Graafi. Euribor 12kk ja 3kk kehitys 12.08.2023. Euribor 12kk noussut jo yli 4%.

Euribor -viitekorkojen kehitys on olennainen osa asuntovelallisten lainakustannuksia, ja niiden nopea nousu on herättänyt huolta suomalaisissa. Kysymys velallisten keskuudessa ja suurempaa velanottoa suunnittelevien keskuudessa on; voiko rahan hinnannousu jatkua edelleen?

Euribor toimii euroalueen rahamarkkinoiden viitekorkona. Se on päivittäin julkaistava euromaiden yhteinen viitekorko, jolla pankit tarjoutuvat lainaamaan vakuudettomasti varoja toisille pankeille euromääräisillä rahamarkkinoilla . Euribor-korkojen kehitykseen vaikuttaa merkittävästi Euroopan keskuspankin (EKP) ohjauskorko.

Viime keväänä euribor-korot alkoivat kipuamaan jyrkkään nousuun EKP:n aloitettua ohjauskoron nostot. 12 kuukauden euribor on sittemmin ylittänyt neljän prosentin rajan. Huomion siirryttyä Yhdysvalloissa ja Euroopassa havaittuihin pankkiongelmiin, 12 kuukauden euribor kääntyi hetkellisesti laskuun, jonka jälkeen se on jatkanut tasaista nousua.

Euriborin tuleva kehitys liittyy suoraan EKP:n ohjauskorkoon. Korkopäätökset taas riippuvat euroalueen inflaation kehityksestä.

Inflaation hillitseminen keskuspankin fokuksessa

EKP:n mukaan inflaatio euroalueella on liian kovaa, eikä hidastumista ole vielä nähtävissä. Tämän takia keskuspankki ei ole höllentänyt rahapolitiikkansa kiristystä. Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti torstaina 15.6.2023 nostavansa ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä.

EKP:n pääjohtajan mukaan nosto johtuu inflaatiopaineiden jatkuvasta korkeasta tasosta. Markkinoiden yleinen näkemys näyttäisi olevan, että EKP tulee nostamaan ohjauskorkoaan uudelleen heinäkuussa 2023.

Tämä tarkoittaa korkojen jatkuvaa nousua, vaikka nousuvauhti näyttäisikin hidastuvan. Pankit eivät enää tee suuria 0,5 prosenttiyksikön koronnostoja, vaan ovat siirtyneet suosimaan pienempiä 0,25 prosenttiyksikön korotuksia.

EKP:n koronnosto vastasi markkinoiden odotuksia, joten ilmoituksen jälkeen ei koettu merkittäviä kurssimuutoksia.

Inflaatiovauhti on EKP:n skenaarioissa arvioitu hitaammaksi kuin joulukuun arvioissa, joissa energian hinta alkoi laskea. Inflaation odotetaan euroalueella olevan keskimäärin 5,3 prosenttia vuonna 2023, laskevan 2,9 prosenttiin vuonna 2024 ja olevan 2,1 prosenttia vuonna 2025.

Hinnankorotuspaineet eivät kuitenkaan ole väistyneet kokonaan. EKP:n mukaan ilman energian ja elintarvikkeiden hintoja laskettu inflaatiovauhti on nopeutunut helmikuussa, ja sen odotetaan olevan tänä vuonna Suomessa keskimäärin 4,6 prosenttia. Tämä on nopeampi tahti kuin joulukuun ennusteissa.

Keskuspankin strategia olennainen

EKP:n neuvosto tiedostaa markkinoiden jännittyneen tilanteen ja on valmis tarvittaessa toimiin hinta- ja rahoitusvakauden varmistamiseksi euroalueella. Inflaation ennakoitu kehitys, rahoitusmarkkinoilta saatavat tiedot ja rahapolitiikan vaikutukset otetaan huomioon korkopäätöksissä.

EKP:n asiantuntijoiden tuoreimmat arviot valmistuivat maaliskuun alussa, ennen finanssimarkkinoiden jännitteiden voimistumista. Nämä jännitteet voivat vaikuttaa talous- ja inflaatiokehitykseen.

