • Vuokralainen ei maksa vuokriaan sovitusti (vähintään 2kk vuokrat rästissä)
 • Vuokralainen siirtyy huoneiston hallinnan jollekin toiselle osapuolelle ilman vuokranantajan lupaa
 • Vuokralainen jättää sovitun vakuuden maksamatta
 • Vuokrattua huoneistoa käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen – tai muulla tavalla – kuin mitä vuokrasopimuksessa on sovittu
 • Vuokralainen rikkoo jatkuvasti järjestyssäännöksiä
 • Vuokralainen viettää huoneistossa muita häiritsevää elämää, tai sallii huoneistossa vietettävän häiritsevän elämän
 • Vuokralainen vahingoittaa huoneistoa, tai hoitaa huoneistoa muutoin huonosti

Huomio! Näistä edellä kerrotuista syistä kolme ensimmäistä on sellaisia, joiden tapahtuessa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen ilman erillistä varoitusta. Muissa tapauksissa vuokranantajan täytyy varoittaa vuokralaista todistetusti ennen vuokrasopimuksen purkamista.

Vuokrasopimuksen purkamiseen oikeuttavat syyt vuokralaisen kannalta:

 • Asunnossa asuminen aiheuttaa vuokralaiselle tai hänen perheelleen terveydellistä vaaraa tai haittaa
 • Vuokralainen ei saa huoneistoa omaan hallintaansa vuokrasopimuksessa sovitulla aikataululla
 • Vuokranantaja laiminlyö selkeän vian tai muun huoneiston selvän puutteellisuuden korjaamisen
 • Vuokranantaja aloittaa huoneistossa kattavan remontti- tai korjaustyön, josta ei ole ilmoitettu vuokralaiselle vähintään kuutta kuukautta etukäteen
 • Huoneisto on joutunut pois vuokralaisen hallinnasta