Rahoitusta hakevat yritykset

Yrityksen rahoitus

Sijoituskohteet.fi tarjoaa kaikille yrityksille poikkeuksellisen näyteikkunan rahoituksen hakemiseen. Sivustomme kautta saa yrityksesi suoraan yksityisten sijoittajien tietoisuuteen, jotka kykenevät rahoittamisen ohella myös oman tietotaitonsa sekä käytössä olevan verkostonsa katta auttamaan yritystä kasvamaan ja menestymään.

Jätä siis rahoituksen haku -ilmoitus sivustollemme ja kerro yrityksestäsi kaikki tarvittavat perustiedot. 

Yrityksen rahoitus: mitä keinoja?

Millaisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksillä on sitten tarjolla, ja miten näitä rahoituskanavia olisi mahdollista hyödyntää? Sijoituskohteet.fi kertookin seuraavassa tietoiskussa tiivistetysti tunnetuimmat ulkopuoliset rahoituskeinot pienille ja keskisuurille yrityksille.

Yksittäistä ”oikeaa” tapaa ei rahoituksen hakemiseen ole, vaan kaikki riippuu hyvin pitkälti yrityksen tilasta sekä yrittäjän strategiasta. Kaikki varmasti tietävät, että pankit ovat yleisin ensisijainen rahoittaja pienille yrityksille myönnettyjen lainojen muodossa. Nykyisin pankeista lainan irtoaminen on kuitenkin huomattavan voimakkaammin kiven alla kuin esimerkiksi vuosikymmen aiemmin, joten nämä vaihtoehtoiset rahoituskanavat onkin tärkeää tuntea.

Yritykselle rahoitusta hakiessa yrittäjän kannattaa kuitenkin käyttää runsaasti aikaa koko hakemusprosessin alustamiseen ja kokonaisvaltaiseen valmisteluun. Nimittäin siinä missä esimerkiksi pankit katsovat lainoja myöntäessään ennemminkin yhtiön liiketoimintasuunnitelmaa sekä mahdollisia vakuuksia annettavalle lainalle, tutkailevat pääoma- ja enkelisijoittajat ennemminkin yrityksen syvintä ideaa, kokonaisvaltaista tarinaa sekä idean ja tarinaan nivottua tulevaisuuden potentiaalia.

Tärkeintä onkin tarkastella omaa yritystä mahdollisimman objektiivisesti ja tehdä samalla luvuilla selväksi se, miksi sijoittajan kannattaisi tähän yritykseen rahoitusta myöntää.

Enkelisijoittajat

Enkelisijoittajat ovat yksityisiä henkilöitä, jotka sijoittavat normaalisti yrityksiin alkuvaiheessa vähemmistöosuuden saamiseksi. Näin ollen enkelisijoittajat tuovat yritykseen rahoituksen ohessa aina myös oman ammattitaitonsa, osaamisensa ja verkostonsa kasvun vauhdittamiseen, mutta suurten riskien vuoksi isojen summien saaminen enkelisijoittajilta voi olla hankalaa.

Nyrkkisääntönä voitanee pitää sitä, että enkelisijoittajat sijoittavat tasaisesti ihan kaikille mahdollisille toimialoille, mutta pääasiassa enkelien kiinnostus kohdistuu sellaisiin yrityksiin, joilta löytyy runsaasti kasvupotentiaalia.

Pääomasijoittajat / sijoitusyritykset

Pääomasijoittajien toimintaperiaatteet ovat jokseenkin samat kuin enkelisijoittajilla, joskin edellä mainitut sijoittajat useimmiten yrityksiin kerralla suurempia summia. Ja siinä missä enkelisijoittajat pyrkivät sijoituksillaan yritysten alkuvaiheen nopeaan kasvuun, rahoittavat pääomasijoittat pääosin vanhempia yrityksiä tiukemmilla ehdoilla kuin enkelisijoittajat.

Pääomasijoittajat hakevatkin sijoituksellaan usein osake-enemmistöä rahoittamastaan yrityksestä, jolloin rahoituksen järjestymisen myötä yrittäjästä itsestään tulee yhtiössä osakas. Voi olla myös selkeästi odotettavissa, että pääomasijoittaja ottaa oman verkostonsa ja tietotaitonsa turvin oman aktiivisen roolinsa yhtiön toiminnassa, sillä sijoittaja saa sijoitukselleen tuottoa vain ja ainoastaan, mikäli yritys kasvaa ja menestyy. Toisaalta, maailmasta löytyy myös lukuisia passiivisia pääomasijoittajia ja sijoitusyrityksiä, jotka eivät tällaista aktiivista roolia sijoituksen myötä edes hae.

Joukkorahoitus yritykselle

Joukkorahoituksella yritys kerää rahoitusta kirjaimellisesti monesta pienestä purosta. Tässä tapauksessa yhtiö järjestää kampanjan, jonka myötä ihan kuka vain yksityinen henkilö voi rahoittaa yhtiön toimintaa haluamallaan rahasummalla. Erinäisiä joukkorahoitusalustoja löytyy verkosta runsain mitoin – kuten vaikkapa FundByMe, Mesenaatti ja Invesdor.

Joukkorahoituskampanjalla voi rahankeruun ohella myös testata tuotteen tai palvelun markkinatarvetta. Myös sosiaalisen median taitava hyödyntäminen voi poikia kampanjan purjeisiin positiivista tuulenpuuskaa, joskaan suuria kokonaissummia ei joukkorahoituskampanjoilla pystytä tehokkaasti keräämään. Joukkorahoituksella kerätyt varat ovatkin yhtiöille useimmiten lyhytaikaista, täydentävää rahoitusta.

Julkiset rahoittajat

Ei sovi toki myöskään unohtaa, että Suomessa myös julkinen valta rahoittaa yrityksiä – etenkin starupeja – lukuisten eri maanlaajuisesti sekä jopa alueellisesti toimivien rahoituskanavien kautta. Tällaisia rahoitusta, yrittäjälainoja ja muita avustuksia tarjoavia tahoja ei siis toki kannata myöskään sivuuttaa täysin, mikäli rahoitukselle vain tarvetta on.

”Varmaa rahaa” ei näistä julkisilta rahoittajilta saa toki helposti lypsettyä, vaan yrittäjän on oltava ehdottoman tarkka hakemuksissaan. Samalla hakemukset on kohdistettava rahoitustarpeiden ja yrityksen elinkaaren mukaan sellaisille tahoille, jotka pääasiassa rahoitusta tarjoavat juuri hakemuksen alaiselle yritykselle. Monet julkiset rahoittajat myöntävätkin lainoja ja erinäisiä muuta rahoitusta hyvin eri vaiheessa oleville yrityksille, joten rahoituksen hakijan on havannoitava ne itselleen parhaiten sopivat rahoittaja-vaihtoehdot julkiselta sektorilta tarkasti.