Tumma Nokia puhelin

Nokian osakekurssi

Taustat

Helsingin pörssin suurin teknologiayhtiö Nokia on perustettu jo vuonna 1865. Yritys on tunnettu kaikkialla maailmassa erityisesti 2000-luvun vaihteen menestyksestään matkapuhelimissa. Nokia piti parhaimmillaan hallussaan noin 40% koko maailman matkapuhelinmarkkinoista, ja toi noin 25% koko Suomen talouskasvusta näinä vuosina.

Suomessa syntyi juuri noihin aikoihin useita Nokia-miljonäärejä osakkeen raketoidessa. Kuitenkin it-kuplan puhjetessa Nokia menetti yli 85% markkina-arvostaan neljän vuoden aikana. Huipulta ostaneet osakkeenomistajat ovat vielä 20 vuoden jälkeen yli 90% tappiolla.

Nykyisin Nokia toimii pääosin tietoliikennealalla ja sen liiketoimintoihin kuuluu teknologiakehitys ja sen lisensointi. Yhtiöllä on maailmanlaajuinen johtoasema kiinteiden- ja mobiiliverkkojen infrastruktuurissa. 

Yhtiön liiketoiminnot voidaan jakaa karkeasti neljään osaan, joiden arvioidaan tuovan tänä vuonna noin 3 miljardia tulosta ennen korkoja ja veroja. Tästä 1,1 miljardia tulee teknologiayksiköstä, 1,0 miljardia matkapuhelinverkoista, 0,9 miljardia verkkoinfrastruktuurista ja 0,2 miljardia pilvi- ja verkkopalveluista. 

Nykyinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark on onnistunut kääntämään yrityksen suunnan taas kannattavaksi. Hän aloitti yrityksen toimitusjohtajana elokuussa 2020. Yhtiön nettotulos ennen Lundmarkin aloitusta vuonna 2019 oli 14,4 miljoonaa euroa, kun vuotena 2021 se oli jo 1 623 miljoonaa euroa. Yhtiön tulos kasvoi 100x, vaikka sen liikevaihto laski hieman. 

Analyytikoiden ennusteet

Analyytikot ovat säännöllisesti ennustaneet Nokian osakekohtaisen tuloksen (EPS, earnings per share) alakanttiin. Viimeksi vuonna 2014 yrityksen koko vuoden EPS on ollut matalampi, kuin analyytikoiden odotukset. 

Vuodelle 2022 analyytikot ennustavat 0,41€ EPS, joka olisi noin 10% parannus viime vuodesta. Ensi vuodelle analyytikoiden konsensus on 0,46€ EPS, kun taas suomalainen Inderes on konservatiivisempi ja ennustaa vain 0,41€ EPS vuodelle 2023. 

Liikevaihdon osalta Nokia ei ole pystynyt yhtä vahvasti ylittämään analyytikoiden ennusteita, vaan liikevaihto on ollut 2014 vuodesta eteenpäin aina pari prosenttia yli tai alle ennusteiden. Vuodelle 2022 ennustetaan noin 11% liikevaihdon kasvua, joka tarkoittaa noin 24,66 miljardin euron liikevaihtoa. 

Ensi vuoden liikevaihdon kasvu on analyytikoiden ennusteissa alle 4%, jolloin yhtiön liikevaihto olisi 25,62 miljardia euroa. Liikevaihdon osalta Inderes on härkämäisempi vuodelle 2022 ennustaessaan 24,966 miljardin liikevaihtoa, mutta vuodelle 2023 he ennustavat vain 1,8% liikevaihdon kasvua. 

Yhtiö julkaisi 2021 Q4 tiedotteessaan tavoittelevansa pitkällä aikavälillä markkinoita nopeampaa kasvua. Nokian kohdemarkkinat kasvavat noin 5% per vuosi, joten yhtiö tavoittelee oletettavasti 6-7% vuosittaista kasvua. Mikäli yhtiö pääsee omiin tavoitteisiinsa, näkyy se varmasti myös osakekurssissa.

