Asunto-osakkeen kauppakirja

Lataa nyt ilmainen asunto-osakkeen kauppakirja -malli haluamassasi tiedostomuodossa. Tarjoamme kauppakirjapohjat sekä käsin täytettävässä että tietokoneella täytettävässä muodossa – niin Word- kuin PDF-formaateissa.

Kustakin asunto-osakkeen kauppakirjasta on luotu vieläpä muutamia erilaisia versioita. Joissakin kauppakirjamalleissa tietyt sopimuksen kohdat on luotu siten, että käyttäjä pääsee itse valitsemaan ehtojen selitteistä ne vaihtoehdot, jotka sopivat hänen kaupantekotilanteeseen parhaiten. Toisissa kauppakirjamalleissa on taasen käytetty kiinteitä ehtojen selitteitä, joiden myötä tällaiset kauppakirjat ovat mitaltaan lyhyempiä, eivätkä ne vaadi käyttäjältä omakohtaista editointia.

Monet eri kauppakirja-mallien vaihtoehdot tarjoamalla olemmekin varmoja, että löydät omiin tarpeisiisi parhaiten sopivan kauppakirjapohjan ja saat asuntokauppasi etenemään rivakkammalla mahdollisella tavalla.

Käsin täytettävä asunto-osakkeen kauppakirja malli:

Alta löydät ensimmäisenä käsin täytettävät versiot asunto-osakkeen kauppakirja-malleista. Nämä versiot voi siis tulostaa normaalisti .PDF tai .DOC muodoissa, ja täyttää sitten käsin kauppatilanteen vaatimalla tavalla.

Tietokoneella täytettävä asunto-osakkeen kauppakirja malli:

Tarjoamme kuitenkin käyttäjillemme osakehuoneiston kauppakirja -pohjat, jotka on täytettävissä suoraan tietokoneella – joko Microsoft Word tai Open Office -ohjelmistoilla. Kukin vaihtoehtoinen, täytettävä sopimuskohta sisältää oman tyhjän tekstikentän, johon omat tekstit ja sopimusehdot on mahdollista kirjoittaa.

Klikkaa siis vain harmaata tekstikenttää kauppakirja-pohjasta halutulta kohtaa, ja kirjaa omat tekstisi tuohon paikkaan kauppatilanteen mukaisesti.

Muut asiakirjat

Katso myös muut hyödylliset asiakirjat ja mallit asiakirjapankista.

Mitä asunto-osakkeen kauppakirjan tulee pitää sisällään?

Siinä missä kiinteistön kauppa on suoritettava lakien mukaisesti aina kirjallisessa muodossa, on asunto-osakkeiden kauppaaminen säännösten mukaan vapaampaa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö asuntokaupan yhteydessä kannattaisi laatia asianmukaista asuntokauppakirjaa. Asunnon kauppakirja onkin kaupanteossa yksi keskeisimmistä – ellei se keskeisin – asiakirja, ja tässä tapauksessa laatuun kannattaa todellakin panostaa.

Onnistunut ja toimiva asunnon kauppakirja takaakin onnistuneet ja molemmin puolin toimivat kaupat.

Sijoituskohteet.fi suositteleekin siis, että asuinhuoneiston kaupanteossa tulisi aina käyttää kirjallista, ja juridisesti pätevää asunto-osakkeen kauppakirjapohjaa. Tällaiseen kauppakirjapohjaan onkin helpompaa täyttää kaikki asuntokaupan kohteena olevan asunto-osakkeen tiedot, kuin että koko kauppakirja pitäisi luoda nollista omatoimisesti.

Kauppakirja määrittää siis kattavasti sen, mitä osapuolet sopivat asunto-osakkeen kauppaan liittyen, eli se toimii myöhemmin myös todistuksena kaupan ehdoista. Se siis sisältää kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet ja ehdot, joihin osapuolet sitoutuvat allekirjoitustensa myötä, ja kauppakirjan allekirjoituksilla asuntokauppa lyödäänkin osapuolten välillä virallisesti ns. ”lukkoon”.

Kauppakirjaan sisältyvät ehdot ja säännökset on toki siis esitettävä myös muodollisesti oikein, jotta kauppakirja olisi pätevä asiakirja. Mutta mitä asunnon kauppakirja sitten täytyisi kirjaimellisesti pitää sisällään…? Tästä lisää seuraavassa:

1. Asuntokaupan osapuolten tiedot

Asunto-osakkeen kauppakirja alkaakin aina ostajan sekä myyjän (tai ostajien ja myyjien) tietojen listaamisella. Vähimmäismäärä tässä tapauksessa on ostajan/ostajien ja myyjän/myyjien nimet, henkilötunnukset ja osoitteet. Myös sähköpostiosoitteet sekä puhelinnumerot on hyvä sisällyttää kauppakirjaan osapuolten tietoihin.

Mikäli myyjänä tai ostajana on yritys tai yhteisö, tulee kauppakirjan tiedoista löytyä tämän osapuolen Y-tunnus.

2. Kaupan kohteen tiedot

Seuraavana asunnon kauppakirjassa tulee tietty esitellä myös se, mitä kauppakirjalla kaupataan osapuolelta toiselle. Eli tiedoissa täytyy näkyä taloyhtiön nimi sekä sen osoite ja Y-tunnus.

