Olet oikeutettu kotitalousvähennykseen, kun ostat esimerkiksi näitä töitä kotiisi tai vapaa-ajan asunnolle:

 • tavanomainen kotitaloustyö (esim. siivous)
 • asunnon remontit, kunnossapito ja perusparannustyö
 • hoito- ja hoivatyö (esim. lastenhoito)
 • tietotekniikan asennus ja neuvontapalvelut

Saat kotitalousvähennystä edellä mainituista töistä myös silloin kun työ tehdään sinun tai puolisosi vanhempien tai isovanhempien kotona tai vapaa-ajan asunnolla. Sinun on kuitenkin maksettava kustannukset itse. Maksaja tekee siis vähennykset omassa verotuksessaan.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä henkilöä kohti on 3 500 euroa vuonna 2023, jos kyseessä on kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö tai öljylämmityksestä luopuminen. Omavastuu on 100 euroa vuodessa.

 • Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Saat vähentää 60 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä.
 • Jos palkkasit työntekijän, voit vähentää 30 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Muiden kotitalousvähennykseen oikeuttavien töiden kuin kotitalous-, hoiva- tai hoitotöiden tai öljylämmityksestä luopumiseen liittyvien töiden osalta kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa. Omavastuu on 100 euroa vuodessa.

 • Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta. Saat vähentää 40 % työn osuudesta, jos olet ostanut työn yritykseltä. Saat maksimivähennyksen, kun yritykselle maksamassasi laskussa on työn osuutta 5 875 euroa.
 • Jos palkkasit työntekijän, voit vähentää 15 % palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut.

Kotitalousvähennykseen oikeuttava työt

Tavanomainen kotitaloustyö

Tavanomaista kotitaloustyötä on muun muassa:

 • ruoan laitto
 • lumenluonti
 • siivous
 • kaupassa käynti
 • piha-alueen ja puutarhan hoito

Vähennykseen oikeuttavaa työtä ei kuitenkaan ole esimerkiksi likakaivon tyhjennys tai uuden keittiön suunnittelutyö.

Asunnon remontit, kunnossapito ja perusparannustyö

Remontointityöhön ja kunnossapitoon sisältyvät esimerkiksi:

 • keittiön, kylpyhuoneen ja muiden huoneiden remontointi
 • omakotitalon kellaritilojen ja saunan remontointi
 • omakotitalon sähkö-, putki- ja kaapelityöt
 • ulkorakennuksen maalaus
 • turvalukon asennus. 

Kotitalousvähennyksen voi saada myös kakkosasunnossa tai kaupunkiasunnossa tehdystä työstä. Sen sijaan vähennystä ei voi saada sijoitusasunnon remontista eikä uudisrakentamisesta tai siihen verrattavasta täydennys- ja lisärakentamisesta.

Vähennykseen oikeuttavaa kunnossapitotyötä ei myöskään pidetä kodinkoneiden ja laitteiden asennusta tai korjausta, ellei sitä tehdä suuremman korjaustyön yhteydessä.

Katso luettelo asunnon remontti, kunnossapito tai perusparannustöistä (Vero.fi)

Hoito- ja hoivatyö

Hoito- ja hoivatyöksi voidaan luokitella esimerkiksi lasten, vanhusten tai vammaisten hoitoa, kuten peseminen, syöttäminen, pukeminen ja muu huolenpito. Myös avustaminen kaupassa sekä pankissa tai apteekissa asiointi toisen puolesta luokitellaan hoito- ja hoivatyöksi, josta saa kotitalousvähennyksen, kun se tehdään osana edellä mainittua vähennykseen oikeuttavaa työtä. 

Kotitalousvähennystä ei saa esimerkiksi sellaisesta hoiva- ja hoitotyöstä, jota terveydenhoitopalvelut tekevät arvonlisäverottomasti.

Katso luettelo kotitalous-, hoiva- ja hoitotöistä (Vero.fi).

Tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut

Kotitalousvähennykseen oikeuttavia tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalveluita ovat esimerkiksi:

 • tietokoneen tai tietokoneen oheislaitteen asennus ja käyttöönotto
 • digilaitteen tai antennin asennus ja korjaus
 • tietoliikenneyhteyksien asennus ja käyttöönotto
 • kodissa tapahtuva opastustyö, joka liittyy tieto- ja viestintälaitteisiin

Hälytys- ja turvajärjestelmän asennustyö

Kun valvontajärjestelmä asennetaan kotiin tai vapaa-ajan asunnolle, voidaan kulut vähentää kotitalousvähennyksessä. Hälytys- ja turvajärjestelmien ylläpitokuluista tai muista palvelumaksuista ei saa kotitalousvähennystä.

Öljylämmityksestä luopuminen

Öljylämmityksestä luopuminen tarkoittaa rakennuskohtaisen lämmitysjärjestelmän muutostoimenpiteitä, joissa öljylämmitys korvataan lämmitysjärjestelmällä, joka ei käytä fossiilisia polttoaineita.

Vero.fi sivulta löydät kattavan luettelon erilaisista töistä ja niiden oikeutuksesta kotitalousvähennykseen

Usein kysyttyä

Miten vähennys lasketaan?

Kotitalousvähennys lasketaan työn arvonlisäverollisesta hinnasta. Jos kyseessä on kotitalous-, hoiva- tai hoitotyö tai öljylämmityksestä luopuminen, kotitalousvähennys on 60 % työn hinnasta. Jos kyseessä on remonttityö, kotitalousvähennys on 40 % tästä hinnasta. Lopuksi vähennetään omavastuu eli 100 euroa.

60 % Esimerkki. Ostat kodin siivouspalveluita 3000 eurolla (sis alv.) ja hoivapalveluita 10000 eurolla (sis alv.). 
13 000 euroa x 60 % – omavastuu 100 euroa = 7700 euroa. Maksimivähennys siivous – ja hoivapalveluista on 3500 euroa, joten saat vähentää maksimimäärän 3500 euroa. 

40 % Esimerkki. Remontti yrityksen kautta maksaa 5875 euroa (sis alv.). 
5875 euroa x 40 % – omavastuu 100 euroa = 2250 euroa. Maksimi kotitalousvähennys remontista on 2250 euroa, joten saat maksimimäärän.

Mistä kotitalousvähennys vähennetään verotuksessa?

Ensisijaisesti ansio- ja pääomatulojen verosta.

Minkä vuoden veroista kotitalousvähennys tehdään?

Kotitalousvähennys on kalenterivuosikohtainen. Vähennys tehdään siltä vuodelta, jona olet maksanut yrityksen laskun tai työntekijän palkan.

Esimerkki. Työstä on sovittu 01.12.2022 ja työ on tehty joulukuun aikana. Lasku on maksettu 04.01.2023. Teet vähennyksen vuoden 2023 verotukseen.

Miten haen kotitalousvähennystä?

Hae kotitalousvähennystä OmaVerossa. Voit hakea vähennyksen joko verokortilla tai veroilmoituksessa.