Kassa ja velat

Nokia on selkeästi onnistunut kannattavuusparannuksessa, jonka ansiosta heillä on kertynyt valtava 4,65 miljardin euron nettokassa. Nettokassa muodostuu 9,25 miljardin rahavaroista ja korollisista sijoituksista, joista vähennetään 4,6 miljardin korolliset velat. 

Yhtiö on palauttanut tästä kertyneitä voittoja osakkeenomistajille osinkojen ja omien osakkeiden ostojen muodossa. Kassaa voidaan käyttää myös investointeihin ja yritysostoihin, mutta vuoden 2017 jälkeen yritysostoja ei ole nähty. 

Osingot

Suomalaiset rakastavat osinkoja, ja niitä yritys on alkanut taas jakaa vuodesta 2021 alkaen. Vuonna 2022 Nokia jakaa 0,08€ osinkoa per osake, josta on nyt jaettu jo 0,06€. Tästä ei vielä tule massiivista osinkotuottoprosenttia, mutta ensi vuodelle odotetaan suurta parannusta. 

Inderes ennustaan Nokian maksavan vuonna 2023 0,18€ osinkoa per osake, jollloin osinkotuottoprosentiksi ensi vuodelle muodostuu 3,9%. Vaikka yhtiön tulos ja kertoimet pysyisivät paikallaan, saa osakkeenomistaja jo melko hyvää osinkotuottoa yhtiön onnistuessa analyytikon ennustamalla tavalla. Nokia ei vielä lukeudu parhaisiin osinko-osakkeisiin Suomessa, mutta näin matalalla hinnoittelulla yhtiö pääsee tähän joukkoon parin vuoden sisällä.

Takaisinosto-ohjelma

Yritys palauttaa osakkeenomistajille pääomia osingon lisäksi myös omien osakkeiden ostoilla. Käytännössä Nokia ostaa kassassa olevilla varoilla yhtiön omia osakkeita markkinoilta pienissä erissä ja jossain vaiheessa mitätöi ostamansa osakkeet. Näin yhtiön kokonaisosakemäärä laskee, joka nostaa muiden osakkeiden arvoa

Nokia aloitti 11.2.2022. takaisinosto-ohjelman, jossa heillä on oikeus ostaa omia osakkeitaan enintää 600 miljoonalla eurolla. Tämän ohjelman ensimmäinen vaihe tuli päätökseen 11.11.2022., jolloin yhtiö oli ostanut 63 963 583 omaa osakettaan keskihintaan 4,69€. Näihin ostoihin käytettiin 300 miljoonaa omaa vapaata pääomaa. 

Takaisinostojen oletetaan jatkuvan myös vuonna 2023. Mikäli Nokian osake tulee pysymään koko vuoden matalalla tasolla, tapahtuvat takaisinostot lähes varmasti täysimääräisesti. Tällöin yhtiön osakekanta pienenee jälleen 300 miljoonan euron edestä

Hinnoittelu ja verrokit

IT-kuplan raju lasku sekä epäonnistuneet matkapuhelin yhteistyöt Microsoftin kanssa vaikuttavat vieläkin sijoittajien mielikuvaan yhtiöstä. Yhtiö on monta vuotta ollut kroonisesti aliarvostettu eikä sijoittajien luottamus näytä vieläkään palanneen, vaikka yhtiö on onnistunut parantamaan kannattavuuttaan. 

Yhtiöllä on kirjoitushetkellä tavoitehinta 26 eri analyysitalolta ja heidän tavoitehintansa Nokian osakkeelle vaihtelevat 4,5€ ja 8,127€ välillä. Keskiarvo tavoitehinnoista on kirjoitushetkellä 6,119€ per osake. Analyytikoilla on muita sijoittajia positiivisempi näkemys, sillä 31 analyytikosta 21 antaa Nokian osakkeelle vahva osta suosituksen, 4 osta suosituksen ja 6 pidä suosituksen. Myy tai vahva myy suosituksia ei ole ollenkaan. 

