Mikäli huoneisto myydään vuokrattuna, ei kohteen kauppaaminen riko siihen liittyvää vuokrasopimusta. Tämä tarkoittaa siis sitä, että kaupan kohteena olevan asuinhuoneiston vuokrasopimus siirtyy siis pääsääntöisesti muuttumattomana uudelle omistajalle. Lain mukaan vanha vuokrasopimus sitoo siis myös uutta omistajaa, eikä uudella omistajalla ei ole oikeutta muokata tai solmia uutta vuokrasopimusta kaupanteon jälkeen.

Asunnon myyvän vuokranantajan on kuitenkin lain mukaan ilmoitettava asunnon hallintaoikeudensa päättymisestä vuokralaiselle aina viipymättä. Omistajanvaihdosilmoitus tulee sisältää uuden omistajan yhteystietojen lisäksi myös esimerkiksi uuden omistajan osoittama vuokranmaksutili – tai vaihtoehtoisesti ilmoitukseen voi sisältää maininnan siitä, että uusi omistaja tiedottaa itse vuokranmaksuun liittyvät tiedot myöhemmässä vaiheessa, mikäli asuntokaupan osapuolet asiasta näin vain keskenään sopivat.

Omistajanvaihdosilmoitus

Rekisteröityneet käyttäjämme voivat ladata oheisista painikkeista ilmaisen omistajanvaihdosilmoitus -mallikappaleen sekä DOC että DOCX -tiedotomuodoissa. Muokkaa kyseiseen ilmoituspohjaan vain oikeat päivämäärät, osoitetiedot sekä muut esillä olevat yhteystiedot.

Valitse lopulliseen omistajanvaihdosilmoitukseen myös jompi kumpi esillä olevista vaihtoehdoista uuden omistajan maksutietojen suhteen.

Vuokra-asunnon omistajanvaihdos – Mitä, missä, milloin?

Vuokratun huoneiston omistaja voi periaatteessa vaihtua kesken vuokrasuhteen monellakin eri tapaa, mutta useiten vuokra-asunnon omistajanvaihdos tapahtuu asunnon myynnin yhteydessä. Vuokralaisen kannalta asunnon omistajanvaihdos ei ole kuitenkaan suuri muutos – lähinnä vuokralaisen täytyy vain maksaa jatkossa vuokramaksunsa eri tilille.

Laki turvaa vuokralaisen aseman asuntokauppojen osalta, sillä vallitseva vuokrasopimus sitoo pääsääntöisesti myös uutta omistajaa, mikäli:

  • Vuokralainen on ottanut huoneiston hallintaansa ennen luovutustapahtumaa
  • Luovutussopimukseen kuuluu maininta vuokraoikeuden pysyvyydestä, tai
  • Vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys

Muissa kuin näissä tapauksissa uusi omistaja voi päättää kyseisen vuokrasuhteen, mutta näissä tapauksissa huoneiston alunperin vuokrannut vuokranantaja (huoneiston myyjä) on velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot vuokralaiselle, mikäli kyseinen vuokrasuhde päättyy säädetyn vuokrasopimuksen vastaisesti. Uuden omistajan on myös näissä tapauksissa purettava vuokrasopimus yhden kuukauden sisällä asunnon luovutushetkestä, sillä tämän aikamääreen jälkeen vuokrasopimus tulee huoneiston suhteen sitovaksi myös uuden omistajan osalta.

Vuokrasopimus on siis asuntokaupoissa pääsääntöisesti uutta omistajaa sitova, ja mikäli huoneiston uusi omistaja haluaa asunnon esimerkiksi omaan käyttöönsä – tai mikäli hän muutoin vain haluaa päästä vuokrasopimuksesta eroon – on hänen irtisanottava vuokrasopimus lain määrittämin irtisanomisaikojen myötä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että mikäli vuokrasopimus on ollut voimassa alle yhden kalenterivuoden, on tämä irtisanomisaika kolme kuukautta. Yli yhden vuoden kestäneissä vuokrasuhteissa irtisanomisaika on vuokranantajan puolelta taasen kuusi kuukautta.

Tämä vanhan vuokrasopimuksen pysyvyyden pääsääntö pätee myös muissa omistajanvaihdoksen tapauksissa, kuten esimerkiksi silloin, kun asunto siirtyy uuteen omistukseen perintönä, testamentitse, avio-oikeuden nojalla tai asunnon yhteisomistuksen purkamisen vuoksi.

Omistajanvaihdoksesta on aina ilmoitettava!

Vanhan omistajan on kuitenkin aina velvollinen ilmoittamaan vuokralaiselle, mikäli hänen oikeutensa asunnon hallitsemiseen tai vuokralle antamiseen päättyy – tai mikäli tähän oikeuteen tulee muutoksia. Tämä ilmoitus täytyy tehdä vuokralaiselle myös viipymättä, eli omistajanvaihdosilmoitus kannattaa siis toimittaa vuokralaiselle aina välittömästi kaupoista sovittaessa.

Huoneiston myyvä vuokranantaja voikin joutua vahingonkorvausvelvolliseksi, mikäli hän laiminlyö tämän ilmoitusvelvollisuutensa, jolloin hän voi joutua maksamaan vuokralaisen muuttokustannuksia kohtuullisesti katsottavaan rajaan asti.