Asunnon kuntotarkastuslomake

Asuntojen kuntotarkastukset kannattaa suorittaa aina sekä vuokrasuhteen alussa että lopussa, ja nämä tarkastukset kannattaa hoitaa aina myös kirjallisesti. Tässä tarkastustoimessa toimiikin apuna kattava asunnon kuntotarkastusklomake, joka pitää sisällään kaikki asunnon kunnon kannalta olennaisimmat asiat.

Tämän kuntotarkastuslomakkeen oheen onkin kannattaa myös liittää erinäisiä valokuvia mahdollisista puutteista ja vioista, jolloin sekä vuokralainen että vuokranantaja saa paremman kokonaiskuvan asunnon kunnosta. Kuntotarkastuslomake onkin siis hyvä liittää valokuvine osaksi vuokrasopimusta, ja vuokrasuhteen aluksi täytetty kuntotarkastuslomake onkin aina säilytettävä vuokrasuhteen päättymiseen asti.

Vuokrasuhteen päättymisen aikaan on hyvä suorittaa aina toinen kuntotarkastus, jolloin vuokranantaja pystyy paremmin hahmottamaan, onko huoneistoon syntynyt vuokrasuhteen aikana normaalista poikkeavaa kulumista. Tämän todistaminen onkin aina vuokranantajan harteilla, joten vuokrasuhteen alkajaisiksi täytetty kuntotarkastuslomake on siis tarvittaessa omiaan suojaamaan vuokranantajan omaa selustaa tällaisissa tilanteissa.

Vuokra-asunnon kuntotarkastuslomake - lataa ilmaiseksi

Sijoituskohteet.fi käyttäjät pääsevät lataamaan sivustoltamme löytyvän vuokra-asunnon kuntotarkastuslomakkeen täysin ilmaiseksi. Tarjoamme luodun kuntotarkastuslomake -mallin ladattavaksi sekä Word-asiakirjana (DOCX) että PDF-muodossa.

Muut asiakirjat

Katso myös muut hyödylliset asiakirjat ja mallit asiakirjapankista.

Asunnon kuntotarkastus - Molempien osapuolten etu

Asunnon kuntotarkastus on siis äärimmäisen tärkeää suorittaa kirjallisesti, sillä pelkkään omaan muistiin ei kannata tarkastusten osalta luottaa. Kun huoneiston kunto dokumentoidaan paperille kattavasti ja huolellisesti, ja asiat on laitettu selkeästi paperille, toimii tällainen kuntotarkastuslomake sekä vuokranantajan että vuokralaisen selustan turvaajana.

Kun huoneiston kunto on tarkastettu ja dokumentoitu ennen vuokrasuhteen alkua, varmistaa vuokralainen sen, ettei hän joudu vastuuseen sellaisista puutteista tai vioista, jotka ovat olleet osa huoneistoa jo vuokrasuhteen alussa sisäänmuuton aikaan. Toisaalta, vuokrasuhteen alussa täytetty kuntotarkastuslomake antaa vuokranantajalle taasen suoran keinon osoittaa, että jotkin huoneistoon liittyvät puutteet ja viat ovat syntyneet varta vasten vuokrasuhteen aikana.

Tästä syystä sekä molemmat kuntotarkastukset – sisäänmuutto- ja poismuuttotarkastus – onkin hyvä suorittaa aina samaisella vaihe vaiheelta samaa lomaketta hyödyntäen yhdessä vuokralaisen kanssa. Tällä tapaa ”pelisäännöt” ovat molemmille vuokrasuhteen osapuolille selvät.

Kattavasti tehty kuntotarkastus voikin poikia myös muita etuja asunnon kuntoon liittyen, sillä mikäli huoneiston kunto on tarkastettu ja kuntotarkastus on kattavasti dokumentoitu, voi tämä fakta antaa vuokralaiselle oman lisämotivaation pitää asunnosta parempaa huolta vuokrasuhteen ajan. Tämän myötä vuokranantajan ei taasen tarvitse suorittaa suuria kunnostus- tai muita huoltotoimia huoneistossa vuokrasuhteen päättymisen myötä, jolloin asunto on mahdollista vuokrata uudelle vuokralaiselle nopeampaan tahtiin. Hyvin hoidettu asunto on myös usein helpompaa myydä eteenpäin – ja parempaan hintaa, tottakai.