Tunnettu suomalainen analyysitalo Inderes antaa osakkeelle lisää suosituksen ja 5,3€ tavoitehinnan. Inderes ennustaa Nokian tuloksen pysyvän suunnilleen tämän vuoden tasolla myös ensi vuonna, joka antaa nykyisellä hinnalla osakkeen P/E kertoimeksi 11,5. Tämä on jopa yhtiön omaan historiaan nähden hyvin matala tuloskerroin, jossa analyytikko Atte Riikolan mukaan ei ole paljoa laskuvaraa.

Kilpailija Ericsson on myös hinnoiteltu todella maltillisesti. Ericssonilla on vielä Nokiaa pienemmät tuloskertoimet, sillä sen P/E on vain 10 ensi vuoden ennusteilla. Puolestaan ZTE arvostetaan pörssissä 12 P/E kertoimella ensi vuoden ennusteilla. Nokia asettuu selkeästi näiden kahden yhtiön väliin, sillä sen ensi vuoden P/E on 10,5.

Ensi vuosi

Toimitusjohtaja Pekka Lundmark kommentoi 2022 Q3 tuloksen yhteydessä, että yhtiö on voittanut lähiaikoina uusia 5G-sopimuksia esimerkiksi Intiasta. Näiden sopimusten odotetaan realisoituvan heti ensi vuonna. 

Nokian 2021 Q4 julkistuksen yhteydessä julkaisemat pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

  • markkinoita nopeampi liikevaihdon kasvu 
  • vertailukelpoinen liikevoittoprosentti 14% tai yli
  • vapaa kassavirta 55-85% vertailukelpoisesta liikevoitosta

Yhtiön tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja analyytikot eivät odota yhtiön saavuttavan niitä ainakaan ensi vuonna. Mikäli yhtiö onnistuu yllättämään ja pääsee tavoitteisiinsa, pitää analyytikoiden nostaa reilusti omia ennusteita ja tavoitehintoja Nokian osakkeelle. 

Tulospohjaisen hinnoittelun näkökulmasta yhtiön P/E luku on lähes yhtä matalalla, kuin korona pohjissa. Tietenkin korot ovat nousseet siitä ajasta huomattavasti, mutta myös Nokian liiketoiminta on mennyt paljon parempaan suuntaan. Yhtiötä voidaan kutsua jo laatuyhtiöksi, sillä sen liiketoiminta on kannattavaa ja ennustettavaa. 

Nokian osakkeenomistajat saavat kasvavan tuloksen lisäksi arvonnousua yhtiön omien osakkeiden ostoista. Yhtiö maksaa myös kasvavasta tuloksestaan osinkoa, joten tuotto ei nojaa vain osakkeen hinnan nousuun. 

Yhtiö pyrkii aktiivisesti parantamaan myös kulurakennettaan kustannussäästöohjelman muodossa. Tämän vuonna 2021 alkaneen kustannussäästöohjelman tavoitteena on saada noin 600 miljoonaa euron kustannussäästöt ensi vuoden loppuun mennessä. Kustannussäästöt on tarkoitus saavuttaa uudelleenjärjestelyn ja henkilöstövähennysten avulla. Nokia tähtää noin 80 000-85 000 henkilön organisaatioon aiemman 90 000 henkilön sijasta. 

Suurimpiin riskitekijöihin kuuluu yhtiön kilpailukyvyn ylläpitäminen tärkeimpiin kilpailijoihin nähden. Toimialalla Nokian lisäksi toimii jo aiemmin mainitut ruotsalainen Ericsson sekä kiinalaiset Huawei ja ZTE. 

Saatat pitää myös näistä

ASP-tili – onko avaaminen kannattavaa?

Tässä artikkelissa käsitellään mikä ASP-laina on, miten ASP-tili toimii ja lopulta miksi…

Asuntojen flippaus

Varallisuutta voi kerryttää kiinteistöjen avulla monella eri tavalla. Yksi näistä tavoista on…

Parhaat ETF-rahastot

Osakeomistusten hajauttaminen on yhä helpompaa. Ohi ovat ajat, kun sijoitusvalinta omassa pankissa…

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen perustuu kiteytetysti sellaisiin sijoituksellisiin toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään saavuttamaan taloudellisten…