Myytävät yritykset

Myytävät yritykset

Tältä sivulta löydät kaikki Sijoituskohteet.fi -palveluun ilmoitetut, myytävät yritykset. Kukin sivustollemme jätetty, yritysten myynti-ilmoitus tulee näkyviin tälle sivulle heti, kun Sijoituskohteet.fi -järjestelmävalvojat ovat hyväksytysti vahvistaneet ilmoituksen tarkastuksen jälkeen.

Voit myös jättää palveluumme ostoilmoituksen, mikäli olet varta vasten ostamassa yritystä.

Löydät sivustoltamme myös ilmoituksia rahoitusta hakevista yrityksistä.

Yrityskaupat -muistilista: Vinkkejä yritysmyyntiin

1) Valmistele ja alusta yrityskauppa huolella

Yrityksen myyminen on hyvinkin monitahoinen, monimutkainen ja kaiken kaikkiaan aikaa vievä prosessi, jota ei kannata juosta läpi huonommalla kädellä hutiloiden. Pitkääntehty työ yrityksen puolesta voikin valua hukkaan, mikäli myyjä ei ota huomioon kaikkia yrityskauppaan liittyviä aihealueita sekä ennen myyntiprosessin aloittamista että kaupanteon aikana.

Järjestä tärkeät asiakirjat ja kirjanpito, puntaroi yleistä markkinatilannetta, hahmota tärkeimmät asiakassuhteesi sekä tuotteesi/palvelusi ja tee katsaus tulevasta omaan strategiaan ja liiketoimintasuunnitelmaan perustuen. Muun muassa kaikki nämä tiedot on hyvä koota yksittäiseen esitteeseen, josta onkin suuresti apua koko myyntiprosessin ajan.

Yrityskaupan valmisteluun liittyykin osaltaan myös seuraava muistilistan merkintä…

2) Selkeytä toimintaympäristö

Hahmota yrityksestä ne omaisuuserät, jotka tuottavat kauppaan arvoa. Turhat kiinteät omaisuudet eivät useimmiten kiinnosta ostajapuolta lainkaan, ja tällaiset ydinliiketoiminnan ulkopuoliset omaisuuserät onkin syytä jättää kaupanteosta ulkopuolelle. Monet myyjän kannalta tärkeältä tuntuvat seikat eivät nimittäin ole välttämättä tärkeitä ostajapuolelle.

Kuten esimerkiksi asuntoja kaupatessa, onkin siis myös yritysten myynnissä myyntikohde laitettavakin niin sanotusti hyvään myyntikuntoon.

3) Määritä perusteltava, sopiva hinta

Yrityskaupat harvemmin toteutuvat, mikäli jommalle kummalle osapuolelle tulee jossain vaiheessa kaupantekoa tyytymättömyyden tai huijatuksi tulemisen tunne. Oikea hinta yritykselle onkin tasan tarkkaan se, joka on sopiva kummallekin kaupanteon osapuolelle. Tässä vaiheessa onkin syytä viimeistään huomata, ettei tunnearvo ole ostajan silmissä minkäänlainen arvoa nostattava seikka.

Yrityskaupoissa hinnat vaihtelevat toki sekä markkinatilanteen että toimialan, kuin myös kaupanteon kiireellisyyden mukaan, mutta nyrkkisääntönä voitanee pitää sitä, että myytävät yritykset joutuvat aina asettamaan kaupalle sellaisen hinnan, jonka myyjä-osapuoli pystyy aukottomasti perustelemaan.

+) Hyödynnä asiantuntijoita kaupanteossa

Yrityskauppojen monitahoisuuden vuoksi ammattilaisavun käyttäminen on kaupanteon eri prosesseissa erityisen suositeltavaa. Vaikka yrittäjä itse tuntisikin oman yrityksensä kuin omat taskunsa, on yrityskaupoissa huomioitavien seikkojen määrä niin laaja, että asiantuntijan hyödyntäminen maksaa itsensä onnistuneen kaupan myötä aivan varmasti takaisin.