Etätyö on yhä yleisempää, ja Suomen verolainsäädäntö tarjoaa monia mahdollisuuksia vähentää etätyöhön liittyviä kustannuksia verotuksessa. On tärkeää käyttää hyödyksi erilaisia verovähennyksiä, joita etätyöntekijät voivat hyödyntää. Vähennykset ovat monissa tapauksissa sadoista jopa tuhansiin euroihin.

Työhuonevähennys

Etätyöntekijät voivat hakea työhuonevähennystä, jonka suuruus riippuu siitä, kuinka paljon työtä tehdään etänä. Vähennystä on kolme erilaista tasoa:

  1. Työhuone kokopäiväiseen tulojen hankkimiseen tai yli 50 % työpäivistä etätyötä: 900 euroa vuodessa
  2. Työhuone osapäiväiseen tulojen hankkimiseen tai enintään 50 % työpäivistä etätyötä: 460 euroa vuodessa
  3. Työhuone satunnaisten tulojen hankkimiseen tai satunnainen etätyö: 230 euroa vuodessa

Työhuonevähennystä haetaan veroilmoituksella, ja se kattaa työhuoneen käyttökustannukset, kuten sähkön ja lämmityksen.

Työvälineiden hankinta ja vähennykset

Etätyöntekijät tarvitsevat usein omia työvälineitä, kuten tietokoneen, näytön ja näppäimistön. Jos ostat työvälineet itse, voit vähentää niiden hankinta-, huolto- ja korjauskustannukset tulonhankkimiskuluina, kunhan ne ovat pääasiassa työkäytössä.

Hankintahinnan ollessa enintään 1 200 euroa per työväline vuonna 2022, voit vähentää kulut kerralla hankintavuonna. Jos hankintahinta ylittää 1 200 euroa, vähennä se vuosittaisina 25 % suuruisina poistoina.

Tietoliikenneyhteyden vähennys

Jos hankit itse tietoliikenneyhteyden, kuten laajakaistan, voit vähentää sen kustannuksia tulonhankkimismenoina. Vähennyksen määrä on:

  • 50 % tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos käytät yhteyttä osittain työkäytössä
  • 100 % tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos käytät yhteyttä pääasiassa työkäytössä.

Jos puolisot käyttävät samaa tietoliikenneyhteyttä tulonhankinnassa, yllä mainitut prosenttiosuudet puolitetaan kummallekin puolisolle.

Matkakulujen vähennys

Vaikka tekisitkin osan viikosta etätyötä, voit vähentää asunnon ja työpaikan väliset matkakulut niiltä päiviltä, jolloin käyt työpaikalla. Tarkista veroilmoituksestasi, että matkakulut vastaavat todellisia kuluja ja tee tarvittaessa korjauksia.

Muista, että asunnon ja työpaikan välisissä matkakuluissa on 750 euron omavastuu. Ilmoita matkakulut vain, jos ne ylittävät tämän summan. Vähennä kulut halvimman kulkuneuvon mukaan, esimerkiksi kuukausikortin hinnan perusteella.

Vuoden 2022 veroilmoituksessa voit vähentää kasvomaskien kustannukset, mikäli ostit maskit itse ja käytit niitä joukkoliikenteessä asunnon ja työpaikan välisillä matkoilla ajalla 1.1.–14.4.2022. Vähennyksen määrä on 2 euroa jokaiselta päivältä, jona teit vähennykseen oikeuttavan matkan. Maskisuositus oli voimassa 13.8.2020 – 14.4.2022, jonka jälkeen maskikuluja ei voi vähentää.

Näin ilmoitat vähennykset veroilmoituksella

Vähennykset ilmoitetaan OmaVerossa tai lomakkeilla. Jos olet aiemmin ilmoittanut tulonhankkimismenoja tai matkakuluja, esimerkiksi verokorttia varten, ne näkyvät OmaVerossa esitäytetyissä tiedoissa, ja voit korjata niitä siellä. Jos tietoja ei ole valmiina, ilmoita ne vaiheessa ”Muut vähennykset”.

Tässä taulukko, joka auttaa sinua ilmoittamaan vähennykset oikein:

VähennysIlmoitus OmaVerossaIlmoitus lomakkeella 50A
TyöhuonevähennysMuut vähennykset -> Palkkatulojen tulonhankkimismenot ja työhuonevähennys -> Työhuonevähennys -> Valitse yksi seuraavista vaihtoehdoista:
– Työhuone kokopäiväiseen tulojen hankkimiseen tai yli 50 % työpäivistä etätyötä
– Työhuone osapäiväiseen tulojen hankkimiseen tai enintään 50 % työpäivistä etätyötä
– Työhuone satunnaisten tulojen hankkimiseen tai satunnainen etätyö.
– Muu tilanne (haet työhuonevähennystä esimerkiksi todellisten kustannusten perusteella)
Palkkatulojen tulonhankkimismenot – Työhuonevähennys
Työvälineet, esimerkiksi näyttö ja näppäimistöMuut vähennykset -> Palkkatulojen tulonhankkimismenot ja työhuonevähennys -> TyövälineetPalkkatulojen tulonhankkimismenot – Työvälineet
TietoliikenneyhteysMuut vähennykset -> Palkkatulojen tulonhankkimismenot ja työhuonevähennys -> Muut menotPalkkatulojen tulonhankkimismenot – Muut menot
MatkakustannuksetMuut vähennykset -> MatkakulutMatkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Muista tarkistaa esitäytetty veroilmoitus ja tehdä tarvittaessa korjauksia. Jos etätyötä tekevä puolisosi asuu samassa taloudessa kanssasi ja hänellä on myös oikeus vähennyksiin, muista, että molempien puolisoiden tulee ilmoittaa omat vähennyksensä veroilmoituksellaan.

Etätyön verovähennykset auttavat työntekijöitä huomioimaan työhön liittyviä kuluja, jotka syntyvät etätyöskentelystä. Vähennysten avulla voit pienentää verotettavaa tuloasi ja siten säästää veroissa. Muista tutustua verovähennysten ehtoihin ja ilmoittaa ne oikein veroilmoituksellasi.

Yhteenveto

Etätyöskentely on yleistynyt viime vuosina, ja sen myötä verovähennysten merkitys on kasvanut. Tässä artikkelissa olemme käsitelleet erilaisia etätyöhön liittyviä verovähennyksiä Suomessa, kuten työhuonevähennystä, työvälineiden ja tietoliikenneyhteyden kustannuksia sekä asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja ja kasvomaskien kuluja.

On tärkeää, että etätyöntekijät huomioivat nämä vähennykset ja ilmoittavat ne oikein veroilmoituksellaan. Tarkista esitäytetty veroilmoitus ja tee tarvittaessa korjauksia. Jos sinulla on puoliso, joka tekee myös etätöitä ja asuu samassa taloudessa, muistakaa molemmat ilmoittaa omat vähennyksenne veroilmoituksella.

Etätyön verovähennykset auttavat työntekijöitä kattamaan työhön liittyviä kuluja, jotka syntyvät etätyöskentelystä. Vähennysten avulla voit alentaa verotettavaa tuloasi ja siten säästää veroissa. Muista tutustua verovähennysten ehtoihin ja ilmoittaa ne oikein veroilmoituksellasi, jotta saat hyödynnettyä ne parhaalla mahdollisella tavalla.

Katso verottajan kattava ohje etätyön verovähennyksiin.