Asuntohakemus

Vuokra-asunnon hakemuslomake on ehdottomasti kannattava apuväline, kun olet etsimässä vuokralaista omistamaasi asuntoon. Hakemuslomake ei tarjoakaan vuokranantajalle tärkeää ja oleellista tietoa asunnon hakijoista, vaan vuokranantaja pystyy myös täytettyjen hakemuslomakkeiden avulla määrittämään hakijoita helpommin selkeään järjestykseen päätöstä tehdessä.

Asuntohakemuslomake ei siis tulisi ole suinkaan ainoa mittari asunnon vuokralaisen valintaan, sillä henkilökohtaisia haastatteluja – tai keskustelua – hakijan kanssa joko puhelimitse tai ihan kasvotusten esimerkiksi asuntonäytön yhteydessä ei sovi suinkaan sivuuttaa vuokralaisen etsinnässä. Vuokra-asunnon hakemuslomake toimiikin parhaiten täydentävänä osiona sen oikean vuokralaisen etsinnässä, sillä sen avulla saat paremman kuvan kustakin asuntoa hakevasta vuokralaisehdokkaasta.

Ja koska laadukkaan vuokralaisen löytäminen sekä täten hyvän vuokrasuhteen rakentaminen on tuottavan asuntosijoittamisen suurimpia yksittäisiä tukipilareita, kannattaa vuokralaiskandidaattien kartoituksessa kulkea mielummin se jokunen extra-maili kuin että hoitaisi vuokralaisen etsintäoperaation täysin vasemmalla kädellä silmät ummessa.

Vuokra-asuntohakemus malli

Sivustollemme rekisteröityneet käyttäjät voivat ladata ilmaiseksi vapaan vuokra-asuntohakemuksen mallin, jota on helppoa käyttää sopivat vuokralaisen etsinnässä. Tarjolla on sekä tiivistetty, yksisivuinen hakemusmalli sekä laajempi, kaksisivuinen asuntohakemuspohja, josta löytyy yksinkertaisesti vain enemmän vastaustilaa vuokralaisehdokkaille esitettyihin kysymyksiin.

Kumpikin vuokra-asuntohakemus-malli sisältää siis samat täytettävät kohdat ja kysyttävät tiedot, mutta toisessa tilaa on annettu vastauksille enemmän.

Kumpikin asuntohakemus-malli on myös ladattavissa sekä Word-asiakirjana (DOCX) että PDF-versiona.

Muut asiakirjat

Katso myös muut hyödylliset asiakirjat ja mallit asiakirjapankista.

Asuntohakemus – löydä paras mahdollinen vuokralainen

Sivustoltamme löytyvät vuokra-asunnon hakemus -mallit on siis suunniteltu varta vasten avittamaan parhaan mahdollisen vuokralaisen etsinnässä ja löytämisessä. Suurta hyötyä tällaisesta asuntohakemus-lomakkeesta on etenkin silloin, kun yksittäinen asunto kiinnittää vuokramarkkinoilla lukuisten halukkaiden huomion. Sen parhaan mahdollisen vuokralaisen löytäminen tällaisesta hakijoiden viidakosta onkin suhteellisen hankalaa, jos vuokranantajalla on vain pintapuoleiset tiedot kustakin hakijasta.

Monet suuret vuokra-asumista tarjoavat yhtiöt tarjoavat tällaiset vuokra-asuntohakemukset pelkästään verkossa, jossa hakijat pääsevät täyttämään pyydetyt tiedot erinäisten lomakepohjien kautta. Asuntosijoittajat voivat kuitenkin hyödyntää vuokra-asunnon hakemus -malleja helposti esimerkiksi asuntonäyttöjen yhteydessä., jolloin halukkaat hakijat voivat täyttää hakemuksen samantien tai ottaa kyseisen lomakkeen mukaan näytöstä myöhempää täyttöä varten.

Vuokra-asuntohakemuksen hyödyntäminen vuokralaiskandidaattien kartoituksessa on hyödyllistä myös siksi, että usein sen avulla etsintäprosessi sujuu johdonmukaisemmin. Prosessi yksinkertaistuu, nopeutuu ja kaiken kaikkiaan vuokralaisen löytäminen on vaivattomampaa. Täysin varmaa ei laadukkaan vuokralaisen löytäminen ole vaikka käytössä olisi minkälainen vuokrahakemus tahansa, mutta hyvällä taustatyöllä vältyt suuremmalla todennäköisyydellä monesta sudenkuopasta kyseiseen operaatioon liittyen.