Euriborin tuleva kehitys – ennusteet ja mahdollisuudet

Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich uskoo, että 12 kuukauden euribor-koron heilahtelut jatkuvat. Gerich ei kuitenkaan usko, että 12 kuukauden euriborin neljän prosentin tasolle palataan ainakaan lähiaikoina.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde antoi ymmärtää, että keskuspankki yrittää hillitä ohjauskoron nostoja. Hän korosti, että EKP on tarvittaessa valmis tarjoamaan likviditeettiä pankeille. EKP perustaa seuraavat korkopäätöksensä makrotalouden tilastoihin.

Lagarde totesi lehdistötilaisuudessa, että tässä vaiheessa ei ole mahdollista antaa täsmällisiä arvioita tulevista korkopäätöksistä. Tämä viittaa siihen, että EKP seuraa tilannetta tiiviisti ja reagoi tarvittaessa nopeastikin muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Pankkien ongelmista johtuvat koronnosto-odotukset ovat heikentyneet merkittävästi. Markkinat arvioivat tällä hetkellä keskuspankin korkotason huipun nousevan vain hieman yli neljään prosenttiin, mikä on lähellä nykyistä korkotasoa.

Osakesäästöpankin markkinaekonomistin Jari Hännikäisen arvion mukaan Euribor-korko asettuisi noin 4% tasolle vuoden 2023 aikana säilyen sillä tasolla vuoden loppuun asti.

Mihin kehitys johtaa?

Tällä hetkellä on epäselvää, kuinka korkealle euribor nousee. Markkinoiden arvioimat koronnousun huiput ovat lähellä nykyistä tasoa, mutta taloudellinen tilanne on muuttuva ja ennakoimaton. Euriborin nousun hillitseminen vaatii EKP:n jatkuvaa aktiivisuutta ja inflaation sekä talouden tarkkaa seurantaa.

Vaikka talousnäkymät ovat epävarmoja, on tärkeää muistaa, että keskuspankin tehtävä on ylläpitää hinta- ja rahoitusvakautta. Tätä tehtävää EKP pyrkii hoitamaan parhaansa mukaan, jotta taloudellinen tilanne pysyisi hallinnassa ja euroalueen talouskasvu jatkuisi mahdollisimman tasaisena.

Euriborin kehitystä tulee seurata tarkasti, sillä sen nousulla on merkittäviä vaikutuksia asuntovelallisiin ja laajemmin koko talouteen. Tilanteen epävarmuus edellyttää jatkuvaa valppautta ja nopeita toimenpiteitä.

Asuntovelalliset seuraavat euriborin kehitystä huolestuneina, sillä koronnousu vaikuttaa suoraan heidän taloudelliseen asemaansa. Vaikka asuntolainojen korot ovat vielä historiallisesti kohtuullisessa tasolla, euriborin nousu tarkoittaa käytännössä suurempia kuukausittaisia lainanhoitokuluja asuntovelallisille.

Seuraa päivittäistä Euriborien kehitys täältä.

Saatat pitää myös näistä

Outokumpu osake: Pitäisikö sijoittaa?

Outokumpu Oyj, suomalainen ruostumattoman teräksen valmistaja, on sijoittajille tuttu nimi, mutta samalla…

Tesla osake: tulevaisuuden näkymät

Osakkeen hinnoittelu vaatii uskoa Teslan tarinaan sekä kykyyn saavuttaa mahdottomalta vaikuttavat tavoitteet.

Suomi inflaatiotaistelun merkittävimpiä häviäjiä – ”inflaatiotaistelussa menty jo yli”

Pääekonomisti Juhana Brotherus huolissaan Euroopan keskuspankin (EKP) päätökset ovat aiheuttaneet huolta monissa…

Suomen parhaat osinko-osakkeet 2023

Tässä artikkelissa käymme läpi parhaat osingonmaksajat 2023 Helsingin pörssistä. Osakkeet luokitellaan paremmuusjärjestykseen…