Itse kaupattavasta asuinhuoneistosta täytyy taasen kauppakirjassa näkyä ainakin osoite, huoneistonumero, asunnon pinta-ala ja huoneistoselite sekä osakkeiden määrä ja näiden osakkeiden numerot.

3. Kauppahinta ja maksuehdot

Mitä ostajan tulee maksaa kaupattavana olevasta asunnosta, ja kuinka tämä maksu hoidetaan. Tässä seuraava asunnon kauppakirjan kohta kiteytettynä. Normaali tapa on listata kaupan kohteesta velaton myyntihinta sekä mahdollisen yhtiölainan kokonaismäärä, mikäli myytävällä huoneistolla yhtiölainaa on. Varsinainen myyntihinta saadaankin miinustamalla tämä yhtiölainan osuus tarjotusta velattomasta hinnasta.

Maksuehdoissa tulee sopia myös toki erikseen, hankkiiko ostaja asunnon hallintaansa ilman yhtiölainaa maksaen koko velattoman hinnan, jolloin yhtiölaina kuitataan maksetuksi myyntihetkellä, vaiko maksaako ostaja asunnosta pelkän myyntihinnan, jolloin loppu yhtiölaina siirtyy ostajan maksettavaksi kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen.

4. Hallinta- ja omistusoikeuden siirtyminen

Milloin nämä siirtyvät myyjältä ostajalle. Useimmiten tämä kaupantekohetkellä – eli kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen, mutta jos tästä poiketaan, on päivämäärät merkittävä kauppakirjaan.

5. Osakekirjan luovutusajankohta

Milloin myytävän asunnon osakekirja luovutetaan ostajalle. Useimmiten osakekirja luovutetaan ostajalle kaupantekohetkellä, mutta mikäli näin ei toimita, pitää kauppakirjassa lukea luovutuksen tarkka ajankohta.

6. Asunto-osakkeen aiheutuvien kustannusten hoitaminen

Milloin asunnon hoito- ja ylläpitokustannukset siirtyvät ostajan hoidettavaksi? Tämä tapahtuu useimmiten kohteen hallinta-/omistusoikeuden siirtymäpäivänä, mutta mikäli tästä syystä tai toisesta poiketaan, on asuntokaupan kauppakirjaan tästä maininnat sisällytettävä.

7. Asunnon kunto ja kaupattavaan asuntoon tutustuminen

Myyjä vakuuttaa, että on tarjonnut kaupattavasta asunnosta kaikki tarvittavat tiedot ostajalle, ja ostaja vakuuttaa taasen, että on näihin asiakirjoihin huolella tutustunut ennen kaupantekoa. Kauppakirja sisältää usein myös maininnan siitä, milloin ostaja on käynyt tarkastamassa kaupan kohteen etukäteen.

Mikäli kaupattava asunto sisältää selkeitä virheitä tai puutteita, on niistä hyvä laittaa omat maininnat tähän kauppakirja-kohtaan.

8. Kaupan muut ehdot

Seuraavassa listana kaikki sellaiset lisäehdot, joista kauppakirjassa sovitaan erikseen edellä kerrottujen, perustietojen jälkeen.

– Asunnon irtaimisto ja tarpeisto: Siirtyykö kaupassa myyjältä ostajalle asunnossa olevaa irtainta omaisuutta tai, tarpeistoa tai muita laitteita tai esineitä? Jos näitä siirtyy, sisältyvätkö nämä kauppahintaa vai ei?

– Vaaranvastuu: Useimmiten vaaranvastuusta mainitaan kauppakirjassa vain, että myyjä vastaa kaupattavalle huoneistolle aiheutuvista vahingoista aina hallinta- / omistusoikeuden siirtymiseen saakka, jonka jälkeen vaaranvastuu siirtyy ostajalle.

– Veroseuraamukset / Maininta varainsiirtoveron hoitamisesta: Kumpi osapuoli vastaa kauppaan liittyvän varainsiirtoveron maksusta. Jos ostaja on ensiasunnonostaja, tulee tämän myötä hänelle kuuluva verovapaus varainsiirtoveron maksun suhteen mainita asunnon kauppakirjassa.

9. Päiväys ja allekirjoitukset

Asunto-osakkeen kauppakirja päätetään niillä samoilla, tunnetuilla merkinnöillä – eli ajankohdalla, allekirjoituspaikalla sekä itse allekirjoituksilla kaikilta kaupan osapuolilta. Mikäli asunnon kauppaaminen hoidetaan valtakirjalla, tulee tästä olla myös omat mainintansa allekirjoitusten ohessa.

Tässä kauppakirjan viimeisessä kohdassa mainitaan usein myös kirjallisesti siitä, kuinka monta kappaletta kyseistä kauppakirjaa on laadittu ja allekirjoitettu – ja kenelle nämä kauppakirjat suunnataan. Useimmiten kukin kaupan osapuoli saa oman kappaleensa kauppakirjasta, mutta myös taloyhtiön edustaja sekä mahdollisesti kaupassa mukana ollut välittäjä ottavat normaalisti oman kauppakirja-kappaleensa.