Henkilötakauslomake

Vuokralainen suorittaa vuokrasopimukseen liittyvän vakuuden maksun usein rahana, jolloin vuokranantaja säilyttää kyseisen vakuuden tallessa koko vuokrasuhteen voimassaoloajan. Ja mikäli vuokralainen jättää vuokrat maksamatta, tai esimerkiksi vahingoittaa asuntoa jollain tapaa, voi vuokranantaja realisoida tuon vakuuden – tai osan siitä – vuokrasuhteen päättyessä.

Rahana suoritettu vakuus ei ole kuitenkaan ainoa tapa vakuuden suorittamiseen vuokrasopimusta solmiessa, vaan vuokralainen voi käyttää henkilötakausta vuokran vakuutena. Tämä henkilötakaus tarkoittaa siis sitä, että jokin toinen henkilö – esimerkiksi jompi kumpi vuokralaisen vanhemmista – takaa omavelkaisesti vuokralaisen sopimusvelvoitteiden täyttämisen. Ja mikäli vuokralainen laiminlyö näitä sopimusvelvoitteita jättämällä esimerkiksi vuokran maksamatta, voi vuokranantaja vaatia sopimuksessa sovittua vuokraerää maksuun suoraan takaajalta.

Henkilötakaus – toisin sanoen omavelkainen takaus – tulee aina kirjata vuokrasopimukseen selvästi erillisellä lausekkeella, mutta vuokrasopimuksen liitteeksi tulee laatia myös erillinen takaussitoumus vuokranantajan sekä takaajan kesken. Tämän takaussitoutuksen voitkin tehdä helposti sivustoltamme löytyvää henkilötakauslomaketta hyödyntämällä.

Vuokran henkilötakauslomake - Lataa ilmaiseksi

Sivustomme käyttäjät pääsevät latamaan alta löytyvistä painikkeista ilmaisen henkilötakauslomakkeen, jonka voi sisällyttää vuokrasopimuksen liitteeksi tarvittaessa. Henkilötakauslomake on saatavissa sekä käsin täytettävänä versiona DOCX tai PDF -tiedostomuodoissa että koneella täytettävänä mallikappaleena.

Tietokoneella täytettävä henkilötakauslomake -malli sisältää omat tekstikentät, joihin käyttäjä voi näppäillä tarvittavat ja tilanteeseen sopivat tiedot. Asiakirjan muotoilun vuoksi kyseinen tiedosto aukeaa parhaiten Microsoft Word -ohjelmiston avulla. Muilla ohjelmistoilla avattaessa asiakirjan muotoilut saattavat ”hajota” ja asiakirja saattaa näyttää tällöin erikoiselta.

Henkilötakauslomake (käsin täytettävä)
Henkilötakauslomake (koneella täytettävä)
Muut asiakirjat

Katso myös muut hyödylliset asiakirjat ja mallit asiakirjapankista.

Henkilötakaus vakuutena vuokrasopimuksessa

Henkilötakaus voi tulla kysymykseen vuokrasopimusta solmittaessa esimerkiksi, mikäli vuokralaisen maksukyky sattuu olemaan heikko. Tässä tapauksessa vuokranantaja siis pääsee vaatimaan esimerkiksi maksamatta jääneet vuokrat suoraan takaajalta, eikä hänen tarvitse kysellä vuokrasummien perään erikseen vuokralaiselta.

Esimerkiksi ensimmäiseen omaan vuokra-asuntoonsa muuttavalla nuorella saattaa olla hankalaa koota kasaan jopa 2-3 kuukauden vuokraa vastaavaa vakuutta. Tällaisessa tapauksessa omavelkainen henkilötakaus voi olla hyvinkin käypä tapa molemmille vuokrasopimuksen osapuolille. Huoltajat eivät kuitenkaan ole ikinä automaattisesti vastuussa lapsensa vuokrasopimusvelvoitteista – ei vaikka kyseinen vuokralainen olisi solminut vuokrasopimuksen ala-ikäisenä vanhempiensa kanssa. Vuokrasopimuksen velvoitteet yltävät huoltajiin vain, mikäli huoltajat on otettu vuokrasopimukseen erikseen mukaan takaajiksi.

Omavelkainen takaus järjestyy vuokrasopimuksen osaksi varsin helposti. Vuokrasopimukseen tulee lisätä tässä tapauksessa oma vastuulauseke, jonka mukaan kyseiseen lausekkeeseen nimetyt henkilöt – tai nimetty henkilö – sitoutuvat omavelkaiseen takaukseen vuokrasopimuksen velvoitteiden täyttämiseksi.

Tässä lausekkeessa tulee myös määritä se euromääräinen maksimisumma, johon tämä henkilötakaus yltää. Laissa määrätty vakuuden yläraja on kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa, ja tämä sama maksimiraja koskee myös henkilötakausta. Sama kolmen kuukauden yläraja koskee vakuusmaksua myös siinä tapauksessa, mikäli vuokralainen maksaa osan vakuudesta itse ja hoitaa takauksen vain loppuosaan tästä vakuudesta. Jos siis vuokralainen maksaa kolmen kuukauden vuokraa vastaavasta vakuudesta itse yhden kuukauden vuokran verran, rajautuu takaajan/takaajien vastuu vain kahden kuun vuokraa vastaavaan summaan.

Vuokrasopimukseen sisällytettävän vastuulausekkeen lisäksi vuokranantajan on solmittava takaajan kanssa myös takaussitoimus. Tässä takaussitoumuksessa tulee mainita esimerkiksi velkojan (vuokranantaja), velallisen (vuokralainen) ja takaajan/takaajien yhteystiedot sekä takausta koskeva päävelka (vuokrasopimuksen sisältö) yksilöitynä.

Näiden lisäksi takaussitoumukseen tulee toki rustata myös takaajan allekirjoitus.

Omavelkainen takaus vuokranantajan näkövinkkelistä

Omavelkaiseen takaukseen liittyy myös tiettyjä seikkoja, jotka vuokranantajan tulee muistaa tällaista henkilötakausta solmiessa. Ensinnäkin, luottotietojen tarkastaminen on tärkeää aina vuokralaista etsiessä, mutta henkilötakauksen tapauksessa luottotiedot on tietty hyvää tarkastaa myös takaajan tai takaajien osalta maksukyvyn varmentamiseksi,

Omavelkaisella takauksella on myös aina vanhenemisaika, mikä määrää sen, että velka on aina haettava velalliselta sekä sen velan takaajilta kolmen vuoden kuluessa tuon päävelan erääntymisestä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että mikäli vuokralainen on jättänyt vuokran maksamatta kesäkuussa 2020, ei tätä rästiin jäänyttä vuokraa ole mahdollista periä takaajilta 30.6.2023 päivämäärän jälkeen.

Mikäli taasen takaajat kieltäytyvät syystä tai toisesta maksamatta vaadittuja vuokrarästejä, joutuu vuokranantaja hakemaan näitä saataviaan takaajilta käräjäoikeuden avustuksella. Vuokrarästien saamisessa voi siis huonossa tapauksessa kestää hyvin kauan – toisin kuin rahana suoritetun vakuuden tapauksessa, jossa vakuussumma on realisoitavissa tarvittaessa välittömästi.

Rahavakuus on siis eittämättä vuokranantajan kannalta parempi vaihtoehto, mutta henkilötakausta ei toki kannata täysin sulkea ulos harkinnasta, mikäli takaajien luottotiedot ovat hyvässä kunnossa.