Hyvän vuokralaisen löytäminen onkin vuokranantajan kannalta tärkeää, sillä vastuuntuntoiset vuokralaiset eivät pelkästään suorita vuokramaksujaan ajallaan vuokrasopimuksessa sovitulla tavalla, mutta he myös pitävät asunnosta – eli omasta sijoituksestasi – hyvää huolta. Tällöin vuokranantajan ei tarvitse itse suorittaa asunnossa muita kuin perushuoltavia toimenpiteitä vuokrasuhteiden välissä, mikä taasen minimoi sijoitusasunnon tyhjien kuukausien määrän – eli sen ajan, jolloin asunto ei sijoittajalle tuo lainkaan tuottoa. Tällaisen, hyvin hoidetun, ja hyvän vuokrasuhteen sisältävän sijoitusasunnon myyminen on toki myös usein tarpeen vaatiessa helpompaa.

Mitä tietoja asuntohakemuksessa kannattaa kysyä?

Netistä löytyy lukuisia erilaisia asuntohakemuslomakkeita ja -malleja, sillä mitään yleispätevää pohjaa ei tällaiselle ”kyselylomakkeelle” tietenkään ole. Eri vuokranantajat saattavat painottaa vuokralaisen etsinnässä eri asioita, tai ainakin käyttää eri tapoja ehdokkaiden seulonnassa, joten täten myös vuokra-asunnon hakemus -pohjat ovat tällöin myös erilaisia.

Siinä mielessä asuntohakemukset ovat kuitenkin samankaltaisia, että ne sisältävät useimmiten kuitenkin kaikki samat perustiedot, joita hakijoilta hakemuksessa tiedustellaan. Se, mitä vuokranantaja haluaa näiden perinteisten tietojen ohella mahdollisilta vuokralaisilta etukäteen tiedustella, on sitten ihan vuokranantajasta riippuvaista. Nyrkkisääntönä hakemuksissa kysyttävät seikat voidaan jakaa 5-6 eri kategoriaan katsomistavasta riippuen.

Esimerkiksi sivustoltamme ladattavat vuokra-asunnon hakemus -mallit tiedustelevat vuokra-asunnon hakijoilta seuraavanlaisia tietoja.

1. Henkilötiedot

Tämä on tietty itsestäänselvyys – hakijalta sopii tietty kysyä kaikki perustason henkilötiedot, jotka tulisi vuokralaiselta viimeistään varsinaiseen vuokrasopimukseenkin. Näitä tietoja ovat esimerkiksi etu- ja sukunimi, osoitte, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä toki myös henkilötunnus. Viimeisintä näistä vuokranantaja voikin käyttää myöhemmin ulosotto- ja luottotietorekisterien tarkistamista varten.

2. Lemmikkien omistaminen

Asuntohakemuksessa on hyvä tiedustella tietty mahdollisista lemmikeistä, joita hakija omistaa – olkoonkin sitten kohdeasunnon lemmikkisäännöt millaiset tahansa. Perinteisen lemmikkien omistamiseen liittyvän kyllä/ei -kysymyksen ohella hakemukseen voi toki lisätä myös lisäkohdan siitä, millaisia lemmikkejä hakija omistaa. Viimeistään tätä tarkennettua kysymystä on kannattavaa käyttää kahdenkeskisessä keskustelussa hakijan kanssa.

Huomio! Yksisivuinen vuokra-asunnon hakemus -mallimme sisältää vain kyllä/ei -kysymyksen lemmikkien omistamisesta. Kaksisivuisessa versiossa on lemmikysymyksen alla myös lisäkohta tarkempaa kuvaukseen hakijan mahdollisesti omistamista lemmikkieläimistä.

3. Tupakointi

Kukaan sijoittaja tuskin ehdoin tahdoin haluaa, että heidän omistamissaan asunnoissa tupakoidaan, sillä tämän toiminnan aiheuttamien haittojen korjaaminen on hyvinkin hintavaa puuhaa. Nykyisin tupakointi on usein kielletty taloyhtiöissä myös esimerkiksi yleisillä tuuletusparvekkeilla – ja osittain jopa myös asuntojen omilla parvekkeilla.

Lukuisat tupakoivat vuokralaiset pystyvät varmasti näitä sääntöjä noudattamaan, mutta viimeistään henkilökohtaisessa haastattelussa kannattaa hakijan kanssa keskustella tupakointiin liittyvistä seikoista avoimesti. Tarkkojen savuttomuussääntöjen värittämä taloyhtiö ei nimittäin ole välttämättä se sopivin kohde tupakoivalle vuokralaiselle, jolloin asukaskokemus voi olla myös heikko. Tämä tyytymättömyys voi myös vaikuttaa vuokrasuhteeseen pitkässä juoksussa.

