Indeksirahastot

Indeksirahasto on tietyn tyyppinen sijoitusrahasto tai ETF-rahasto, jonka omistukset seuraavat indeksiä, kuten vaikkapa S&P 500. Käytännössä indeksi on lista yrityksistä, jotka päätyvät listalle, kun ne täyttävät listan asettamat ehdot. Esimerkiksi S&P 500 listalle pääsemiseen vaaditaan, että yrityksen osake noteerataan jossakin merkittävässä yhdysvaltalaisessa pörssissä.

Indeksirahaston etuja ovat hajautus, matalat kulut ja yleensä pieni yritysten vaihtuvuus portfoliossa. Tämän lisäksi sijoittaja tietää varmasti mitä saa, kun sijoituksen tehdään indeksin mukaisesti markkinatilanteesta riippumatta. Usein indeksirahastoista puhuttaessa puhutaan passiivisesta salkunhoidosta tai passiivisesta sijoittamisesta.

Indeksirahasto muodostetaan niin, että salkunhoitaja ostaa osakkeita rahastoon samassa suhteessa kuin ne ovat indeksissä. Salkunhoitaja ei siis ota kantaa mitä osaketta tai kuinka paljon osakkeita salkkuun hankitaan. Osakkeilla ei myöskään käydä aktiivisesti kauppaa. Osakkeiden määrä muuttuu vain, jos indeksin koostumus muuttuu.

Indeksirahastoja pidetään perinteisesti keskeisenä osana salkun rakentamista, erityisesti pitkäaikaiselle säästäjälle. Esimerkiksi legendaarinen sijoittaja Warren Buffett on suositellut indeksirahastoja keskiverto sijoittajalle. 

Miksi indeksirahasto voittaa aktiivisen rahaston?

Kun salkunhoitaja ottaa kantaa rahaston sijoituksiin, puhutaan aktiivisesta salkunhoidosta. Aktiivinen salkunhoito on passiivisen salkunhoidon vastakohta. Tämä on monesti ongelmallista, sillä jopa 92 % aktiivisesti hoidetuista rahastoista häviää indeksille. Sen sijaan, että luottaisit jonkun muun tietoihin ja näkemykseen markkinoista, voit valita helpomman, edullisemman ja todennäköisemmin paremmin tuottavan vaihtoehdon.

Indeksirahasto seuraa indeksiä täsmällisesti, jolloin saavutetaan myös indeksin mukainen tuotto. Esimerkiksi S&P 500 indeksin vuotuinen tuotto sen perustamisvuodesta 1928 on 11,82 %. Inflaatio huomioituna vuotuinen tuotto on noin 8,5%.

Miten sijoittaa indeksirahastoihin?

Sijoittaminen tapahtuu tavallisen sijoitusrahaston tai ETF-rahaston kautta. Usein pankeilla on omia indeksirahastoja. ETF-rahastoja ostetaan suoraan pörssistä.