4. Opiskelupaikan / työpaikan tiedot ja tulot

Opiskelupaikan tai työpaikan tietojen – sekä täten myös kuukausittaisten bruttotulojen kysyminen on asuntohakemuksessa tärkeää, sillä ne antavat selkeää kuvaa hakijan maksukyvystä. Työssäkäyvältä vuokralaisehdokkaalta voi kysyä esimerkiksi työnantajan nimeä sekä työsuhteen laatua (vakituinen, määräaikainen vai osa-aikainen).

Edelleen opintojensa parissa viihtyvältä hakijalta voi taasen tiedustella esimerkiksi opiskelupaikan nimeä sekä sitä, missä vaiheessa nämä opinnot ovat. Kaikki nämä antavat vuokranantajalle signaaleja siitä, millainen hakijan maksukyky on hakemuksen tekohetkellä sekä mahdollisesti myös tulevaisuudessa.

5. Takuuvuokran maksu

Hakemuksessa on hyvä tiedustella hakijalta, onnistuuko mahdollisen takuuvuokran / vakuuden maksaminen ongelmitta vuokrasuhteen alkajaisiksi. Meidän suunnittelemassa hakemuspohjassa hakijalta tiedustellaan suoraan, kuinka suuren takuuvuokran (1-3 kk) hakija on halukas tai muutoin valmis maksamaan. Samalla hakijalta voi kysyä myös, millä tapaa hän on valmis tuon vakuus- tai takuuvuokramaksun suorittamaan.

6. Muut lisätiedot

Sijoituskohteet.fi -tiimin suunnittelemassa vuokra-asuntohakemus -mallissa hakijoilta haetaan tietoja myös seuraaviin tärppeihin.

  • Mistä päivästä lähtien hakija etsii itselleen asuntoa / milloin hakija on valmis muuttamaan asuntoon
  • Kuinka pitkäaikaista vuokra-asuntoa hakija etsii
  • Edellisten vuokranantajien suositukset hakijalle
  • Miksi hakija etsii vuokra-asuntoa / miksi juuri tämä kyseinen asunto kiinnostaa hakijaa
  • Muut tiedot, jotka hakija haluaa itsestään kertoa / Hakijan vapaa, omasanainen esittely

Tarkasta myös luottotiedot!

Luottotietojen ja ulosottotietojen tarkastaminen on ehdottomasti tärkeä osa vuokralaisen etsintäprosessia, ja lukuisat vuokranantajat vaativatkin, että nämä luottotiedot on oltava hakijoilta kunnossa. Tämä ei olekaan sinällään ihme, sillä luottotietoihin liittyvät ongelmat ja merkinnät ovat tottakai todella suuri ”punainen lippu” hakijan kohdalla.

Vuokranantajan kannattaa kuitenkin aina asettaa jokin tietty raja sille, mikä on hänen minimikriteerit luottotietojen tarkistamiseen liittyen. Kannattaako yksittäinen hakija unohtaa heti, mikäli häneltä löytyy näistä tiedoista yksittäinen, pientä rahasummaa koskeva merkintä tai vaihtoehtoisesti jokin vanha merkintä, joka on hoidettu pois jo hyvän aikaa sitten?

Sivustoltamme ladattavassa vuokra-asunnon hakemus -mallissa hakijalta kysytään erikseen, voiko hänen luottotietonsa tarkastaa. Mikäli hakija tästä tarkistuksesta kieltäytyy, voi hälytyskellojen soinnin kuulla tietty sinne naapurikuntaan asti. Vuokranantajalla kun on oikeus tarkistaa nämä luotto- ja ulosottotiedot muutoinkin aina ennen kuin vuokrasopimukseen lyödään puumerkit alle.

Ja mikäli taasen luottotiedoista löytyy merkintöjä, ei vuokraehdokasta tarvitse välttämättä suorilta käsin hylätä, mutta näissä tapauksissa vuokrasopimuksen laadintaan kannattaa toki käyttää erityistä huomiota – esimerkiksi vuokrasuhteen alussa kerättävä vakuuden määrän suhteen.

Toivommekin, että näillä ohjeistuksilla sen parhaan mahdollisen vuokralaisen löytäminen olisi itse kullekin edes piirun verran helpompaa.